ŠKOLA ONLINE
STRAVA
Nepřehlédněte
Letní kempy Sunny
05.08.2024

5.8. – 9.8. 2024 Anglicko-český jazykováý kemp (1.- 5. třídy)

12.8. – 16.8. 2024 Outdoorový kemp (1.- 5. třídy)

19.-23.8. 2024 Adaptační týden pro budoucí prvňáčky

V příštích dnech vaříme

CENÍK MATEŘSKÉ ŠKOLY (anglický program)

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


ZÁPISNÉ MŠ (placeno každoročně)

2.000 Kč / školní rok – nově příchozí děti

1.000 Kč / školní rok – stávající děti MŠ Sunny Canadian

  • Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení dítěte se nevrací.

 

ŠKOLNÉ MŠ

7:30 – 12:00                        3 dny v týdnu     16.300 Kč                            5 dní v týdnu      16.400 Kč

7:30 – 15:00                        3 dny v týdnu     18.800 Kč                             5 dní v týdnu      20.000 Kč

7:30 – 17:15                        3 dny v týdnu     21.400 Kč                            5 dní v týdnu      22.400 Kč

  • Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31.5. (1. pololetí) a do 15.1. (2. pololetí); sleva na druhého a další sourozence v SCIS MŠ, ZŠ či na gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného.
  • Pro poslední ročníky (děti, kterým je v září 5 a více let) není povolena docházka na dobu kratší než 5 dní v týdnu do 15:00 hodin či do 17:15 hodin.
  • Docházka 5 dní v týdnu do 17:15 hodin zahrnuje neomezené množství kroužků z nabídky A.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1.000 Kč – zápis s odkladem školní docházky

  • V případě přijetí žáka příští školní rok k povinné školní docházce je částka odečtena ze zápisného.

 

PRAVIDLA NÁHRAD V MŠ

Při docházce 3x týdně lze za nepřítomnost dítěte z důvodů nemoci či dovolené vybrat náhrady. Tyto se vybírají výhradně v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém na náhrady vznikl nárok, a to nejpozději do konce daného měsíce. Za měsíc červen nelze náhrady vybírat. Provozovatel vynaloží maximální úsilí k tomu, aby bylo možné náhrady vybrat. Pokud mu to však provozní důvody nedovolí, není povinen náhradu zajistit. Na hodiny, kdy si rodič vyzvedne dítě dříve, či jej předá do školky později, se náhrady nevztahují.

 

CENY ŠKOLNÉHO A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2023/2024 s tím, že mohou být upraveny v souladu se smlouvou o docházce.

 

PŘESČASOVÉ HODINY MŠ

Rodiče mají po skončení zvolené docházky do MŠ 15 minut na vyzvednutí dítěte (toto neplatí pro MŠ docházku do 17:15 hodin). V 17:30 hodin se uzavírá budova MŠ. Po tomto limitu jsou účtovány přesčasové hodiny, a to tak, že se počítá každá započatá hodina pobytu dítěte ve školce.

Cena jedné započaté přesčasové hodiny je 500,- Kč. Přesčasové hodiny jsou vyúčtovány na konci každého pololetí.

 

KROUŽKY

Ceny kroužků jsou stanoveny individuálně na začátku pololetí a jejich ceník je oznámen rodičům emailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY)

Ceny stravování jsou stanoveny v samostatném ceníku vždy na začátku pololetí, který je oznámen rodičům e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

Stravné se platí zálohově na účet č. 99829379/0800 na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka vyúčtována

  11.900 Kč záloha/pololetí

  2.000 Kč záloha/pololetí za 3. svačinu

Nesrovnalosti ve výdeji stravy v průběhu aktuálního měsíce lze nahlásit na kuchyn@sunnycanadian.cz do 10. dne následujícího měsíce.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva