ŠKOLA ONLINE
STRAVA
COVID-19 Info
Základní organizační pokyny v souvislosti s koronavirovou situací
29.09.2020

více info

Aktuální zprávy:

V příštích dnech vaříme

CENÍK MATEŘSKÉ ŠKOLY (anglický program)

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


ZÁPISNÉ MŠ (placeno každoročně)

2.000 Kč / školní rok – nově příchozí děti

1.000 Kč / školní rok – stávající děti MŠ Sunny Canadian

  • Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení dítěte se nevrací.

 

ŠKOLNÉ MŠ

7:30 – 12:00                        3 dny v týdnu     13.700 Kč                            5 dní v týdnu      13.800 Kč

7:30 – 15:00                        3 dny v týdnu     15.900 Kč                             5 dní v týdnu      16.900 Kč

7:30 – 17:30                        3 dny v týdnu     18.000 Kč                            5 dní v týdnu      19.000 Kč

  • Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31.5. (1. pololetí) a do 15.1. (2. pololetí); sleva na druhého a další sourozence v SCIS MŠ, ZŠ či na Gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného;
  • Pro poslední ročníky (děti, kterým je v září 5 a více let) není povolena docházka na dobu kratší než 5 dní v týdnu do 15:00 hodin či do 17:30 hodin;
  • Docházka 5 dní v týdnu do 17:30 hodin zahrnuje neomezené množství kroužků z nabídky A.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1.000 Kč – zápis s odkladem školní docházky

  • V případě přijetí žáka příští školní rok k povinné školní docházce je částka odečtena ze zápisného.

 

ŠKOLNÍ AUTOBUS

2.200 Kč / měsíc

  • Hradí pouze ti, kteří využívají autobus na svoz a/nebo odvoz.

 

PRAVIDLA NÁHRAD V MŠ

Za nepřítomnost dítěte z důvodů nemoci či dovolené lze vybrat náhrady. Tyto se vybírají výhradně v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém na náhrady vznikl nárok, a to nejpozději do konce daného měsíce. Za měsíc červen nelze náhrady vybírat. Provozovatel vynaloží maximální úsilí k tomu, aby bylo možné náhrady vybrat. Pokud mu to však provozní důvody nedovolí, není povinen náhradu zajistit. Na hodiny, kdy si rodič vyzvedne dítě dříve, či jej předá do školky později, se náhrady nevztahují.

  • Klienti, jejichž děti mají celotýdenní docházku do 15:00 hodin, respektive do 17:30 hodin, nemají možnost výběru náhrad.

 

 

CENY ŠKOLNÉHO A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2018/2019 s tím, že mohou být upraveny v souladu se smlouvou o docházce.

 

PŘESČASOVÉ HODINY MŠ

Rodiče mají po skončení zvolené docházky do MŠ 15 minut na vyzvednutí dítěte (toto neplatí pro MŠ docházku do 17:30 hodin). V 17:30 hodin se uzavírá budova MŠ. Po tomto limitu jsou účtovány přesčasové hodiny, a to tak, že se počítá každá započatá hodina pobytu dítěte ve školce.

Cena jedné započaté přesčasové hodiny je 300,- Kč. Přesčasové hodiny jsou vyúčtovány na konci každého pololetí.

 

KROUŽKY

Ceny kroužků jsou stanoveny individuálně na začátku pololetí a jejich ceník je oznámen rodičům

e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY)

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního roku podle vyhlášky 107/2005 Sb.

 
  Skupina Oběd 1. a 2. svačina (1ks) 3. svačina
I. do 6 let 48 Kč 30 Kč 26 Kč
II. 7-10 let 61 Kč 38 Kč 29Kč

Stravné se platí zálohově na účet č. 99829379/0800 na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka vyúčtována

  9.900 Kč záloha/pololetí

  2.000 Kč záloha/pololetí za 3. svačina

 

Nesrovnalosti ve výdeji stravy v průběhu aktuálního měsíce lze nahlásit na kuchyn@sunnycanadian.cz do 10. dne následujícího měsíce.

 

Kotva