ŠKOLA ONLINE
STRAVA
Nepřehlédněte
Sunny vánoční koncert
16.12.2022

kostel Sv. Šimona a Judy
U Milosrdných, 110 00 Staré Město
od 16 hodin.

V příštích dnech vaříme

CENÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


ZÁPISNÉ ZŠ (placeno jednorázově)

5.000 Kč – 1. stupeň a 2. stupeň u nově příchozích žáků

3.000 Kč – žáci 5. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na 2. stupeň

  • Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení žáka se nevrací.

 

ŠKOLNÉ ZŠ

21.200 Kč měsíčně – 1. a 2. stupeň ZŠ

  • Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31. 5. (1. pololetí) a do 15. 1. (2. pololetí), sleva na druhého a další sourozence v SCIS MŠ, ZŠ či na gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného.

 

ŠKOLNÍ AUTOBUS

2.500 Kč / měsíc

  • Hradí pouze ti, kteří využívají autobus na svoz a/nebo odvoz.

 

CENY ŠKOLNÉHO A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2022/2023 s tím, že mohou být upraveny v souladu se smlouvou o docházce.

 

ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY

Za vystavení duplikátů dokumentů a osvědčení jsou stanoveny poplatky ve výši 100 – 500 Kč / kus.

 

STIPENDIA/SLEVY

V odůvodněných případech lze žákovi udělit stipendium či slevu z ceny školného.

 

PŘESČASOVÉ HODINY ZŠ

Rodiče mají po skončení vyučování v ZŠ 15 minut na vyzvednutí žáka. V 17:00 hodin se uzavírá budova ZŠ. Po tomto limitu jsou účtovány přesčasové hodiny, a to tak, že se počítá každá započatá hodina pobytu žáka ve škole.

Cena jedné započaté přesčasové hodiny je 300 Kč. Přesčasové hodiny jsou vyúčtovány na konci každého pololetí.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A ŠKOLNÍ KLUB ZŠ

Rodiče mají možnost přihlásit žáka do programu ranní i odpolední školní družiny a školního klubu. Provoz ranní družiny je od 7:30 hodin. Provoz odpolední družiny a školního klubu ZŠ začíná 15 minut po skončení vyučování a končí v 17:00 hodin.

  • Ranní i odpolední družina a školní klub ZŠ jsou pro všechny registrované žáky zdarma.

 

KROUŽKY

Ceny kroužků jsou stanoveny individuálně na začátku pololetí a jejich ceník je oznámen rodičům e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY)

Ceny stravování jsou stanoveny v samostatném ceníku vždy na začátku pololetí, který je oznámen rodičům e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

Stravné se platí zálohově na účet č. 99829379/0800 na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka vyúčtována:

 10.900 Kč záloha/pololetí ZŠ 1. stupeň

 11.900 Kč záloha/pololetí ZŠ 2. stupeň

 2.000 Kč záloha/pololetí 3. svačina

Nesrovnalosti ve výdeji stravy v průběhu aktuálního měsíce lze nahlásit na kuchyn@sunnycanadian.cz do 10. dne následujícího měsíce.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva