ŠKOLA ONLINE
STRAVA
V příštích dnech vaříme

COVID -19 17.9.2020 1. stupeň


Děkujeme Vám za Vaši podporu a pochopení v průběhu prvních dvou týdnů nového školního roku. Věříme, že se nám opět velmi rychle podařilo přizpůsobit stále se měnící situaci s Covid-19. Nyní bychom rádi informovali všechny o našich současných plánech, které navazují na měnící se pokyny a dále na výzvy, jež přináší rostoucí míra rozšíření Covid-19 v České republice.

Od středy 16. září, 2020 máme  v Sunny Canadian s pozitivním testem  jedno dítě a jednu zaměstnankyni školy, která neučí  a má tudíž omezený kontakt s dětmi. V karanténě máme dva učitele a jednu třídu, z nichž všichni obdrželi negativní první test a za dva dny je čeká test druhý.  Pevně věříme, že kroky, které podnikáme, abychom ochránili zdraví Vašich dětí, jsou správné a snižují riziko nákazy.

Postupujte prosím podle pokynů v příručce Covid-19 - “Jak postupovat v případě rizikového stavu dítěte či dospělého”. Kontrolujte teplotu dětí než jdou do školy, protože my jejich teplotu hned ráno vždy  zkontrolujeme a postupujeme podle informací v manuálu. Pokyny najdete zde.

 • V souladu s vládními pokyny žádáme, aby každé dítě v nařízené  karanténě, které má negativní testy na Covid-19, zůstalo doma až do druhého testu  a to celkem nejméně 10 dní (příp. dle pokynů hygieny). Dítě se pak může vrátit do školy, když oba testy společným emailem doručíte do školy jak třídnímu učiteli, tak zástupcům pro daný stupeň - Mgr. Cintlová a Mgr. Pospíšil.
 • Pokud má dítě pozitivní Covid - 19 test, přichází na řadu jiný vládou stanovený  postup. Nejlepší je vše probrat s hygienickou stanicí (je v této oblasti nad námi a pravidla se mohou rychle měnit). Ale celkově k tomu můžeme říci následující:
 • Dítě musí zůstat doma v karanténě nejméně do druhého testu vykonaného alespoň 10 dní od testu prvního
 • Pokud má dítě velmi malé nebo žádné symptomy, požadujeme karanténu 10 dní a jeden negativní test
 • Pokud má dítě vážnější průběh (na základě informace od doktora), pak pro něho platí pravidlo dvou negativních testů. Prosíme vždy konzultujte s hygienickou stanicí.

Pokud máte k postupu nějaké dotazy, obraťte se na  zástupkyně pro první stupeň tedy Mgr. Cintlovou a Mgr. Pospíšil.  Učitelé jsou plně vytíženi výukou, nemusí mít vždy nejaktuálnější informace, jelikož většinu času tráví se svými třídami. Informovat Vás o změnách je práce managementu školy.

Pokud zvažujete požádat o ON-LINE VÝUKU:

Berte prosím na vědomí že: Naše on-line vyučování je primárně určeno na pomoc dětem a rodičům v období šíření Covid-19. Rozhodně to není “běžná” či standardní a nejlepší forma výuky. Chceme žáky a studenty zpět v lavicích vždy co nejdříve. 

On-line vyučování není okamžité a jeho zavedení ve třídě trvá nejméně 8 pracovních hodin (jeden školní den). Vždy o něm musíme informovat několik lidí, kterých se přímo týká, což vyžaduje čas. Je to ale nejlepší řešení pro naše zaměstnance a studenty, kteří musí být doma. Prvostupňoví učitelé musí pro hybridní výuku podstatně měnit svůj styl výuky a hodiny připravit jinak. On-line nelze vysílat úplně všechny hodiny, jelikož jsme obdrželi doporučení, aby maximum hodin vyučovali učitelé ve venkovních učebnách, ze kterých bohužel vysílat nelze.

Pokud má rodič zájem o ponechání svého dítěte doma a přechod na on-line výuku, je třeba zaslat společný e-mail na oba třídní učitele a obě prvostupňové zástupkyně. Uveďte prosím, pro který ze 4 důvodů níže uvedených žádáte on-line vyučování.  Vaše jméno zaneseme do systému on-line vyučování, kde se s tím seznámí všichni učitelé Vašeho dítěte včetně učitelů tělocviku a němčiny/francouzštiny.  Jak je již uvedeno výše, zprocesování přechodu na on-line výuku pro Vaše dítě bude trvat jeden školní den. Zástupce ředitele vydá učitelům pokyn k zahájení příprav.

 • Rodiče mohou o on-line výuku požádat pouze za náslesledujících předpokladů:
 1. Bylo Vám nařízeno hygienickou stanicí (nebo doktorem) zůstat doma z důvodu kontaktu s Covid - 19 osobou. Prosíme o dodání oficiálního vyjádření.
 2. Vaše dítě má pozitivní test na Covid-19, jste v karanténě a z logických důvodů budete od okamžiku, co se dítě začne cítit lépe, chtít přejít na  on-line výuku   
 3. Vaše dítě bylo v kontaktu s někým, kdo obdržel pozitivní test. Hygienická stanice Vás ponechala doma v karanténě, doma jsou i ostatní děti a členové rodiny a to dokud  neobdržíte testy svého dítěte. Čekat na výsledky jednoho dítěte a mezitím posílat ostatní děti do školy je velmi riskantní. Toto riziko rozhodně nepodstupovat. 
 4. Zvláštní situace: Vaše dítě je nachlazené, má bronchitidu, chřipku či jinou nemoc. Doktor oficiálně potvrdí, že se dítě  bude doma léčit déle než 3 dny.  Pak můžete také požádat o on-line výuku. Prosíme rodiče, aby si ale uvědomili, že pokud je dítě nemocné, pak je pro něho nejlepší se v klidu vyležet a odpočinout si a ne se hned pustit do plné on-line výuky. On-line může zvýšit bolesti hlavy a ostatní symptomy nemoci. Prosíme  nežádejte o on-line vyučování jen z důvodu krátkodobé nevolnosti či rýmy. Pokud by měl učitel každý den připojující se a odpojující se jiné děti, mělo by to negativní dopad na atmosféru ve třídě a na vytvoření pozitivní návyků a postupů v průběhu hodin. Tak jako každý jiný školní rok, budou Vám učitelé zasílat domů úkoly pro Vaše nemocné dítě a vše najdete rovněž na Škole Online. 

Naše doporučení:

 • Pokud bylo Vaše dítě v kontaktu s někým, kdo je Covid-19 pozitivní, máte obavy, ale neobdrželi jste žádné informace z hygienické stanice. Zvažte situaci a případně kontaktujte svého lékaře a situaci s ním zkonzultujte. Toto je jistě dobré řešení pro Vaši rodinu, bohužel pro školu není podloženo žádným oficiálním dokumentem a škola tedy nemůže zajistit on-line výuku. 
 • Jelikož nám nařízení vlády říkají, že máme co nejvíce učit ve venkovních prostorách a venkovních učebnách, nebude možné úplně všechny hodiny vysílat on-line. Třídní učitel Vás bude informovat, které hodiny jsou plánovány venku.
 • On-line výuka bude zaměřena na akademické předměty. 
  • Většina předmětů mimo tělocviku, výtvarné výchovy a PW budou dětem v absolutní většině případů  k dispozici online. Předem Vám ale musíme upozornit, že se může ojediněle stát, že z nějakého vážného důvodu v daný čas hodina nezačne. Škola je živý organismus a vše nelze přesně naplánovat. Pokud učitel není přítomen v online výuce( vidíte jen spolužáky na online výuce)  a výuka nezapočne do 7 minut od začátku hodiny prosím nepanikařte a připojte se na další hodinu. Je to nejspíš proto, že hodina probíhá venku kvůli snížení rizika infekce a učitel nestihl kvůli svému vytížení informovat online studenty, případně je učitel plně vytížen současným děním ve třídě.
  • Materiály k výuce budou k dispozici na Škole Online.

Pokud neobdržíme Vaši písemnou informaci o výuce on-line minimálně s předstihem jednoho pracovního dne, nebudou kamery zpuštěny a nepůjde se k výuce přes Google Meet připojit. Online výuka Google Meet bude aktivní tedy pouze po předchozí domluvě (min. 1 pracovní den předem). Pokud od nás neobdržíte na základě Vaší žádosti rozhodnutí o on-line výuce, kontaktujte nás prosím ještě jednou.

Povinnosti pro žáky a studenty na on-line výuce:

 • Požadujeme po žácích a studentech aktivní účast při výuce, odpovědi na učitelem kladené otázky, zapnutou kameru, spolupráci s ostatními apod.
 • Žáci a studenti vypracují všechny úkoly, které jsou zadávány v průběhu hodiny, a to včetně úkolů na doma. Očekáváme od žáků stejné studijní nasazení jako ve třídě. 
 • Všechny úkoly a zadání budou se žáky prodiskutovány  a známkovány podle pravidel, která stanoví vyučující.   
 • Nepřipojený žák, který má být na on-line výuce, bude mít započítanou  absenci v systému ŠOL.

Další pokyny pro 1. Stupeň

 1. Ode dneška se trochu změnil náš rozvrh, který má nyní delší pauzu na oběd  (zvýšeno ze 45 minut na 60 minut) a zároveň byly jiné dvě přestávky zkráceny o 5 minut. Toto povede k delší době relaxace žáků venku na čerstvém vzduchu v průběhu obědové pauzy a k menšímu počtu lidí v jídelnách. Tyto malé změny můžete vidět na Škola Online svého dítěte. 
 2. Ode dneška jsou svačiny pro první a druhou třídu připravovány do tříd. To dětem umožní mít více času na řádné umytí rukou před jídlem  a zároveň zabrání potkávání více žáků v jídelně školy. Děti budou mít k svačině ve třídě na výběr ze tří různých možností. Rovněž tato změna umožní těmto nejmladším školákům svačit v klidu (15 minut).

O všech změnách jsme informovali žáky a studenty dnes ráno, kdy se všechny třídy připojily na Google Meet a informace jim dvojjazyčně poskytli pan ředitel a zástupkyně pro první stupeň paní Trisha Pospíšil. (Děkujeme všem rodičům, kteří dnešek opět respektovali jako formální středu a své děti poslali do školy ve společenském středečním oblečení v barvách školy. Moc jim to slušelo.)  

Děláme vše proto, abychom  i nadále poskytovali studentům co nejlepší vzdělání ať už ve škole či doma. Děkujeme za Vaši podporu, současný stav není jednoduchý pro nikoho z nás. Nesmíme zapomínat, že celá situace je velmi citlivá i pro náš pedagogický sbor  a vyhlášení karantény zasahuje také do jejich rodinného života. Věříme však, že společnou spoluprací, vzájemnou podporou  a respektující komunikací dokážeme zvládnout i tak odlišný školní rok, jaký je nyní před námi.

Kotva