ŠKOLA ONLINE
STRAVA
COVID-19 Info
Základní organizační pokyny v souvislosti s koronavirovou situací
29.09.2020

více info

Aktuální zprávy:

V příštích dnech vaříme

Český program

Vloženo: 4.11.2019 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 498x

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. – Český program, s docházkou od školního roku 2020/2021

 

Termíny zápisů do MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 15. května 2020. Sunny Canadian International School, mateřská škola - český program, stanovila termín zápisu na 4. května - 13. května 2020. V tomto termínu zákonní zástupci dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti dané obecně závaznou vyhláškou města Jesenice č. 1/2017 ze dne 23. března 2017 (školským obvodem Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., okres Praha – západ, je město Jesenice vymezené všemi katastrálními územími města) se musí osobně zúčastnit zápisu do MŠ českého programu a přinést požadované dokumenty.

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR

 

1. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je možno podat pouze následujícími způsoby

1.1.  do datové schránky mateřské školy - rbh7fw9

1.2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!)

1.3.  poštou

1.4.  osobním podáním po osobní domluvě (nejméně doporučený způsob) se zástupkyní ředitele pro MŠ Bc. Terezou Novotnou, MA (ms@sunnycanadian.cz; tel: 734 466 583)

 

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Předané „Žádosti“ po uvedeném termínu zápisu do MŠ nebudou akceptovány.

 

2. Kopii rodného listu dítěte přiložte k „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

 

3. Splnění povinnosti podrobení se stanovenému pravidelnému očkování zákonný zástupce doloží

3.1.  prohlášením, že dítě je řádně očkované (viz vzor prohlášení)

3.2.  doložením kopie celého očkovacího průkazu

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

4. Po přijetí „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a potřebných výše uvedených dokumentů předepsaným způsobem, zákonný zástupce obdrží registrační číslo prostřednictvím e-mailové adresy. Registrační číslo bude vydáno pouze po přijetí všech předepsaných dokumentů. Registrační číslo následně slouží ke zveřejnění seznamu přijatých dětí do MŠ.

 

Podrobná „Kritéria pro přijímání dětí“ do předškolního vzdělávání v SCIS Mateřské škole, Český program, najdete v níže uvedených dokumentech. Stejně tak „Informace k zápisu“ a jeho organizaci. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je ke stažení na webových stránkách školy. 

 

SCIS Zápis k předškol. vzdělávání v Českém programu mimořádná opatření 2020_2021 (Velikost: neznámá)

SCIS Kritéria pro přijímání dětí k předškol. vzdělávání v Českém programu 2020_2021 (Velikost: neznámá)

SCIS Žádost - přihláška o přijetí dítěte do MŠ 2020_2021 (Velikost: neznámá)

Prohlášení o očkování (Velikost: neznámá) 

Kotva