ŠKOLA ONLINE
STRAVA
V příštích dnech vaříme

Mateřská škola "Učíme se s radostí"


MŠ Sunny Canadian (založena v roce 2001) - otevírá dveře do budoucnosti.   

Česko - kanadská dvojjazyčná mateřská škola Sunny Canadian International School je pro děti od 2 do 6 let. Deset tříd mateřské školy najdete ve špičkově vybaveném komplexu Sunny Canadian škol ve zdravém a sledovaném prostředí v těsné blízkosti Průhonického parku.

Sunny Canadian nabízí jedinečnou návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů (mateřská škola - základní škola - gymnázium), tedy od školky až po maturitu.


 U dětí rozvíjíme:

 • Samostatnost
 • Spolupráci a empatii
 • Kreativní myšlení a zručnost
 • Pohybové dovednosti a zdatnost
 • Bilingvní komunikační dovednosti
 • Intelektové dovednosti
 • Radost z učení

Školní vzdělávací program vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro mateřskou školu, definujícího rozvoj předškolního vzdělávání v ČR. Vzdělávací program je zkombinován s osvědčenými a progresivními osnovami kanadské provincie Alberta, které vycházejí na základě pedagogických výzkumů jako jedny z nejlepších osnov pro předškolní vzdělávání. 

Můžete očekávat:

 • individuální přístup k dětem
 • maximálně 14 dětí ve třídě
 • anglického a českého pedagoga ve třídě
 • výuku v angličtině, která se postupně stává pro děti zcela přirozeným jazykem
 • podporu logického myšlení a výuku matematiky podle metody prof. Hejného
 • tvořivou hru - polytechnickou výchovu (poznávání výrobních technologií jednotlivých materiálů a práci s nimi)
 • učení zážitkem a hrou
 • výuku v přírodě
 • průběžné hodnocení pokroků dětí, individuální schůzky s rodiči
 • kvalitní předškolní přípravu v českém i anglickém jazyce
 • rozvíjení rozpoznaného nadání a talentu smysluplnými činnostmi a výzvami
 • práci s portfoliem dítěte využívané k zaznamenávání jednotlivých pokroků a sebehodnocení vlastních úspěchů
 • tematické školní výlety
 • širokou nabídku odpoledních sportovních, hudebních, uměleckých, tvořivých i jazykových aktivit
 • vyváženou a pestrou stravu
 • lekce plavání
 • zimní a jarní ozdravné pobyty
 • školní autobus

Angličtina - náš přirozený jazyk…

 • kvalifikovaní rodilí mluvčí
 • program Jolly Phonics (metoda s prací 42 zvuků anglického jazyka a jejich následné spojení do slov jak v psaném, tak v mluveném projevu)
 • anglické prostředí rozvíjející jazykové dovednosti dítěte a základní návyky
 • tematické výukové projekty v anglickém jazyce

Jak se učíme:

 • činnosti formou her podporujících tvořivost, představivost a fantazii
 • návaznost na již osvojené znalosti a dovednosti
 • vlastní zkušenost
 • aktivity ve větších i menších skupinách, podpora týmových dovedností
 • besedy a přednášky s odborníky a zajímavými osobnostmi

Všichni se tu známe…

 • podnětné rodinné prostředí
 • otevřená a vstřícná komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli
 • akce pro rodiče s dětmi (workshopy, výtvarné dílny, třídní prezentace atd.)

Učíme se v přírodě…

 • poznáváme zákonitosti přírody živé i neživé
 • pěstujeme zeleninu, ovoce atd. na školních záhoncích
 • chodíme do Průhonického parku, vzdáleného jen 500m od školy 

A navíc …

V naší mateřské škole jsme ve spolupráci s Muzeem Říčany zavedli metodu tvořivé hry. Tato metoda umožňuje dětem používat opravdové nástroje, tvořit z přírodních materiálů a uplatňovat vlastní nápady. Neděláme práci za děti, klademe důraz na proces tvoření, nikoli na výsledek, a umožňujeme dětem si se svými výrobky libovolně hrát.

Vznik a ověření metody tvořivé hry byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci projektu Oborový mentoring.

Kotva