ŠKOLA ONLINE
STRAVA

Reference


Přidat referenci

„Jsem nesmírně spokojena s výukou a péčí, kterou můj syn Hugo, jako žák třídy 4.A, dostává na Sunny Canadian International School ve Zdiměřicích. Škola poskytuje prostředí, kde se můj syn cítí šťastný, podporovaný a motivovaný k dosažení svého plného potenciálu. Učitelé Sunny jsou nadšení výukou i mimoškolními aktivitami, ochotní se věnovat individuálním potřebám dětí. Věřím, že volba Sunny Canadian pro vzdělání mého syna byla jednou z nejlepších rozhodnutí, které jsme mohli udělat.   Hugo je nesmírně spokojen s interaktivními výukovými metodami, které používají jeho učitelé. Například, nedávno byl nadšený z projektu, ve kterém mohl prezentovat svou vlastní experimentální práci před třídou. Tato aktivita mu umožnila projevit svou kreativitu, sebevědomí a zároveň se naučit prezentovat své myšlenky ostatním. Tato zkušenost nejen posílila jeho důvěru v sebe, ale také ho motivovala k dalšímu objevování a učení. Hugo se tak hluboce začlenil do komunity Sunny Canadian, že myšlenka na změnu školy je pro něj největším trestem. Tento fakt panuje v jeho životě tak silně, že se někdy stává výhrůžkou, kterou používám, když není dostatečně motivován k přípravě nebo k práci. Stačí jediná zmínka o této možnosti a Hugo je okamžitě na pozoru a ochoten se pustit do práce. Je jasné, že propojení s jeho školou a spolužáky má pro něj zásadní význam a je pro něj silnou motivací k úspěchu v jeho studiu.   Sunny jsme si primárně vybrali z důvodu existence bilingvního vyučování.  Děti od základní školy mluví a píší anglicky s takovou plynulostí, že byste je mohli pokládat za rodilé mluvčí. Výuka dalších cizích jazyků je přidávána plynule během studia. Přesto však škola nezapomněla na důležitost českých učebních osnov. Díky tomu mají studenti příležitost nejen zdokonalovat svou angličtinu, ale také se věnovat české gramatice, historii a dalším předmětům z českého kurikula. Tento vyvážený přístup školy umožňuje žákům získat komplexní vzdělání a otevírá jim dveře k mezinárodnímu porozumění a úspěchu. Díky tomu, že Sunny Canadian zahrnuje i studium na čtyřletém gymnáziu, po maturitě mají absolventi široké možnosti při výběru vysokých škol jak v České republice, tak i v zahraničí, a to zejména díky možnosti výběru mezinárodních diplomovaných programů AP International Diploma a AP Capstone. Škola je od počátku zaměřená na výkon a podporuje rozvoj studijních dovedností u svých žáků. Díky tomu si žáci velmi rychle osvojí metodiky a strategie potřebné k úspěšnému učení, což jim poskytuje silný základ pro budoucí akademický i profesní růst. Tato příprava je klíčem k tomu, aby se absolventi mohli dále rozvíjet a dosahovat úspěchu ve vzdělání a kariéře.“
Mgr. Michaela Jandová, LL.M (2024)
„SCIS navštěvují naše dvě dcery, Eliška a Anička. Eliška studuje druhým rokem čtyřleté gymnázium, na které přestoupila po řádných přijímacích zkouškách z 8-letého gymnázia. Ač bylo 8-lété gymnázium též soukromé, rozdíl ve výuce a přístupu vyučujících je diametrálně odlišný. V SCIS je žák pro učitele partnerem, funguje zde vzájemná kooperace a respekt, žáci jsou aktivně zapojováni do výuky. Aktivity mimo vyučování, výlety, tematické akce, jsou vždy perfektně naplánované a děti si je náležitě užijí. Anička navštěvuje druhou třídu základní školy. Už při přijímacím řízení do první třídy byla nadšená, ve škole se jí líbilo všechno. A co teprve, když zjistila, jak fantastickou třídní učitelku má. Anička se do školy opravdu těší, se spolužáky jsou dobrá parta, paní učitelka je trpělivá, při každé nesnázi je nápomocná a děti ji milují. I na nás s manželem při první návštěvě školy dýchla přátelská atmosféra. Vždy se také dobře pobavíme na akcích pořádaných SCIS. Našim dětem se v SCIS dostává kvalitního vzdělání. SCIS svojí filozofií a přístupem v dětech rozvíjí respekt, empatii a všeobecný rozhled. Děkujeme celému týmu SCIS, jste super.“
Jana a Michal Paďourovi
„ Chtěla bych srdečně poděkovat paní učitelce Vašinové i paní učitelce Wurtz za vlídnost, rozumnost a skvělý, pozitivní přístup k mé dceři během jejich prvních dní ve škole. V autě mi při cestě do SCIS školy řekla větu: " Maminko, já tady na té škole chci být až do té doby, než budu studovat na doktorku, mně se tady tak líbí!"Velmi všem ve škole DĚKUJI.    “
Maminka žákyně 2A, říjen 2019
„ Dobrý večer, jsem bývalý student SCIS. Chtěl jsem moc poděkovat za úžasný výlet do Kanady, kde jsem se do této země zamiloval. Stálo mě to sice mnoho usílí, ale teď budu moci konečně v Kanadě žít a studovat. Jsem nadšený, že příští školní rok budu studentem Trinity College School. Ještě jednou děkuji. “
Bývalý student SCIS
„ Milý Rone, ještě jednou děkujeme za organizaci další návštěvy fantastické skupiny studentů ze Sunny Canadian! Doufám, že si to všichni skvěle užili jak v Torontu, tak i na CES. Věřím, že jste se šťastně vrátili domů. Opět to uteklo příliš rychle, jako vždy, ale chtěl jsem vám říci, že váš pozitivní a přátelský, ale i autoritativní styl vedení studentů je velmi inspirativní! Přejeme vám všem hodně štěstí a doufáme, že se ještě v budoucnu uvidíme! S úctou, Chris Pink ředitel programů Centrum anglických studií - Toronto “
Chris Pink Ředitel programů Centrum anglických studií - Toronto
„ SCIS je fantastická škola. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou výborné – učitelé mají náš respekt, ale i oni mají respekt k nám. Můžeme spolu úplně normálně přátelsky hovořit. Učitelé jsou z různých zemí – dozvíme se tak spoustu zajímavostí např. o Austrálii, Irsku apod. Hodně se toho naučíme, zejména výuka jazyků je naprosto skvělá. Učitelé přitom zvládají učit zajímavě a mít k nám individuální přístup. Učitelé mají výuku a třídu naprosto pod kontrolou. Až budu maturovat, z této školy se budu cítit jako někdo. Žáci v této škole jsou pozitivní, veselí (nikdo není smutný, pesimistický). Jsme rádi, že máme možnost skládat mezinárodní IGCSE maturitu – myslím, že je to pro mě moc důležité do budoucna. Žáci tu mají řád/disciplínu. Učitelé a celý personál jsou ochotní, cítím, že se tu mám o koho opřít; cítím, že jsme tu všichni jedna velká rodina. Kvalita výuky a styl práce v hodinách učitelů je na vysoké úrovni. Je tu krásné prostředí, učebny, chodby a vybavení tříd. Jsme tu perfektní tým, máme ve třídě bezvadné spolužáky. “
Interview s žáky 9. tříd v rámci Jednotného přijímacího řízení na naše gymnázium, duben 2018
„ Velice Vám děkujeme za možnost výzkumu ve Vaší krásné škole. Den ve School Canadian  jsme si s kolegy náramně užili. Myslíme si, že Vaše škola je výjimečná a to nejen formou bilingvní výuky. Prostředí školy je velice příjemné a v celé škole vládne přátelská atmosféra. “
Hana Lafková, projekt Kinderbanka, listopad 2018
„ Moc se mi to u Vás líbilo. Děkují Vám, že jsem si tak krásnou školu mohl prohlédnout a že jste se o mně tak hezky staraly. Srdečně Pavel Taussig “
Pavel Taussig, autor autobiografické knihy Chlapec, který přežil pochod smrti
„ O mé škole - Sunny Canadian International School
Několik let jsem jezdil kolem školy Sunny Canadian International School. Jednoho dne jsem potkal tuto školu na výstavě středních škol Schola Pragensis v Praze. Moji rodiče se setkali s paní ředitelkou a hned byli ze školy nadšeni. Pár dní poté mi řekli, že si mohu vyzkoušet výuku, tzv.”Trial day”, v této škole. Byl jsem nadšený, ale zároveň nervózní. Když jsem vešel do školy, přivítali mě a už ze mě nervozita spadla a zjistil jsem, že tato škola se liší od jiných škol tím, že atmosféra byla uvolněná, učitelé jsou přátelští, ale zároveň dbají na to, aby se studenti vzdělávali co nejvíce. Styl učení na této škole je velice zábavný. I když máte váš nejvíce neoblíbený předmět, stejně si hodinu užijete. Kolektiv, který se nachází v mé třídě, je výjimečný. I když přijdete první den a neznáte vůbec nikoho, přijmou vás mezi sebe, jako byste se s nimi znali již dlouho. Asi dva měsíce po zkušebním dnu jsem se stal žákem deváté třídy. Výuka probíha v českém jazyce i angličtině. Protože mám rád sport, moc oceňuji zapojení školy do různých sportovních soutěží. Jsem moc šťastný, že jsem se rozhodl přejít na tuto školu, a doufám, že zde budu pokračovat i na gymnáziu. “
Student 9. ročníku, leden 2018
„ 1. listopadu 2018 Mgr. Ron Stiles Sunny Canadian International School Straková 522 252 42 Jesenice, Osnice Česká republika   Drahý Rone, děkujeme Ti za Tvojí práci a podporu našich studentů během jejich mnoha stáží na Sunny Canadian International School. Opravdu si vážíme partnerství mezi našimi školami. Toto úspěšné partnerství by nemohlo fungovat bez Tvého pozitivního vztahu k našemu programu a našim studentům. Jednou z nejvíce oceňovaných zkušeností našich studentů během jejich pobytu na SCIS je, jak se cítí vítaní. Ještě před tím než vůbec dorazí, tak Vy a Vaši členové týmu zajistí, aby se naši studenti stali respektovanými členy týmu, pravidelně s nimi komunikují a pomáhají jim připravit jejich výuku. Po jejich příjezdu jim Vaše pozvání na každoroční team buildingu umožní se plně zapojit do týmu. Mentoring poskytovaný Vašimi učiteli zůstává jednou z nejdůležitějších částí jejich studijní zkušenosti. Jsme opravdu vděční, že máte tak úžasné zaměstnance a vytvořili jste ve škole tak pozitivní klima. Z toho čerpají nejen Vaši, ale i naši studenti. Vaši učitelé nabízejí tak rozličné bohatství zkušeností, co se týká přípravy na výuky i učebních stylů. Váš tým dychtivě podporuje naše studenty a dělí se s nimi o svoje znalosti. Často i učitelé, kteří nejsou našim studentům přiděleni, jim nabízejí svoji pomoc. To je důkazem toho, že jste vytvořili profesionální tým a kolegiální atmosféru. Jako zkušený pedagog, který navštívil mnoho škol, si vážím Vaší kontinuální péče, kterou věnujete zachování pozitivního klimatu a kultury ve škole. Vaše úsilí, které věnujete této oblasti, je benefitem pro Vaše učitele a žáky. Komunita v SCIS vytváří atmosféru, díky které se naši studenti cítí dobře mezi zaměstnanci a jsou podporováni ve své práci. Výsledkem je, že jsou naši budoucí učitelé povzbuzováni k tvrdé práci a nebojí se riskovat. Ví, že mohou zkoušet nové věci a jejich mentoři jim pomohou rozvinout jejich myšlenky, aby jejich hodiny byly efektivní a pečlivě vytvořené. Díky tomuto silnému vztahu jim mohou učitelé poskytovat efektivní mentoring. Studenti tak více vnímají zpětnou vazbu a spíše ji implementují, protože důvěřují svým učitelům. Také si vážíme zpětné vazby, kterou poskytujete našim studentům. I když je navštěvujeme, abychom je sledovali, tak se jedná pouze o pár dní a musíme se spoléhat na Vaše pozorování a vztah se studenty. Tím, že je sledujete, získávají opravdovou zkušenost, která se podobá hospitaci ředitele, když budou mít svoji vlastní třídu. Váš rozhled a doporučení jsou nezbytné pro jejich profesionální rozvoj a Vy jim vždy poskytnete podporující, konstruktivní a nápaditou zpětnou vazbu. Doufám, že náš prospěšný vztah, který jsme vybudovali mezi našimi školami, bude ještě trvat mnoho let. Vaše vedení SCIS vytvořilo příjemné a podporující prostředí, které je plné zanícených učitelů. Toto prostředí je pro naše budoucí učitele perfektním místem, ve kterém se stávají profesionály, kteří jsou oddaní učení, učení se a svým studentům. S pozdravem, Eileen Heddy Faculty cordinator Global Student Teaching Program “
Eileen Heddy Faculty cordinator Global Student Teaching Program, listopad 2018
„ Děkuji Vám všem za zkušební den v SCIS. Bylo úžasné vidět s jakou lehkostí, přirozeně a rychle se naše dcera adaptovala na prostředí školy. Děkuji Vám všem za zorganizování tohoto dne a zvlášť děkuji Andree a Grazielle za veškerou péči. Můžu mluvit pouze za naší dceru, která chtěla jít do školy hned další den znovu a my ji museli vysvětlovat, že to není možné! Ještě jednou Vám všem děkuji za pozitivní zkušenost z tohoto důležitého dne. “
Rodič se zájmem o studium v mateřské škole, prosinec 2018
„ Líbí se mi svoboda, se kterou můžeme vyjadřovat naše názory. Líbí se mi, jak umí věci vysvětlit. Také mám ráda, když rozebíráme básně a příběhy a vysvětlujeme si, proč to autor napsal právě takto. Její hodiny jsou zajímavé a baví mě. Snaží se, aby hodiny byly zábavné. Líbí se mi její metody výuky – připadám si jako na střední škole. Ví, o čem mluví, a umí věci velice dobře vysvětlit – není to nudné, umí nás vtáhnout do diskuse. Je velmi dobrá a trpělivá učitelka. Je skvělá učitelka a její hodiny jsou také skvělé. Je dobrá učitelka. Když se na něco zeptám, vysvětlí mi to a já tomu pak lépe rozumím. únor 2017 “
1. pololetí 2016/2017, hodnocení učitele AJ Cindy Walker očima žáků 9. ročníku
„ Sunny Canadian International School je skvělým místem pro zahraniční stáže našich studentů. Po návratu domů přesně vědí, co mohou očekávat od svého budoucího učitelského působení v USA. S nejlepším svědomím doporučíme našim studentům, aby zvážili možnost splnit polovinu své studentské praxe u Vás a hlavně, aby zvážili i myšlenku nechat se ve Vaší škole zaměstnat jako učitelé.   “
Saundra Conte, listopad 2018
„ Ráda bych Vám poděkovala, že vyuřujete předmět Studijní dovednosti, je to skvělý nápad. Pro naší dceru je to nejen velmi zajímavé a zábavné, ale zároveň se zdokonaluje ve studiu, v prezentaci a v dělání poznámek. Je to ale také velmi zajímavé pro nás rodiče. Věříme, že je skutečně nezbytné vědět a učit se jak efektivně studovat. Děkujeme, tento přístup se nám opravdu líbí. “
Maminka žákyně 6. třídy, listopad 2018
„ Je to nejlepší učitelka angličtiny ve škole. Když něčemu nerozumíte, vždy vám pomůže. Je výborná a spravedlivá učitelka. Je přísná, ale tím správným způsobem. Díky ní jsem zvládla zkoušky FCE. Je to nejlepší učitelka angličtiny, kterou jsem kdy měla. Její hodiny jsou velmi zábavné.
únor 2017 “
1. pololetí 2016/2017, hodnocení učitele AJ Kate Powers očima žáků 9. ročníku
„ Když jsem se vrátil domů, vyprávěl jsem svým kolegům, jak je skvělé, že naši studenti mohou jezdit na praxi právě do Sunny Canadian International School v Praze. Byl jsem dvakrát na náslechu u každého z našich čtyř studentů a následně jsme hodiny probírali – při této příležitosti jsem se setkal také s učiteli, kteří studenty během pobytu ve Vaší škole měli na starosti. Byl jsem naprosto nadšen jejich profesionalitou – vždy se ochotně podělili o své myšlenky a poznatky o výuce a poskytli našim studentům zpětnou vazbu. Rovněž jsem zjistil, že to jsou velice milí lidé. Vždy jsem tvrdil, že tuto práci nedokáží zastat všichni učitelé; paní učitelky Bek, Mc Grath, Darychuk a Barta však odvedly vynikající práci! Mám velkou radost, že se naši studenti vrátí bohatší o zkušenosti ze SCIS, které se tak stanou důležitou součástí jejich profesní přípravy. Co nejsrdečněji zdravím všechny zaměstnance SCIS. “
Dr. Anthony E. Conte Associate Professor, Department of Elementary & Early Childhood Education (EECE) Coordinator, Student Teaching Program Faculty Counselor, Gamma Zeta Chapter of Kappa Delta Pi Field-Site Supervisor, Global Student Teaching The College of New Jersey, říjen 2018
„ Dobrý den, s manželem jsme absolvovali schůzku s paní speciální pedagožkou Mg. Lenkou Chotětickou a paní třídní učitelkou Mgr. Anetou Slačíkovou. Navázali jsme na naši dobře fungující spolupráci a konstruktivně jsme prodiskutovali nejen aktuální PLPP, ale také test a případná doporučení na podporu zlepšování v návaznosti na další ročníky. Dovolila bych si Vás požádat o poděkování oběma výše uvedeným dámám, oceňujeme jejich nejen profesionální, ale také lidský přístup, ochotu a porozumění. Velmi si ceníme jejich práce. “
Maminka žáka ze 4. třídy, říjen 2018
„ Mé děti navštěvují SCIS jen několik měsíců. Když zde 1. září začínaly, neuměly vůbec anglicky. Po pouhých třech měsících jsou nyní schopné porozumět i se vyjadřovat v anglickém jazyce – dorozumí se s tou částí naší rodiny, která žije v zahraničí. To vše díky výborné paní učitelce Kate Powers, která děti učí a dokonce pro ně připravila speciální učební plán. Jsem jí velice vděčný a opravdu si velmi vážím jejích vynikajících pedagogických schopností.
Tatínek žáků třetí a páté třídy Jsme rádi, že paní Kate Powers učí našeho syna. Je náročná, přísná a zároveň laskavá a spravedlivá paní učitelka. Podporuje jedinečnost žáků, dokáže ocenit jak výborné studijní výsledky, tak i dobré chování, a to takovým způsobem, že žáky významně motivuje k dosahování lepších výsledků.
Maminka žáka páté třídy Než jsem začala chodit do Sunny Canadian, navštěvovala jsem státní školu. Anglicky jsem nemluvila, měla jsem špatné známky z matematiky a učitelka mě zesměšňovala před třídou, když jsem něco neuměla. Bývala velmi nervózní a když jsem se ptala, že něčemu nerozumím, tak na mne křičela. Domů jsem často chodila se slzami na krajíčku a další den se mi do školy vůbec nechtělo. Myslím, že pro mé rodiče to bylo také těžké. Pak jsem začala chodit do školy Sunny Canadian, kde se mojí učitelkou angličtiny stala paní Powers. Okamžitě si mne získala uvolněná atmosféra ve třídě a já pomalu začala získávat zpátky svou ztracenou sebedůvěru. Měla se mnou velikou trpělivost, když jsem něčemu nerozuměla, vždy mi to velmi mile vysvětlila a chválila mě za každý pokrok. Nikdy na mě nezvyšovala hlas, nikdy mě nijak neponižovala, naopak mě vždy podporovala, abych se stále zlepšovala. Přestože jsem dříve anglicky vůbec nemluvila, dělala jsem rychlé pokroky, zlepšily se i mé známky v matematice a vůbec celkově jsem dosahovala mnohem lepších výsledků. Začala jsem se snažit, abych potěšila paní učitelku Powers a své rodiče a nakonec jsem z toho měla radost i já sama. Výuka paní učitelky Powers je opravdu zábavná. Dnes se do školy každý den těším. Dokonce jsem poprosila rodiče, abych tam mohla zůstávat i po vyučování.
Žákyně 5. třídy “
Učitelka Kate Powers získala v roce 2013 ocenění Nejlepší učitel AJ
„ Učitelské praxe v SCIS jsou mezi našimi studenty, budoucími učiteli, velmi populární. Je to díky Vám, Vaší škole, jejím zaměstnancům i žákům. Naši studenti vždy po návratu praxi ve Vaší škole velmi doporučují – vyzdvihují celkovou přátelskou atmosféru a profesionalitu učitelů, kteří zajišťují vynikající prostředí pro zdokonalení pedagogických dovedností studentů. “
Dr. Anthony E. Conte, Associate Professor, Department of Elementary & Early Childhood Education (EECE), The College of New Jersey, září 2018
„ Milá Zuzko, dnes manžel přinesl domů „tvoření“ našeho syna. Konkrétně mám na mysli knížku Princezna a pirát. Děkuji za tento nádherný nápad. Je to naprosto úžasné, skvělé, inspirativní a jsem z toho nadšená. Myslím, že si děti čas, který jste tomuto projektu věnovali, moc užily a výsledek potěšil každého rodiče. Ještě jednou děkuji, že vytváříte s dětmi takto krásnou tvorbu. “
Rodič žáka mateřské školy, září 2018
„ Děkuji Vám za těch úžasných 5 let. Hodně jsem se naučil. Naučil jsem se od Vás spoustu věcí. Nejdůležitější bylo, že třída může být rodinou, navzdory jejím vzestupům a pádům. Byl jste první učitel, kterého jsem měl opravdu rád. Děkuji moc za to, že děláte můj život lepší (i když si to neuvědomujete). Upřímně, Vaše třídy mají nejvyšší úroveň, jakou si lze představit. Jste nejlepší učitel angličtiny, kterého jsem kdy měl! Díky Vám jsem se naučil dobře anglicky a jsem za to vděčný. Nechci žádného jiného učitele angličtiny než jste Vy, protože jste opravdu úžasný a Vaše hodiny byly vždy zábavné a snadno pochopitelné. Měl jsem Vás jako učitele po dobu 5 let, takže Vás považuji za otce svých schopností mluvit anglicky. Vždy si užívám Vaše lekce, protože využíváte každodenní životní zkušenosti, které zlepšují hodiny. Nikdy jsem neměl problém porozumět tomu, co jste vyučoval. Líbilo se mi, jak jste učil. Opravdu jste se snažil, aby nás to zajímalo. Vy jste vždy nadšený a ochotný, upřímný, starostlivý, laskavý, přátelský, chytrý, zábavný a vtipný. Naučil jsem se od Vás spoustu věcí a inspirovalo mě to být lepším člověkem. Byl jste jako můj otec. Mohl jsem za Vámi přijít a požádat Vás o pomoc. Umíte vysvětlit vše a jste tady pro nás. Když jsme něco nepochopili, snažil jste se nám to vysvětlit jinak. Lidé Vás mají opravdu rádi. Líbilo se mi, že jste všechny bral nezávisle na sobě, měli jsme nejlepší diskuzní hodiny. Způsob, jakým jste učil, byl zajímavý a výchovný. Naučil jsem se spoustu věcí do budoucna: o rodinách, jak funguje vláda a spoustu dalších věcí. Upřímně, udělal jste můj život výjimečným. Děkuji za všechno, co jste pro mě udělal. Děkuji, že jste mě naučil dobře anglicky. Děkuji, že jsem s Vámi mohl trávit čas. Myslím, že jste byl a budete nejlepší učitel na světě. Nikdy nezapomenu na Váš styl výuky, vtipy, ochotu, Vás jako člověka a Vaše dobré srdce. Budete nám chybět.
Žáci 9. třídy, červen 2016 “
Hodnocení amerického učitele, který se vrací do USA po 5 letech výuky na SCIS, červen 2016
„ Při této příležitosti bych chtěl poděkovat za perfektní školu v přírodě. Za práci všech pedagogů, ale hlavně za přístup paní Pacák k dětem a citlivé jednání s nimi. S tím souvisí opravdu bezproblémový pobyt. Doufám, že ke spokojenosti obou stran. Po zkušenostech z letošních škol v přírodě, které u nás pobývaly, byla tato škola pod vedením paní Pacák balzámem na duši. Snad i ona a další dva členové doprovodu to pociťovali stejně. V případě vašeho zájmu Vás zde opět rádi uvítáme. “
Vladimír Šašek, majitel - Penzion Pístina, červen 2018
„ Milá Elyse, děkuji Vám za úžasnou práci s mým synem. Perfektně jste zvládla ho vše naučit. Byl vždy připraven na všechny testy a nepotřeboval se učit navíc doma. Byla to nádhera projít s Vámi celý rok. Skvělá práce! “
Matka studenta 1.A, červenec 2018
Žáci ZŠ Kamenný Přívoz, listopad 2014
„ V Sunny Canadian International School jsem byl už podruhé. Druhé pozvání jsem přijal s potěšením. Atmosféra školy je velmi příjemná. Jako bývalý tanečník obdivuji prostornou a světlou tělocvičnu, kterou nemohu minout při cestě do školní knihovny. Také knihovna je prostorná, světlá, klidná a musím říci, velmi dobře vybavená. Na první pohled je vidět, že funguje a slouží svému účelu na rozdíl od řady školních knihoven. Z obou besed mám dobré dojmy, děti jsou zvídavé, přemýšlivé, pokládaly mi zajímavé otázky. Rád jsem si vyslechl jejich názory a nápady, s řadou z nich jako spisovatel i jako didaktik literatury pracuji a nadále budu pracovat.
Ondřej Hník, spisovatel, duben 2017 “
Ondřej Hník, spisovatel, duben 2017
Dne 11. listopadu 2013 naše třída 9. B navštívila Sunny Canadian School v Jesenici - Osnici, což je česko-kanadská škola nyní nově i s navazujícím gymnáziem. Učí se zde v českém a anglickém jazyce v poměru 50 % na 50 %. Byli jsme pozváni na základě Kanadského projektového dne, který škola pořádá pro žáky devátých ročníků z jiných škol. Paní zástupkyně nás ve škole vřele přivítala a provedla po budově, která je příjemně a moderně zařízená. Poté jsme se přesunuli do jídelny, kde nás čekalo občerstvení. Následně jsme v šesté třídě pozorovali výuku matematiky v angličtině, kterou vedl rodilý mluvčí z Texasu Mr. Larry Leifeste. K obědu byl těstovinový salát a palačinky polité javorovým sirupem. MŇAM! Odpoledne pro nás byla připravena interaktivní přednáška v podání Mr. Rona Stilese, rodilého mluvčího z Kanady. Naše nové vědomosti ověřil přichystaný kvíz. Poté jsme pozorovali výuku výchovy k občanství v podání Mr. Larryho Leifeste. Posledním bodem programu byla výuka přírodopisu Mr. Cliva Allena z Irska. Přednáška i hodiny výuky byly pouze v angličtině. Rodilí mluvčí, kteří zde učí, mluví totiž česky minimálně nebo česky neumí vůbec. Měli jsme tak možnost vyzkoušet si, jak na tom jsme s angličtinou, a také zjistit, jestli by nám tato forma výuky vyhovovala. Musím říct, že všechny děti, přestože byly v průměru o tři roky mladší než my, angličtinu výborně ovládaly a hovořily zcela plynule. Z toho důvodu si myslím, že tato škola je ideální pro ty, které angličtina baví a chtěli by se jí do budoucna věnovat, protože zde se ji určitě naučí. Návštěva se nám moc líbila. 
Žákyně 9.B z fakultní jesenické školy, listopad 2013
„ Jste ZLATÉ, moc děkujeme za tak krásnou prezentaci.

Petra Dobrovská, ředitelka společnosti DOBROVSKÝ s. r. o., duben 2017
„ Ve Vaší škole byla milá a přátelská atmosféra. Děti kladly otázky, a to je pro mě ten nejlepší možný scénář besedy. Beseda měla velmi dobré profesionální zajištění z řad třídních učitelů a paní knihovnice. Milá atmosféra panovala před besedou i po ní. Rovněž velmi milé byly i moje "dvě řidičky", které mě "luxusně" odvezly k Vám do školy a zase zpět na metro. Děkuji všem.

Jiřina Holeňová, spisovatelka, duben 2017
„ Milá paní učitelko Mileno, ráda bych Vám poděkovala za perfektní přípravu, za to jak jste přirozeně lidská, jak to umíte s dětmi, které Vás milují a myslí na Vás i po bezprostředním probrání se po narkóze :-D Za ten skvěle lehce "proplutý" školní rok! Za to jak můj syn vše umí a to bez bolesti! Děkuji moc za skvělou spolupráci a těším se na další školní rok s Vámi. “
Maminka žáka 1. třídy, červen 2018
„ Sunny Canadian International School jsem navštívil poprvé, pozván na besedu s žáky. Velmi dobře připravený program umožnil, abych se seznámil s prostředím pro vícestupňové vzdělávání, které škola poskytuje. Žáci, na besedu se mnou pečlivě připraveni, vytvořili příjemnou atmosféru pondělního dopoledne. Včera jsem konečně měl čas přečíst si eseje od studentů na téma článků ve Vesmíru. Potěšily mě svou úrovní a pečlivostí. “
doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., březen 2018
„ Milá Aneto, děkuji Vám moc za skvělou výuku. Jak vedete děti k samostatnosti, jak jste akční, inovativní a děti Vás mají velice rády. Jak jste zvládla 3.třídu, která je pro děti opravdu náročná a můj syn si opravdu téměř vše pamatuje z výuky. "Klobouk dolů". Těším se na příští školní rok s Vámi. “
Maminka žáka ze 3.B, červen 2018
„ Děkujeme, že jste nás přivítali na Sunny Canadian. Nikdy nezapomeneme na zkušenosti, které jsme tu získali. Atmosféra ve škole je velice pozitivní, také jsme měli možnost seznámit se s českou kulturou. Studenti jsou velmi bystří a i od nich jsme se toho hodně naučili. Všichni mají před sebou velkou budoucnost! Kolegové byli všichni velmi milí, byla radost s nimi spolupracovat. Pobyt ve SCIS pro nás představoval neocenitelnou zkušenost, kterou si budeme vždy pamatovat. Děkujeme vám znovu za to, že jsme ve SCIS mohli být s vámi. “
Studenti učitelství na University of New Jersey – Ashley Taconet, Karoline Perez and Grace Campbell, březen 2018
„ Milá Šárko a Jitko, veliké díky za vždy skvěle zorganizované "párty", kdy vše bylo vždy více než perfektní. Za velice nadšené děti, které narozeniny nechtějí slavit nikde jinde než ve škole s Šárkou a Jitkou :) Za starost, o všechny děti, které Vás mají velice rády. Za obětavost a permanentní úsměv na tváři. Krásné prázdniny! “
Maminka žáka ze 3.B, červen 2018
„ Milá Amando, chtěla bych Vám znovu velice poděkovat. Bylo nám potěšením, že jste vyučovala tento rok angličtinu. Naše děti jsou teď v angličtině mnohem pokročilejší a jistější. Váš projekt „Slavní lidé“ byl nejlepší!!! Doufám, že takových projektů bude ještě víc v příštím roce! Přeji Vám nádherné léto a uvidíme se v září. “
Maminka žáka ze 3.B, červen 2018
„ Návštěva Vaší školy byla pro mě velice příjemným zážitkem. Uchvátilo mě zde nejen inspirativní a krásné prostředí, ale hlavně přátelská atmosféra a pak Vaši žáci. Milí, zvídaví, chytří. Moc se mi u Vás líbilo a ráda přijdu znovu. “
Jitka Neradová, spisovatelka, březen 2017
„ Jarní ples byl fantastický! SCIS tým odvedl úžasnou práci!! Vypadalo to, že se všichni skvěle baví :). Už se těšíme na další ples v příštím roce!! Žasnu, jak tento team dokáže prakticky na koleně udělat naprosto profesionální do detailu propracovanou akci vcelku lepší než od nějaké agentury. Bylo to opravdu krásné! Jako bychom se ocitli na kouzelném duhovém paloučku pro víly a lesní skřítky. Jen ti bílí jednorožci chyběli. :-) Děkujeme za krásný páteční večer. Organizování takové události během 6 týdnů je neuvěřitelný úkol. Bylo to velkolepé! Obrovské díky SCIS týmu! Krásná akce. Perfektně zorganizovaná. Klobouk dolů všem a velké díky. Neuvěřitelná práce. Nikdy bych nevěřila, že by to mohlo být zorganizováno za tak krátký čas a na tak vysoké úrovni. Zamilovali jsme si tuto akci a máme z ní jen pozitivní pocity. Kapela se nám líbila natolik, že ji využijeme na naši akci v Hiltonu. Absolutně jsme si ples zamilovali a zůstali jsme do poslední minuty. Bylo hezké vidět, jak rodiče tancují se svými dětmi. Velmi se nám líbila účast účitelů. Ples se v pátek opravdu moc vyvedl. Příjemná atmosféra, výborná hudba, bohatý program, velmi dobře jsme se bavili. Děkujeme! Byla jsem z toho naprosto paf. Úžasná organizace a nádherná výzdoba. Fantastická akce a hluboce smekám před organizátory. Promyšleno do posledního detailu. Ples byl opravdu vydařený a my jsme si ho velice užili. Ta koncentrace slavnostně pozitivní energie byla opravdu neuvěřitelná. Už teď se těšíme na další ples. Děkujeme za tyto krásné akce, které pořádáte. Jsme si vědomi, kolik svědomité práce a úsilí tomu s vašimi kolegy věnujete. Vaše nasazení je obdivuhodné. Byl to nádherný zážitek. Věděla jsem, že to bude fajn akce, ale to, jak úžasná byla, mě fakt dostalo. Několikrát mi tekly slzy dojetí a akce byla skvělá jak pro děti, tak pro dospělé. Krásná výzdoba, fantastická organizace s velmi vyváženým programem, krásná a honosná atmosféra. Velmi oceňuji neuvěřitelnou přípravu vystupujících tříd. Předtančení byla skutečně úžasná. Akce měla neuvěřitelnou úroveň, je skutečně vzpomínková a nezapomenutelná. Naprosto vydařená akce "par Excellance" - zabezpečený skvělý program s předtančením žáků SCIS a následně i s jednotlivými postupně přicházejícími "překvapeními". V rekordním čase zajištěná ohromující a luxusní květinová dekorace. Vstřícné zapojení řady studentů i učitelů do výroby efektních papírových květinových skvostů (skvělý nápad), které nám rázem proměnily tělocvičnu k nepoznání!!!! Hudba byla fantastická – tito profesionálové si uměli podmanit tanečníky všech věkových kategorií. Chválím skvělý CATERING - chutné jídlo a pití i příjemnou obsluhu. Opravdu to byl, i navzdory opravdu extra krátkému časovému limitu pro realizaci, ohromný úspěch!!!! Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za skvělou organizaci plesu. Byla to krásná akce, při které jsme se s ostatními maminkami báječně bavily. Kdo na ples nepřišel, ten teď po našem vyprávění lituje.:-) Už teď se s dcerkou těšíme na příští ročník! Moc děkujeme Jitce Hoškové a celé Sunny Canadian School za opravdu vydařený ples. Moc jsem si ho užili. Ta koncentrace slavnostně pozitivní energie byla opravdu neuvěřitelná. Už teď se těšíme na další ples. Děkujeme za tyto krásné akce, které pořádáte. Jsme se vědomi, kolik svědomité práce a úsilí tomu s vašimi kolegy věnujete. Vaše nasazení je obdivuhodné. “
Reakce rodičů na první ples naší školy, březen 2017
„ Ráda bych poděkovala za příjemné středeční setkání a šerpování předškoláků. Zároveň bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat za péči, které se naší dceři dostalo v českém programu školky. Naše dcera je spíše introvertní a nemá ráda prostředí, kde nikoho nezná. U Broučků se ale rychle rozkoukala, našla si kamarády, začala se těšit na výlety a rok zakončila společným přespáním ve školce. U Dráčků vyloženě rozkvetla. Těšila se na každý výlet, každou akci a vyrábění, které jim paní učitelky po celý rok připravovaly. I já jsem si ráda přečetla pravidelné e-mailové „reporty“ od paní učitelky Aničky a těšila se na společná setkání. Završením byl skvělý indiánský pobyt na školce v přírodě. Děti si ho nesmírně užily, paní učitelky měly všechno úžasně připravené. Děkujeme moc za krásná školková léta a přejeme příjemné léto a prázdniny. “
Rodič žáka mateřské školy, červen 2018
„ Je nám mi velkou ctí Vám poděkovat za příspěvek, který jsme od Vás získali skrze charitativní akci školy Sunny Canadian International School. Velmi si vážíme toho, že jste se rozhodli podpořit právě český svaz ochránců přírody. Jako malé poděkování prosím přijměte svazový časopis "Krása našeho domova". Přeji Vám, kolegům i všem dětem ve Vaší škole krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku. “
Martina Kišelová, koordinátorka sbírek ČSOP, prosinec 2016
„ Ještě jednou děkuji za zkušební den v Sunny. Synovi se to moc líbilo! Prohlásil, že do Sunny by určitě chtěl chodit, což, ve světle toho, že ještě ráno v autě si přál v USA zůstat aspoň dalších 5 let, musel být skutečně velmi dobrý dojem z návštěvy.  Druhý syn, ač se dělal neviditelným, si pak zpíval písničky ze školky celé odpoledne.  “
Rodič zájemců o studium v mateřské škole a na 1. stupni, červen 2018
„ Učitelka SCIS Carrie Brown získala v roce 2015 ocenění Nejlepší učitel anglického jazyka Carrie je zcela výjimečná v mnoha ohledech – je skvělá profesionálka, výborně vede třídy, její výuka je srozumitelná, skvěle komunikuje s rodiči, její hodiny jsou nabité nejrůznějšími činnostmi. Významně se podílela na vytvoření našeho programu English Language Learning (ELL), který představuje intenzivní pomoc a podporu studentům, jejichž angličtina zatím není na dostatečně vysoké úrovni, aby úspěšně zvládli anglické kurikulum. Carrie tento program pomáhala navrhnout a spolupodílela se na jeho zavádění. Vypracovala protokol ELL, zpracovávala první hodnocení žáků a každý rok systém upravovala a vylepšovala. Ve třídě je největší předností Carrie vedení třídy. Jasně stanovila, co od svých žáků očekává. Pokud žák naplní nebo překročí stanovené očekávání, pozitivně ho motivuje, aby takto pokračoval i nadále. Další z Carriených předností je velká řada aktivit, které při výuce používá. Vzhledem k tomu, že i ona sama se učí cizí jazyk (český), chápe důležitost střídat během 45minutové hodiny různé činnosti. Velice jí záleží na tom, aby její žáci byli úspěšní, proto se pravidelně setkává s rodiči a hovoří s nimi o tom, jak mohou své děti co nejlépe podpořit.

Jsme velice rádi, že na naší škole učí tak výborná učitelka jako Carrie Brown. Carrie věří, že komunikace je jednou z nejzákladnějších mezilidských dovedností. Vždy se snaží nalézt silnou stránku jednotlivých žáků a pak přizpůsobuje svůj styl výuky jejich preferovaným učebním stylům - využívá poslech, mluvený dialog, dokonce poskytuje příležitost i pro pohybové aktivity. Její hodiny jsou dobře strukturované a plánované, styl výuky je prostě vynikající. Carrie používá progresivní výukové metody, které motivují studenty naučit se anglicky a angličtinu aktivně používat v našem stále více globalizovaném světě. Carrie je vynikající odborník a nás velmi těší, že učí právě na naší škole. “
Jitka Stiles, SCIC Principal, Ron Stiles, SCIS Director, 2015
„ Ráda bych touto cestou poděkovala paní učitelce Anně Matouškové a Kateřině Stejskalové za jejich práci odvedenou na ŠvP Hamr. Syn se na akci moc těšil, na školku v přírodě jel poprvé a musím říct, že se vrátil spokojený, nadšený a plný zážitků. Podle fotek, které nám paní učitelky poskytly, vidím, jak moc si děti užívaly, ale také vnímám, kolik práce za přípravou celé této akce stálo. Proto bych ráda vyjádřila velkou pochvalu paním učitelkám za jejich čas a úsilí vynaložené ke spokojenosti našich dětí a koneckonců i nás, rodičů. “
Rodič žáka Mateřské školy, červen 2018
„ Učitelka a zároveň zástupkyně pro anglická studia Kate Powers získala v roce 2013 ocenění Nejlepší učitel anglického jazyka  Hodiny angličtiny Kate jsou opravdu dynamické, interaktivní a velice zajímavé. Naplňuje vysoká očekávání a zároveň bere zřetel na individuální potřeby jednotlivých žáků. V jejích hodinách jsem byl vždy svědkem jasně zavedených postupů a velké zainteresovanosti žáků. Děti její hodiny milují – její pozitivní a respektující chování se u nich setkává s velkým úspěchem. Podle mého názoru je Kate jako učitelka angličtiny naprosto výjimečná. Kate je naší nejlepší anglickou paní učitelkou. Je velmi oblíbená u dětí, je přátelská, spravedlivá a zároveň si dokáže při výuce udržet kázeň ve třídě. Její hodiny jsou velmi dynamické, plné pozitivní energie. Kate učí mimo jiné i zábavnou formou hry a taková výuka naše děti velmi baví. Při výuce používá také moderní výukové metody, výpočetní techniku, různé internetové zdroje, je připravena poznávat nové a zároveň se stále učit od dalších našich zahraničních či českých kolegů. Naše bilingvní škola je náročná na propojení dvou kurikul, úzkou kooperaci mezi českým a anglickým kolektivem a právě Kate tuto úlohu zvládá perfektně a pomáhá svým profesionálním a lidským přístupem podporovat náš originální styl výuky. “
Ron Stiles, SCIS Director, Jitka Stiles, SCIC Principal, 2013
„ Chtěli jsme poděkovat paní učitelce McGrath za výborný nápad s projektem Muzeum voskových figurín. Dětem se to moc líbilo a vložily do projektu tolik pozitivního úsilí.  Prožili jsme dnes všichni báječný den a zábavnou formou jsme se něco naučili. “
Rodiče žáka 3, červen 2018
„ Moc děkujeme za milé přijetí na Vaší úžasné škole. Návštěva u Vás byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem. Nejen dětem se moc líbila :-) Velice jsme ocenili Váš přátelský, otevřený přístup, cenné informace, možnost aktivně se podílet na hodinách. Rovněž beseda o Kanadě a závěrečná sladká tečka neměly opravdu chybu.
Hodnocení stráveného dopoledne v rámci programu „Canada Days“ “
Mgr. Kaňkovská, metodik SPJ, ZŠ Zruč nad Sázavou, listopad 2016
„ Chtěla bych moc poděkovat za úžasný týden na školce v přírodě. Nadšeně nám dcera všechno vypravovala. S její povahou bych nikdy neřekla, že školku v přírodě takhle zvládne (pokud plakala, tak se nepřiznala a dělala statečnou :-)). Je prostě vidět, jak se s Vámi, učitelkami, cítí dobře. Máte můj velký obdiv, všechno perfektně zorganizované, připravené a pro mě ještě tečka na závěr - perfektně zabalený kufr :-). “
Maminka studentky U dráčků, červen 2018
„ Vážená paní profesorko,
ráda bych Vám osobně, Vašim kolegům a všem Vašim studentům jménem herců Studentského divadla poděkovala za včerejší návštěvu našeho Lakomce v Divadle U Hasičů. Moji studenti si s chutí zahráli, chválili publikum - a právem - bylo skvělé. /Poděkování i do kuchyně !!!/ Přeji krásné předvánoční dny a kouzelné Vánoce. “
Za Studentské divadlo, prof. Václavková, listopad 2016
„ "Smekám" - před dětmi, před učiteli, před vedením školy. Absolutně neporovnatelně vyšší úroveň anglického jazyka. Jedna paní učitelka z jiné ZŠ je s námi v kontaktu během posledních cca 4 - 5 let, vidí neustálý pozitivní pokrok/směřování školy. Bezprostřednost dětí v komunikaci, rychlé, správné rekace, přirozenost. Velké množství témat zvládnutých za jednu vyučovací hodinu a přitom maximální soustředěnost. Mnoho učitelů by se rádo vrátilo ještě jednou s dalšími kolegy a s žáky - 9. třídy. Jílové, Zruč nad Sázavou (listopad, prosinec). “
Mgr. Stará, Mgr. Jelínková, Mgr. Kaňkovská, I. základní škola Zruč nad Sázavou, listopad 2016
„ Chtěl bych Vám moc poděkovat za možnost navštívit tento týden Vaší školu! Dcera si to moc užila. Mnohokrát děkuji za Vaší neustálou podporu a laskavost. Moc to pro nás znamená, že jsme s Vámi neztratili kontakt. “
Rodiče bývalých žáků naší školy studujících nyní v zahraničí, březen 2018
„ Jsme velice poctěni, že můžeme i nadále spolupracovat se Sunny Canadian International School. Všichni ve škole byli velice přátelští a vstřícní – od učitelů přes asistentku ředitele až po zaměstnance kuchyně. Vedení i ostatní zaměstnanci školy se postarali o to, aby se naše studentky cítily skutečně vítány a aby měly k dispozici všechno, co potřebovaly ke zdařilé výuce. SCIS je skvělá škola a my jsme opravdu moc rádi, že můžeme naše studenty posílat na praxi právě sem. Naše studentky zde získaly mnoho nových zkušeností a spoustu se toho naučily nejen od učitelek N. Tafreshian, L. Barty a jiných, ale i od dětí samotných. Těšíme se, že naši spolupráci budeme i nadále prohlubovat – máme totiž společný cíl a tím je vychovávat ze všech našich studentů vzdělané, otevřené a globálně smýšlející lidi. “
Eileen Heddy, koordinátorka programu učitelství, College of New Jersey, únor 2017
„ Děkujeme za organizaci krásné akce Noci s Andresenem. Obě dcery se na přespávání každoročně velmi těší. Je to také nádherná motivace ke čtení knih. Velké díky samozřejmně patří také všem učitelům za jejich čas a ochotu věnovat se dětem celý den. “
Rodiče žákyň na 1. stupni, březen 2018
„ Jen jsem Vám chtěl říct velké díky. Byl to opravdu velký úspěch. Myslím, že to  dosudbyla určitě nejlepší návštěva. Všichni byli strašně milí a ochotní. Vaši studenti se chovali velice zdvořile a skvěle komunikovali v angličtině. Jejich jazyková úroveň je opravdu skvělá. Bylo nám skutečným potěšením přivítat vás všechny. Doufám, že i pro Vás to byl příjemný výlet a přejeme Vám všem šťastnou cestu zpět. Jsem si jistý, že zůstaneme v kontaktu a budeme si posílat dopisy, fotografie apod. Už teď se těšíme na příští rok! S pozdravem. “
Jo Roberts, učitel na Ivy Cimneys School v Eppingu, květen 2016
„ Ke Dni učitelů bych ráda poděkovala vedení školy a celému učitelskému sboru za Vaši obětavou práci, které si všichni velmi vážíme. “
Rodiče žákyně 2. stupně, březen 2018
„ Studenti na Sunny Canadian International School, konkrétně současná 8. třída, jsou vzdělaní, slušně vychovaní a inteligentní jedinci, které jsem měla tu čest potkat. Jako studentka na Universitě Berkeley v Kalifornii jsem byla návštěvou SCIS nadšená. Učební osnovy, studenti, schopnost a zařízení předčili má očekávání, netušila jsem, co mohu čekat od návštěvy dvojjazyčné školy na okraji Prahy. Během naší návštěvy jsme dostali příležitost zapojit se do práce spolu se studenty 8. třídy a dozvědět se něco více o základních otázkách týkajících se života a kultury v České republice stejně jako o sounáležitosti a multikulturalismu v České republice. Studenti ze SCIS s námi skvěle komunikovali v angličtině, i když to není jejich mateřský jazyk. Po této návštěvě jsem litovala, že mi nikdy rodiče neobstarali dvojjazyčnou výuku, když jsem byla mladší. Určitě bych Sunny Canadian International School chtěla poděkovat za to, že jsem mohla vidět, co může nabídnout svým studentům a jejich rodinám, a dozvědět se více o úžasném vzdělávání na této škole. Ještě jednou vám všem děkuji za pohostinnost ve vaší škole. “
Katherine Russell, studentka Berkeley, květen 2016
„ Děkujeme Vám za možnost vyzkoušet si, jak probíhá výuka u Vás ve škole a za hezké přijetí našeho syna. Vrátil ze školy nadšený. Líbily se mu děti, také paní učitelku moc chválil. Máme pocit, že konečně ve škole cítí, že se s ním dospělí baví jako rovný s rovným, že ho respektují a zajímá je jeho postoj k věcem. Syn to uzavřel tak, že by nejradši zítra ráno opět šel k Vám do školy. “
Rodiče zájemce o studium na 1. stupni, březen 2018
„ Milá p. Hošková, i my mnohokrát děkujeme, protože Vaše děti byly fantastické a věřte, ne vždy se setkáváme s tak nadšenými a kultivovanými soutěžícími i diváky. Byl to fantastický zážitek i pro nás. Moc je od nás pozdravujte a ještě jednou gratulujeme k vítěznému tažení. “
Eva Hadwigerová, asistentka produkce, březen 2016
„ Velké díky za krásný ples, předtančení studentů byla velmi povedená stejně jako atmosféra akce. Užili jsme si to. Těšíme se na další ročník.   “
Maminka sourozenců na 1. i 2. stupni, březen 2018
„ Jménem College of New Jersey bych chtěl poděkovat Vám, paní Jitce Stiles, paní Vanje Radotic a panu Marku Busseymu, celé škole, zaměstnancům i studentům za vytvoření příjemné a produktivní atmosféry při mé poslední návštěvě Prahy a Sunny Canadian International School. Díky vaší ochotě přivítat na své škole naše studenty pedagogiky na část podzimního semestru 2015 dostali naši studenti jedinečnou příležitost a pro naši školu je velkým štěstím, že má ve vaší škole tak spolupracujícího partnera. V pondělí 2. listopadu 2015 dostanou studenti možnost sdílet své zkušenosti v rámci prezentace u kulatého stolu s těmi studenty, kteří by si přáli dokončit část jejich pedagogické praxe v programu Global Student Teaching v průběhu akademického roku 2016 - 2017. Předpokládám, že prezentace bude velmi pozitivní a motivující, protože SCIS je vynikající a platnou součástí programu Global Student Teaching. “
Dr. Anthony E. Conte, Student Teaching Coordinator, 2017
„ Chtěla bych Vám velice poděkovat za skvělý program, který byl připraven pro děti v rámci návštěvy Londýna, včetně aktuálních informací z výletu na vašich webových stránkách. Syn si pobyt i přes velkou únavu moc užil. “
Maminka žáka z 5. třídy, květen 2017
„ Velice mě mrzí, že se nebudu moci zúčastnit Vaší slavnosti – u příležitosti otevírání nové školní budovy. Vážím si Vašeho pozvání a budu se těšit u jiné příležitosti na viděnou. “
Mgr. Bc. Jiří Kabele, MŠMT, odd. středního a vyššího odbor. vzdělávání, srpen 2015
„ Všetkým vám chceme velmi pekne poďakovať za zorganizovanie Peťkových narodením. Bola to pre deti velká zábava a užili si to. Ďakujeme vám a vážime si vašu prácu na škole - ako deťom spestrujete pobyt v škole :) a na každú akciu sa tešia. Ešte raz ďakujeme a prajeme pekný deň. “
Maminka žáka 2.A, leden 2017
„ Minulý týden jsme strávili hodinu s deseti studenty Sunny Canadian International School. Vždy když vstupujeme do neznámého prostoru, máme připraveno několik variant toho, co budeme dělat, a pak také někde vzadu jednu variantu, která reaguje na potřeby skupiny a vytváří se "sama" na místě. A přesně to se stalo minulý čtvrtek. Holky a kluci přijali výzvu být sami k sobě upřímní, a to i přesto, že jsme se dotýkali takových témat, jako jsou role, které ve společnosti hrajeme, masky, které si nasazujeme, a strachy, které zažíváme. Těch 45 minut uteklo neuvěřitelně rychle a skoro celou dobu jsme se pohybovali v místech, kterých se většina z nás dospělých bojí. Třeba na hraně, kde se dotýkáme bolavých a zdánlivě nebezpečných pocitů. Pocitů, které v dospělosti často raději schováváme. Ale zároveň je to hrana, která nám umožní být svobodní, místo, kde se něco úžasného děje, kde praskají skořápky a rodí se něco vzácně nového. Upřímně musím říct, že jsme měli několikrát během té doby husí kůži. Díky vám za tu odvahu. “
Ing. Pavel Michalik (vysokoškolský pedagog, lektor kurzu (www.stansesamsebou.cz), leden 2015
„ Chtěla jsem všem učitelům ze Sunny, kteří se podíleli na ozdravném kurzu dětí v rakouských Alpách, moc poděkovat za skvělou organizaci, pohodový průběh a hodně pěkných vzpomínek, které si děti z této společné akce odnesly. “
Maminka žáka 8. B, leden 2017
„ Nicole a Veronica absolvovaly vstup do SCIS vynikajícím způsobem. Byly nesmírně nadšené vřelým přivítáním zaměstnanci školy a měly pocit, jako by už dávno byly součástí týmu. Nemohly své spolupracující učitele – koordinátory jejich každodenní praxe, dostatečně vynachválit. Jak paní Hunt, tak paní Anderson svým osobním přístupem zajistily to, aby se Nicole i Veronika cítily rovnocennými partnery. Plné dva měsíce si užívaly setkávání se svými studenty a velmi se jim samozřejmě také zalíbila Praha. Dvoudenní zaměstnanecký teambuilding a týdenní přípravný týden (tzv. Welcome Week) byly pro ně zcela výjimečnou zkušeností, které významně pomohly k jejich účinnému začlenění do týmu. “
Bob Bartoletti, Podpora vzdělávání učitelů v New Jersey, 2016
„ Děkujeme dnes za Aničku. Šla k Vám ráno malinko jak na popravu, s pocitem, že nebude zvládat nic, a odcházela příjemně překvapena, s pocitem, že mnohdy nejen stačila a rozuměla, ale dokonce například v chemii byla v názvosloví prvků periodické tabulky i prý malinko napřed. Matematika byla oříšek, jak jsme obě předpokládaly :-). Myslím ale, že pro ni dnešní den byl velmi důležitý v jejím sebepoznání a ukotvení si sebevědomí a víry v sebe samu. Líbilo se jí u Vás moc. Spolužačky jí pomáhaly a cítila se dobře. “
Maminka sourozenců na 1. i 2. stupni, březen 2018
„ Ráda bych poděkovala panu generálnímu řediteli a všem zainteresovaným učitelům Sunny Canadian za skvělé zorganizování návštěvy pro naše studentky oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Návštěva byla z vaší strany zcela profesionálně připravená. Studentky i já jsme velmi ocenily příjemné, pohostinné a vstřícné jednání, prohlídku školy a získání základních informací o škole a vzdělávání v ní. Byly jsme velmi spokojené se zajímavou a atraktivní přednáškou pana ředitele. Rozborům hodin jsme se věnovaly ještě v následném semináři a musela jsem konstatovat, že jsme ve Vaší škole viděly opravdu příklady dobré praxe a některé inspirativní přístupy, které si v českých školách relativně těžce vydobývají své místo. Studentky ocenily především poctivě připravené hodiny, komunikaci mezi učitelem a studenty a v neposlední řadě příjemnou atmosféru ve třídě. Ještě jednou moc děkuji za umožnění spolupráce a věřím, že v ní budeme pokračovat. “
PhDr. Jana Stará, Ph.D. - observer a studentky 2. ročníku učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UK, březen 201
„ Moc děkuji za možnost přijít do Sunny Canadian na vánoční besídku a trhy. Synovi i mně se u vás moc líbilo! Syna nejvíc zaujal Santa, pak zpívající děti a nakonec i vyrobený svícen, za který moc děkujeme, že jsme jej dostali. Budeme se těšit v lednu na viděnou. “
Maminka žáka nastupujícího do třídy Blue Bunnies, prosinec 2016
„ Základní škola Sunny Canadian International School na nás zapůsobila nejen svým prostředím, ale také celkovou úrovní. Měli jsme možnost vidět opravdu dobrou kvalitu vzdělávání, smysluplný koncept školy a úžasný kolektiv, což se týká jak žáků, tak i učitelů. Velký dojem na nás udělal systém odměn, který děti dokázal namotivovat a zároveň ohlídat, aby při hodině nebylo opomenuto žádné dítě. Myslíme si, že asi největší výhodou tohoto hodnocení je, že žáci mají okamžitou zpětnou vazbu po každé činnosti. Mají tak možnost vidět smysl každé činnosti, kterou vykonávají. Účastnili jsme se hodiny anglického jazyka pod vedením "Nejlepší učitelky angličtiny roku 2013", kterou byla zvolena Kate Powers. Hodina probíhala formou hry, nenásilně a zajímavě. Bylo vidět, že žáci jsou na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Nebáli se v hodině přirozeně komunikovat mezi sebou a plynule hovořili s učitelem. Uvědomili jsme si, že žáci, kteří mají možnost docházet do vaší školy, budou výborně připraveni do svého budoucího života. Líbí se nám, že se vaše škola zaměřuje na rozšíření školy i o gymnázium, aby žáci, kteří vyjdou z devátých ročníků, měli možnost pokračovat na Sunny Canadian School. Věříme, že vaši absolventi budou mít se svou znalostí cizích jazyků otevřené dveře nejen na českých vysokých školách, ale i na prestižních univerzitách v zahraničí. Také oceňujeme kvalitu stravování, příjemné materiální a sociální prostředí. Opravdu jsme se u Vás cítili dobře. Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat, že jsme měli možnost vaši školu navštívit. Některým z nás se pozitivně změnil názor na soukromé vzdělávání. Také si vážíme toho, že nám byly vstřícně zodpovězeny naše dotazy. Děkujeme za inspiraci pro naši budoucí pedagogickou praxi. “
Studenti UK, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 2. – 3. ročník, březen 2014
„ Ráda bych poděkovala paní Sapíkové a paní Halvové za nádhernou akci vánočního pečení. Pro dcerku to byl obrovský zážitek. Domů se vracela plná dojmů a se spoustou cukroví. Z jejího vyprávění je jasné, že celá akce byla nádherně připravená a že si to moc užila. Cukroví i vánoční štola nám už zdobí vánoční stůl. Diplom a recepty, které si děti odnesly spolu s cukrovím, jsou krásnou vzpomínku. Dcera už podle nich plánuje sobotní pečení. Děkujeme za krásný zážitek a naladění na vánoční atmosféru. “
Maminka žákyně z Orange Tigers, MŠ, prosinec 2016
„ V březnu 2014 jsem v Sunny Canadian prováděl preventivní screeningová vyšetření zraku dětí. Rád bych poděkoval týmu SCIS za milé přijetí. Oceňuji také příjemné prostředí školy. Potěšilo mě především, že jsem měl k dispozici místnost, kde byl klid a pohodlí, a mohl jsem se tak dobře soustředit na vyšetření. Děti byly velmi komunikativní a hezky spolupracovaly. Organizace průběhu screeningových vyšetření byla naprosto vynikající. Ještě se mi v žádné škole nestalo, abych stihl vyšetřit 40 dětí za hodinu. “
Bc. Vladimír Komenda, zdravotnický pracovník centra Primavizus, březen 2014
„ Chtěla bych Vám poděkovat za kvalitu jídla ve školní jídelně. Obě dcery si jídlo pochvalují. Měla jsem poslední dobou šanci párkrát oběd ochutnat a byla jsem příjemně překvapena. Polévka i hlavní chod byly velmi dobré. Děkuji. “
Maminka žáků z 2. a 4. třídy, listopad 2016
„ Vážená paní ředitelko, posílám výtah ze studentských reflexí. Myslím, že je z nich vidět skutečnost, že jsou studenti schopni postřehnout už poměrně hodně, ale je to možné především proto, že na Vaší škole se učí "vzorově", že to, co znají z teorie, u Vás mohli vidět realizované v praxi a funkční v rámci fungování celku. Proto ještě jednou velký dík za umožnění návštěvy Vaší školy studentům 2. ročníku primární pedagogiky UK. “
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D., Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha, prosinec 2013
„ Moc děkuji za možnost prohlídky školky se synem i za doplňující materiály. Kamarádky z Blue Bannies byly úžasné! Nechaly syna zařadit se do kolektivu, strávili jsme u Vás celé dopoledne, a dokonce jsme dostali i oběd (na recepci jsem ho chtěla zaplatit, ale nakonec byl na účet podniku) :) Synovi se ve školce líbilo, několikrát si ověřoval, že maminka bude v práci a přijde až po obědě... Vaše školka je naprosto špičková, nejlepší, jakou jsem viděla. Pokud by to bylo možné, ráda bych k vám syna od ledna zapsala. “
Maminka žáka z Blue Bannies, listopad 2016
„ Tímto dopisem bych velice ráda vyjádřila, jak nadšená jsem nejen z Newsletteru, který se mi dostal do rukou, ale i z celé školy. Při své návštěvě školy toto září jsem byla svědkem, jak učitelé pilně s nadšením připravují své hodiny, ze školy je přirozeně cítit přátelská a nenucená nálada a škola samotná je inspirativní. Jsem přesvědčena, že žáci, kteří sem docházejí, mají veliké štěstí. Zaujala mne myšlenka z druhého stupně základní školy, kde se žáci učí, jak se učit, jak si organizovat čas během předmětu Dovednosti k učení. Tato hodina musí být pro studenty přínosná a vede je k samostatnosti při studiu. Počet žáků ve třídách je optimálně nastaven a učiteli umožňuje zaměřit svou pozornost na individualitu jednotlivých žáků. Líbila se mi jídelna a nabídka zdravých jídel, která je dětem poskytnuta, to se jen tak nevidí obědvat v tak milém prostředí. Když jsem procházela školou, každý se na mne usmál a pozdravil. Tato pro někoho zdánlivá maličkost ukazuje, jak skvěle jsou děti vedeny. Za svoji kariéru jsem navštívila mnoho škol a v mnohých jsem pracovala, ale obyčejný pozdrav tam děti neznaly.Celkový dojem ze Sunny Canadian je jednoznačně pozitivní s nádechem zasazení učitelů o lepší vzdělání budoucích generací. Vzdělaní učitelé, kteří mají v zájmu své žáky na prvním místě a dokáží je učit mnohému. “
Suzanne C. Hofmann, University Field Supervisor na California State University, září 2013
„ Vaše škola je velice zajímavých projektem. Zaujala mě nejen  budova, ale i to, že všechno běželo jako na drátku od recepce, učitele až po jídelnu. Jsem potěšen vysokou kvalitou anglického jazyka, který není pro mnoho dětí mateřským, ale výborně ho ovládají. Věřím, že místní učitelé se snaží o moderní přístupy ve vzdělávání a ze svého pozorování jejich práce jsem nadšen. Mnoho let jsem sám věnoval ředitelování na mnoha prestižních školách (USA, pozn. překladatele) a ve svém kritickém porovnání mohu konstatovat, že produktivní cesta zaměřená na dítě v takové kvalitě svědčí o profesionalitě SCIS. Co tuto školu posouvá ještě o krok vpřed, je jasně zřetelné zaměření na individualitu dítěte, což je pozorovatelné u rozvinutých osobností starších žáků. Při mé návštěvě šesté třídy jsem se představil, žáci stáli a pozorně poslouchali, poté pozdravili a svým chováním vyjádřili vřelý respekt, který se na mnoha školách (USA, pozn. překladatele) vytratil. Na závěr bych popřál SCIS jen to nejlepší do budoucích let výchovy a vzdělávání našeho nejdražšího - našich dětí. “
Robert J. Bartoletti, Ed.D., College of New Jersey, září 2013
„ Vážená paní ředitelko,
rádi bychom poděkovali celému týmu Sunny Canadian International School za obětavé pracovní nasazení přinášející kvalitní výuku v krásném a přátelském prostředí. Dcera chodí do 6.třídy, pochvaluje si všechny své učitele, jak umí látku vysvětlit, jsou milí, ochotní a podporující týmovou práci. Těší nás nejen výuka, ale i parta dětí. Teambuildingový výjezd na začátku září určitě podpořil stmelení nového kolektivu. Děkujeme třídním učitelům i paní psycholožce za to, jak se i o víkendu ve dne v noci dětem věnovali. Oceňujeme přerozdělení loňských 5. tříd a Vaši odvahu dělat v zájmu dětí i ráznější změny, citlivě a diskrétně. Je vidět, jak moc Vám záleží na tom, aby bylo dětem ve škole dobře, měly bezpečné a podnětné zázemí k naplňování svého potenciálu, posílení vlastní identity a smyslu pro zodpovědnost. Obdivujeme, kolik akcí navíc zvládáte organizovat a jak dětem výuku zpestřovat. Dcera byla nadšená z Děvčátka z hor, z Projektu dobrovolnictví, z Halloweenské party, teď se těší na Filmovou noc i do Drážďan. Sunny Canadian je pro ni školou snů! Děkujeme, moc si Vaší práce a Vašeho srdce, které do ní vkládáte! “
Rodiče žákyně 6. třídy, listopad 2016
„ Vaše škola může být maximálně pyšná na své výsledky. Průzkum ve Vaší škole dopadl fantasticky. Klima ve Vaší škole je perfektní. V rámci tohoto projektu jsem osobně navštívil desítky škol a začínal jsem mít dojem, že kvalita opravdu upadá a že se žáci chovají celkově hůře, že je škola nebaví, ale po návštěvě u Vás jsem nadšený z kvality, kterou vedení Vaší školy a Vaši učitelé odvádí. Nejraději bych, paní ředitelko, vedení a učitele zmíněných škol poslal k Vám na hospitaci. “
Robert Herák, koordinátor "POHODA - Klima ve škole", společnost SCIO, listopad 2012
„ Halloween patří mezi naše oblíbené svátky, proto jsme byli nadšení a zvědaví zároveň na Halloween v Sunny Canadian. Musím přiznat, že předčil naše očekávání. Celý večer byl velmi profesionálně připravený a skvěle zorganizovaný. Podle našich kluků prostě nejlepší Halloween! Kluci úžasem zapomněli mluvit při představení Transformers, sázeli se, který z učitelů je v jaké masce, moc si užívali jednotlivých disciplín a nemohli se nabažit dortového robota. Ještě ráno jsme smývali namalované roboty na tvářích a kostlivce z čistítek do uší jsme museli zarámovat a pověsit v pokoji. Velké díky celému teamu Sunny Canadian za úžasný večer plný soutěží, zábavy a strašidel! “
Maminka žáka 2. třídy, říjen 2016
„ Vážená paní ředitelko Stiles, Vaše škola má nadprůměrně kvalitní, velmi dobrý a efektivní systém řízení. Jednoznačně stanovené kompetence vedoucích pracovníků, s vysokou mírou volnosti i odpovědnosti, prostor pro aktivitu doplněný enormně vysokým pracovním nasazením. Naprostá většina dokumentace školy je dostačující jak rozsahem, tak kvalitou zpracování. Dokumentace je vedena pravidelně, systematicky, správně. Při kontrole dokumentace jinými kontrolními orgány je více sledována její úplnost než obsah, takže se dá předpokládat, že žádná kontrola by neměla zjistit závažnější nedostatky. Pedagogický sbor se zdá být velmi ochotný, přístupný, tvůrčí. Kontroly ze strany ČŠI často tuto přednost nevnímají, zaměřují se na posouzení formálních stránek chodu školy. Co v této pozitivní zprávě není napsáno, je mimořádný zážitek, který pro mne znamenala návštěva Vaší školy. Vysoké nasazení všech členů vedení, zájem o to, jak školu dál povznést, energie, která se dá cítit ze všeho dění. Pořád se něco děje, ale není to chaos, má to řád, směřování. Je cítit, že jste svým zaměstnancům, paní ředitelko, něco velmi významného vtiskla, ale tak nějak jakoby mimochodem, z povzdálí, nikdo se necítí manipulován, myslím že všichni vnímají jedinečnost nabídky, kterou mohou využít. Je potěšující sledovat Vaše úsilí, zvláště v porovnání s mnoha „mrtvými“ řediteli státních škol. A za dva tři roky, to se k Vám přímo vnutím na návštěvu, abych viděl, jak vzkvétáte. Děkuji pěkně za pozvání na Vaši výjimečnou školu! “
PaedDr. Jan Mikáč, externí poradce ve vzdělávání, srpen 2012
„ Laťka při výuce matematiky musí byt nastavena tak, aby to dítě zvládlo. S tím souvisí také správné motivování žáka učitelem a jeho vnitřní pocit, že nějakou úlohu sám vyřešil. Toto nadšení jsem viděl včera ve vynikající kanadsko-české škole Sunny Canadian při výuce matematiky v angličtině, kdy žák s nadšením vyžadoval další a další úlohy od paní učitelky. “
Prof. Milan Hejný, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, v interview pro Radiožurnál, leden 2013
„ Děkujeme všem v SCIS za umožnění účasti na Vaší úžasné oslavě Halloweenu. Můj manžel, 5letý syn i já jsme očekávali obvyklou "trick-or-treat" party, ale byli jsme doslova unešeni tím, co jsme viděli. Pro studenty bylo připraveno takové množství zajimavých aktivit, že se všechny nedaly ani stihnout! Bylo zřejmé, že Vaše vedení, učitelé, studenti i jejich rodiče vynaložili mnoho úsilí při plánování této akce se zaměřením na výchovný a zábavný charakter všech programů. Důraz byl kladen na i ty nejmenší detaily, které byly důkladně propracovány, aby mohly zaujmout i ty nejmenší účastníky. Představení transformerů mělo obrovský úspěch a LEGO roboti, vyřezávání robodýní, robo disco, robotí bludiště, vyrábění robotů a další bylo pro našeho syna nejen zábavné ale zároveň i velmi poučné. Všichni učitelé, zaměstnanci i studenti byli mimořádně vstřícní a bylo zřejmé, že si všichni oslavu opravdu užívají. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit Vaší velkolepé oslavy Halloweenu, kterou považujeme za součást úspěšného vzdělávacího programu Vašich žáků a doufáme, že se brzy staneme součástí SCIS komunity. “
Maminka budoucího prvňáčka, říjen 2016
„ Pražské divadelní a filmové centrum (Prague Film & Theater Center: PFTC) by rádo poděkovalo všem rodičům za velikou podporu posledních několika týdnů, učitelům Sunny Canadian za jejich usilovnou práci a fantastické zapojení do projektu Louskáček - nestárnoucí klasiku s nádhernou hudbou P. I. Čajkovského. Přeplněný společenský sál Kulturního domu Jesenice byl velmi naplňující. Rádi bychom dále poděkovali režisérce Lindsay Stewart, paní učitelce Lauren Barta za její pomoc při vytváření kostý́mů a rekvizit, Tatianě Irbis za další kostýmy, Michaelu Rowlandovi za scénografii, Rachel Mersky za grafický design, Marice Hanušové za její překrásnou choreografii na valčík květin, všem dobrovolníkům z PFTC a konečně vedení Sunny Canadian School za přizvání k této úžasné spolupráci na takovémto mezioborovém projektu. Studenti poskytli všem ohromný zážitek tohoto vánočního muzikálu a přinesli nám všem tak krásný vánoční dárek. Toto předvánoční představení Louskáčka můžeme označit za vrchol letošního roku. “
Pražské divadelní a filmové centrum (Prague Film& Theater Center: PFTC), prosinec 2011
„ Chtěla bych Jitce Hoškové a celému týmu SCIS poděkovat za úžasnou Halloweenskou party. Úvodní show robotů v nadživotní velikosti byla pro děti velkým zážitkem. Moc se mi líbilo taneční vystoupení dívek ze 6. třídy. Podzimní halloweenská dekorace celé školy byla úchvatná, občerstvení vynikající a tématické od všudypřítomných želé pavouků, sýrů, špízů, salátů, koláčů až po obrovského dortového robota. Stejně tak hojná a různorodá byla i nabídka zábavných aktivit po celé škole. Děti i rodiče si užívali vyřezávání dýní, krmení robotů, pokusy v laboratoři, vyrábění šperků, koulení se v obrovských nafukovacích balónech po tělocvičně atd. Můj velký obdiv patří všem učitelům a zaměstnancům školy. Všichni přítomní se dětem naplno věnovali do pozdních večerních hodin v halloweenských převlecích, se zápalem pro věc a s úsměvem na tváři. Doufám, že jste si během podzimních prázdnin odpočinuli, a budu se těšit na další vydařenou školní akci. “
Maminka žáka 1. stupně, listopad 2016
„ Krásný večer, ráda bych Vám moc poděkovala za překrásný zážitek, na který děti zřejmě nikdy nezapomenou! Dcera odlétala jen s malou dušičkou a vrátila se neuvěřitelně nadšená, šťastná a plná krásných dojmů. Děkuji moc za ni i za sebe! “
Maminka žákyň 5. A, květen 2016
„ Dobrý den, Kate, já a můj muž bychom Vám chtěli poděkovat za organizaci výletu do Londýna. Vždy jsme se tam chtěli podívat. Dcera si výlet užila a vzpomínky na něj jí zůstanou už napořád. Do budoucna Vám přejeme mnoho dalších úspěchů. “
Rodiče žákyně 5. B, květen 2016
„ Dobrý den, paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám sdělila své příjemné pocity a dojmy, které souvisí s jarním pobytem v Lovětíně. Naše dcerka z OT si pobyt moc užila, vrátila se plná zážitků a nadšená, prý by jela okamžitě znovu. Chtěla bych moc poděkovat za péči paní učitelce Janě Kaliánové, která byla s dcerkou a dalšími dětmi na pokoji, a podle slov dcerky se pani učitelka spolu s Timem moc hezky o všechny děti během pobytu starali. Když včera ráno vstala, řekla, že je vděčná za Janu a za Tima, myslím, že to nepotřebuje další komentář. Přeji krásný den. “
Maminka budoucí žákyně 1. třídy, květen 2016
„ Chtěla bych poděkovat rodičům, dětem, učitelům i týmu Activities (p. Šárce Matulové, p. Jitce Hoškové) za přání, dárečky a skvělou organizaci a atmosféru na oslavě narozenin své dcery. Moc si to užila a děkuje všem za dárky a účast. Kdo nemohl dorazit, bude mít ve třídě knížku pohádek od Hanse Christiana Andersena, kterou děti našly při honbě za pokladem. “
Maminka žákyně 1. stupně ZŠ, duben 2016
„ Dobrý den, prosím poděkujte za velmi pěknou práci Terezce Novotné. Moji vnučku si získala okamžitě a nás také. Svojí láskyplnou a starostlivou péčí vede vnučku k rozvíjení a upevňování vědomostí, dovedností a návyků. Dnes je  posun krásně vidět. Mám z toho velkou radost a vnučka také. Svoje místo má v jejím vzdělávání i Tony Tucker. Pokud jsem vnučku dobře pochopila, učí děti písničky a rozvíjí matematické dovednosti.  “
Pyšná babička, duben 2016
„ Dobrý den, paní učitelko Štastná, ráda bych Vám poděkovala za podporu dcery ve školní recitační soutěži. Máme velkou radost z jejího umístění. Sama si také uvědomila, že snaha a práce může přinášet dobré výsledky. Je to pro nás výborná motivace. Děkuji! “
Maminka Aničky (1. B.), Březen 2016
„ Vážená paní ředitelko, srdečně gratulujeme celému týmu SCIS k obrovskému úspěchu v soutěži "Bludiště". Je úžasné, že jste vyhráli všechna tři kola! Je to nepochybně velký úspěch pro školu a naše žáky. Obdiv patří všem zúčastněným. Všem ještě jednou srdečně gratulujeme a děkujeme pedagogickému dozoru, jmenovitě Mgr. Hoškové, Mgr. Powers, Mgr. Skalovi a paní Matulové za hladký průběh celé akce. “
Rodiče žáka 8.A, březen 2016
„ Chtěl bych Vám moc poděkovat za jazykový a lyžařský zájezd do Francie. Naše dcera přijela naprosto nadšená. Je mi jasné, že zorganizovat takový zájezd dá poměrně velké úsilí a uřídit to celé také. Dcera už se ptala na příští rok :-) Ještě jednou bych chtěl moc poděkovat všem, kteří to dali dohromady, i všem, kteří se zájezdu účastnili (panu řediteli Ronovi, paní učitelce Svátkové a dalším). Vážím si toho! “
Rodič žákyně 7. B, leden 2016
„ Chtěl bych se s Vámi podělit o pozitivní zpětnou vazbu k učitelům Timu Dayovi a Janě Kaliánové (učitelé třidy Orange Tigers). Jako rodič pravidelně navštěvuji MŠ SCIS od roku 2013. Během tohoto času naše dcera prošla třídami Yellow Ducks, Green Frogs a nyní navštěvuje právě Orange Tigers.Tuto třidu hodnotím jako nejlepší. Český i anglický program je veden na vysoce profesionální úrovni, a to ve své formě, obsahu i ve spojení s klidným, příjemným prostředím. Dcera se každý den těší do školky a její vývoj za poslední dobu je velmi zřetelný. Jako rodiče, kteří nejsou jen klienty, ale i partnery školy, rozumíme dobře tomu, že výchova je hlavně záležitostí rodičů, ale škola nebo školka je zásadním partnerem pro podporu jejich snahy. Spolupráce školky s rodiči je v případě Orange Tigers velkým úspěchem, výsledky jsou hmatatelné a velmi konkrétní. Jsem přesvědčen o tom, že každá instituce stojí především na lidech, a chtěl bych říci, že Tim Day a Jana Kaliánová jsou nade všechnu pochybnost skvělí, kompetentní profesionálové. A mimo jiné také úžasní lidé. Skvělá zkušenost s Orange Tigers pro nás byla důležitá indicie pro zvážení dceřiny budoucnosti ve SCIS. Proto se dcera zúčastní zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016 - 2017 ve SCIS. Dcera se těší na docházku do základní školy a my jako rodiče věříme, že naše rozhodnutí pro pokračování jejího studia ve SCIS bylo to nejlepší. “
Otec žákyně z Orange Tigers, leden 2016
„ Vážená paní riaditeľka, vážený pan riaditeľ - dovoľte, aby sme Vám aj takto poďakovali za úžasnú prácu, ktorú robíte!!! So zatajeným dychom pozorujeme, ako v dnešnej drsnej dobe môžu byť takí skvelí ľudia, ako ste Vy dvaja. Nie je to samozrejmé, je to naopak veľká vzácnosť stretnúť niekoho, ako ste Vy. Veľmi si vážime, že sme s dcerou dostali šancu byť súčasťou tohto malého zázraku - dnes náš 19ročný syn skonštatoval, že by v takej škole a s takou paní učiteľkou "strihol" kľudne školu ešte raz :-). Ešte raz vďaka - sme veľkými fanúšikmi - hlavne Vašej ľudskosti, prirodzenosti a profesionality. “
Rodiče žákyně 1. B, červen 2015
„ Já a moje žena bychom Vám rádi poděkovali za vynikající vzdělávání a osobní rozvoj obou našich synů! Naši chlapci jsou velice hrdí na své dosažené výsledky. Přejeme Vám všem mnoho úspěchů v dalším rozvoji. “
Rodiče žáků 2. a 4. třídy, červen 2015
„ Ráda bych poděkovala učitelkám ve třídě „U Dráčků“ za výbornou organizaci celého kurzu plavání. Opravdu musím říct, že výlety a další akce mají zvládnuté na jedničku. A nejen to. Paní učitelka Katka poslouchá s dětmi vážnou hudbu (s pohybem, malováním, představivostí a s porozuměním hudbě smutné, veselé apod.). Moc se mi libí přístup Katky i Anny a jejich nápady pro práci s dětmi. Je vidět, že tato práce paní baví, a to je dobře. “
Maminka žáka ze třídy U Dráčků, únor 2015
„ Vážená paní ředitelko, rádi bychom se podělili o radost z úspěšného přijímacího řízení naší dcery do 1. třídy SCIS. Plně si uvědomujeme, že za dobrým výsledkem je mnoho trpělivé práce pana učitele Tima Daye a paní učitelky Ivany Hrbkové. Jejich profesionální a lidský přístup vytváří ve třídě Orange Tigers příjemnou a veselou atmosféru, děti jsou šťastné a lépe čerpají nové vědomosti. Propojili jsme spolupráci s paní psycholožkou Terezou Slunečkovou, která nám také pomáhá se školní a domácí přípravou. Velmi si vážíme, že můžeme být součástí tak skvělého týmu - moc děkujeme. “
Rodiče žákyně z Orange Tigers, leden 2015
„ Pane Branýši, chtěla bych Vám a Vašemu týmu poděkovat za chutnou českou stravu. Syn byl týden v lednu v Sunny Canadian v 1.B (jinak žijeme v zahraničí) a vracel se ze školy s  tím, že tam máte nejlepší jídlo. Objevil kouzlo rohlíků a jahodových knedlíků, což rozhodně dlouhou dobu nejedl. Tak až budeme zase v Čechách, přijde si znovu pochutnat. Děkuji. “
Maminka žáka 1.B, leden 2015
„ Ráda bych Vám (paní učitelky: Anna Matoušková a Katka Stejskalová) poděkovala za včerejší podvečer při setkání U Dráčků. Byla to již moje pátá vánoční besídka v Sunny Canadian a popravdě v podstatě ničím nepřekvapila – byla skvělá jako vždycky. Nicméně mám tentokrát opět i názor „zvenčí“ (takovou besídku prý ještě nikdy naše chůvička neviděla a nezažila) a to mě jen utvrzuje, že Vaše práce je perfektní a v okolí Jesenice není lepší volba mateřské školy. Moc dobře si uvědomuji, že vše je o lidech, a proto to velké díky patří především Vám dvěma!!! Ještě jednou přeji krásné Vánoce a hlavně naberte během volna hodně sil, ať máte pořád tolik energie pro ty naše dětičky. “
Maminka žákyně ze třídy U Dráčků, prosinec 2014
„ Vážená paní ředitelko, rozhodla jsem se Vám napsat a pochválit to, jak i v těchto ztížených podmínkách (dostavba nové budovy, pozn. administrátora) škola funguje. Nicméně jako pro každého rodiče i pro mě je nejdůležitější, jak se ve škole líbí dětem. Proto bych Vám chtěla velmi pogratulovat k výběru paní učitelky 4.A. Moje dcera je velmi ostražitá k novým lidem a má velký problém k sobě někoho dospělého pustit, ale paní učitelku si oblíbila velmi rychle. Dokonce dělá ráda i domácí úkoly, kterých je nyní docela dost. Paní učitelku Urbanovou je asi zbytečné chválit. Těžko bych Vám mohla napsat něco, co už dávno nevíte. Dcera ji má moc ráda a já tím pádem taky. A druhou dcerku odpoledně odtrhávám od Beth Hunt v Red Eagels téměř násilím. A když ji náhodou potřebuji vyzvednout po obědě, musím použít veškeré své přesvědčovací dovednosti včetně babičky, která na ní doma čeká, aby souhlasila, že tedy půjde zcela výjimečně po obědě. Možná jsou jinde také dobré školy, ale děkuji Vám, že já už je nemusím hledat. “
Maminka žákyň SCIS, prosinec 2014
„ Chtěla bych moc poděkovat za účast Vašich učitelů na Mikulášské besídce – už k nám dokonce dorazily pochvaly od maminek, že se tu dětičkám líbilo. Ještě jednou moc děkuji za výbornou spolupráci a těším se brzy opět na další. “
Ing. Edita Ligasová (Zezulková), OÚ Jesenice, prosinec 2014
„ Ráda bych poděkovala panu učiteli Tomáši Hilgardovi za to, že věnoval mému synovi zvýšenou péči a pomohl nám odhalit, že s ním není něco v pořádku. Syn k vám nastoupil v loňském lednu po změně školky a velmi brzy si učitelé všimli, že se s ním něco děje. Stranil se dětí, špatně komunikoval a nechápal pokyny, které dostával. Pan učitel Tomáš se na něj více zaměřil, pozoroval jeho projevy a byl první, kdo nás upozornil, že něco není v pořádku. Po mnoha krůčcích a mnoha vyšetřeních byla diagnostikována dočasná nedoslýchavost. Ošetřující lékař velmi kladně hodnotil práci učitelů za to, že se jim přes toto omezení podařilo syna zapojit mezi ostatní děti. Přestože z velké části jen odezíral, naučil se tak svým způsobem komunikovat a sociálně nestrádal. I v tomto případě se potvrdilo, že o tom podstatném rozhodují zdánlivé maličkosti, které ale maličkostmi nejsou, které se často ukážou jako zásadní. “
Maminka žáka z Purple Dinos, září 2014
„ Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za naučný výlet do Polska. Exkurze do Osvětimi byla pro syna hodně silný zážitek a z Krakowa a podzemí byl nadšený. Už jsem dlouho nezažila, že by se chtěl podělit o zážitky okamžitě po návratu. Děkujeme. “
Rodiče žáka 8.A, září 2014
„ Vážená paní ředitelko, stejně jako vloni využívám i nyní příležitosti blížícího se konce školního roku, abych v tomto hektickém období vyjádřila svůj velký dík a obdiv vám všem. Podařilo se vám vybudovat školu, do které se děti těší, školu, ve které je přátelské a milé prostředí, a především školu, ve které je vstřícný přístup k dětem i k jejich rodičům. Za tím vším stojí spousta každodenní práce a právě za tu vám všem děkuji. Ráda bych zvlášť poděkovala paní učitelce Ivaně Skálové. A to nejen za to, co syna naučila, ale opět především za krásný vztah k dětem a za to, že syn chodí do školy rád. Přeji všem rychlý a klidný závěr školního roku a pomalu ubíhající zasloužené prázdniny. “
Maminka žáka 4.B, červen 2014
„ Po negativních zkušenostech se školkou v místě bydliště jsme v průběhu druhého pololetí začali navštěvovat český program a jak děti, tak my rodiče jsme nadšeni. Paní zástupkyně Švachová našla způsob, aby naše děti mohly nastoupit 2 měsíce před koncem školního roku do školky! Už po vstupu do budovy cítíte přátelské a příjemné prostředí. Všichni zaměstnanci školky, a to včetně paní kuchařek, recepčních i pánů zajišťujících technické zázemí, jsou přátelští, otevření a připraveni pomoci. Nenajdete zde žádné otrávené obličeje, ze kterých by bylo znát, jak moc je jejich práce nebaví. I bez vyžádání se dočkáte zpětné vazby od paní učitelek, které si dokáží poradit i s různými handicapy dětí (porucha pozornosti, nervová nevyzrálost...). Velmi dbají na přátelské nebo alespoň slušné chování dětí mezi sebou i ve vztahu k dospělým. Je až neuvěřitelné, co všechno a jakým způsobem dokáží s 25 dětmi zvládnout. Děti ve školce chovají zvířátka, pěstují hrášek, jahody, účastní se různých výtvarných soutěží (na které se pak zajedou i podívat), chodí plavat, jezdí do školky v přírodě, občas ve školce přespí a pak si odnesou diplom za statečnost, jedou do dendrologické zahrady, do planetária, do zoo, na zámek Radíč... Školka je otevřená i směrem k rodičům. Pořádá Dny matek i otců, týden rodiny, společné opékání buřtíků se soutěžemi pro děti... Při rozhovoru s paními učitelkami zjistíte, že se neustále vzdělávají a zajímají se o to, co je v pedagogické oblasti nového. Z rozhovorů s nimi cítíte, že je děti zajímají a mají je opravdu rády. Jinak by asi nemohly svou práci vykonávat s takovým nasazením. Chtěla bych ještě zmínit začlenění originální metody na rozvoj grafomotoriky předškoláků "Vědomá stopa" (spojení tchaj-ťi a malování štětcem), kterou vede paní učitelka Matoušková. Děti se učí ovládat a vnímat své tělo a zároveň se připravují na psaní ve škole. Paní učitelka díky ní dokáže i včas odhalit a řešit případné problémy. Jsem moc ráda, že jsme našli školku, kam můžeme své děti svěřit bez obav. “
Maminka žáka ze třídy U Dráčků, květen 2014
„ S úrovní předškolního vzdělávání jsme v SCIS po všech stránkách velmi spokojení. Báječní učitelé i ostatní personál, pestrá škála mimoškolních aktivit, osobní a vstřícný přistup vedení. Nemohu opomenout výbornou kvalitu stravování. Dcerka je ve školce velmi šťastná a každý den se do ní těší, o prázdninách si často vzpomene na děti i učitele. Pozitivní zpětná vazba spokojeného dítěte je ta nejlepší reference. “
Maminka žákyně z Yellow Ducks, březen 2014
„ Syn do Sunny Canadian chodí třetím rokem a jsme velmi spokojeni. Od září 2014 tam začne chodit i náš druhý syn. “
Maminka žáka z MŠ, 2014
„ SCIS poskytne dětem vynikající vzdělání a zároveň se jim zachová to nejdůležitější - "dětství". Doporučujeme využít možnosti osobní návštěvy a vidět vše v reálu. Syn po roce a půl anglického programu MŠ hovoří plynně anglicky s americkým přízvukem. A těší se do první třídy v SCIS. Dcera navštěvuje třídu pro nejmenší a je zde velmi spokojená. Chápeme, že ne každé dítě a přístup rodičů může zajistit úspěch. Nicméně víme, že pokud naše děti navštěvují SCIS, dáváme jim to nejlepší pro jejich budoucnost. Velmi si vážíme všech zaměstnanců a managementu. “
Rodiče žáků z Blue Bunnies a Red Eagles, 2014
„ MŠ Sunny Canadian naše dera navštěvovala tři roky. S programem, kolektivem, učitelkami a různými aktivitami školy jsme byli velmi spokojeni. Školku, hlavně český program, ve kterém jsme byli, mohu vřele doporučit! “
Maminka žáka z MŠ, 2014
„ Moje dcera i já jsme byly maximálně spokojené. Profesionální přístup ze strany pedagogů, spousta výletů a oslav, výborná komunikace a informovanost rodičů. Není co vytknout. Vše hodnotím jedničkou :) “
Maminka žáka z MŠ, 2014
„ Předškolní výchova je 100%! Výborný přístup k dětem, děti jsou spokojené a rodiče také! Paní učitelky ušetří rodičům spoustu práce ohledně přípravy do školy! “
Maminka předškoláka z MŠ, 2014
„ Vzpomínáme v nejlepším a doporučujeme! “
Rodiče bývalého předškoláka z MŠ, 2014
„ Rád bych poděkoval paní ředitelce Jitce Stiles a jejím kolegům za organizaci školy v přírodě. Určitě jste tomu věnovali spoustu času a energie a za naši dceru můžu říci, že si to užila a přijela nadšená! “
Tatínek žákyně 2.B, únor 2014
„ Rád bych poděkoval všem, kteří měli na starost zimní školku v přírodě. Není potřeba se rozepisovat o profesionalitě, nasazení a obětavosti. Za vše mluví historka, která se stala při příjezdu z pobytu. "Jak moc ses těšila domů?" Dcera: "Bylo tam príma, klidně bych tam ještě zůstala..." “
Tatínek žákyně MŠ, únor 2014
„ Dcerka bola so svojím prvým veľkým výletom veľmi spokojná. Páčili sa jej všetky aktivity, výlety, bazén a byť s kamarátkami na izbe. “
Maminka žákyně z Red Eagles, únor 2014
„ Chtěla bych Vám všem velmi poděkovat za organizaci zimní školky v přírodě. Děti se vrátily nadšené, hned jak vyskákaly z autobusu, se všude kolem ozývaly nadšené hlásky a slova typu: skvělé, super, báječné, pojedu znovu. Dcera nám dva dny vyprávěla zážitky. A to především z lyží, z výletu do sklárny a do aquaparku, z procházek po lese a velmi si užila i karneval. Díky všem učitelům, kteří se dětem o báječný program starali, a také všem, kteří se podíleli na přípravě školky v přírodě. Už nyní odpočítáváme dny do jarního pobytu! “
Maminka žáků z Red Eagles a Purple Dinos, únor 2014
„ Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou práci všech učitelů v mateřské škole, především pak naší paní učitelce Kláře Menzelové ze třídy Red Eagles. Při příležitosti Dne otevřených dveří jsem vzala svou pětiletou dceru do třídy 1.A. Předpokládala jsem, že strávíme několik minut tichým sledováním průběhu hodiny. Paní učitelka Míša Heroutová nás ale velmi mile překvapila, ještě o přestávce začlenila dceru do třídní zábavy při vytváření vlaštovek a následné soutěži v jejich házení, poté ji posadila do lavice a zapojila do výuky. Ještě s jedním spolužákem z předškolní třídy se dcera aktivně účastnila hodiny matematiky a češtiny, kterou kvůli nim paní učitelka spojila. Měla jsem možnost vidět svou dceru ve škole, dokonce ještě před jejím oficiálním nástupem, a musím Vám s nadšením sdělit, že jsem byla překvapena úrovní znalostí předškolních dětí. Dcera i její spolužák se pro neznalé návštěvníky v druhé části hodiny zdáli běžnou součástí třídy, paní učitelka je vyvolávala a také jim okopírovala pracovní list z matematiky, na kterém spolu s ostatními dětmi řešili rovnice - a to velice zdatně a s nadšením. Je úžasné, že se kolektivu učitelů v mateřské školce daří děti hravou a zábavnou formou připravovat na školní povinnosti tak, že se děti během několika minut mohou změnit z předškoláčků na prvňáčky a být téměř rovnocennými partnery svým starším kamarádům. Také musím vyzdvihnout paní učitelku z 1.A, která je velmi chválila a nabídla jim, zda nechtějí v její třídě rovnou zůstat, to na obě předškolní děti velmi zapůsobilo. Dcera o této zkušenosti nadšeně mluví již několik dní, opakovaně prohlásila, že se moc a moc a moc těší do první třídy a byla by v ní nejraději celý rok. Doufám, že se jí to splní a po lednovém zápisu do prvních tříd jí budu moci oznámit, že v září usedne do lavice v první třídě v báječné škole Sunny Canadian. Ještě jednou děkuji za pečlivý výběr a vedení jak českých učitelů, tak zahraničních lektorů, kteří dělají svou práci s nadšením a láskou k dětem a jsou jim kamarády i učiteli zároveň. Je to velký dar a já si velmi vážím toho, že mé děti mají možnost prožívat své dětství právě s nimi. “
Maminka žáků z Red Eagles a Purple Dinos, listopad 2013
„ Chtěli bychom týmu SCIS velice poděkovat za krásně zorganizované oslavy svátku Halloween. Děti si všechny nápadité aktivity velice užily a my rodiče také. Zasloužíte si velikou pochvalu! Už se těšíme na oslavy příští rok. “
Rodiče žákyň z MŠ a ze ZŠ, říjen 2013
„ Jménem naší rodiny bych rád poděkoval ze skvělou párty (pozn. Halloween). Všichni jsme se skvěle bavili a děti si opravdu užily všechny aktivity. Velice na nás zapůsobilo zapojení všech učitelů a bylo moc příjemné poznat všechny v neoficiální atmosféře. Myslím, že nejlepší byli živí netopýři a tancování. Moc děkujeme. “
Rodiče žáků 1.A a 3.A, říjen 2013
„ Chtěla bych poděkovat za vydařený Halloween, který nebyl nijak zvlášť strašidelný, ba naopak, s edukativním podtextem. Děti velmi ocenily dlabání dýní, které si vzaly jako suvenýr, bližší seznámení se zdánlivě strašidelnými tvory, jako jsou netopýři a tarantule. Analýza kapky krve byl výborný nápad pro upíří párty. Dcera dokonce řekla, že pokud by mohla měnit čas, tak by si ho nastavila tak, aby měla každý den Halloween. Těšíme se zase za rok, co vymyslí tým Sunny Canadian. “
Maminka žákyně z Orange Tigres a žáka 2.B, říjen 2013
„ Ráda bych týmu Activities poděkovala za velmi vydařený Halloween. Vaše nabídka atrakcí byla naprosto super. Syn z Yellow Ducks, který je většinou pouze pozorovatelem, absolvoval všechny aktivity. Jeho pozornost nejvíce upoutali netopýři a pavouci a vyzkoušel si také slalom se žížalou. Bavilo ho také vyrábění ducha, pečení perníčků a zavítal i na taneční aktivitu, která byla určena pro děti ze základní školy. Nakonec se dokonce nechal vyfotit s krysou. Na některé atrakce vyrazil po opadnutí návalu znovu. Také starší syn byl maximálně nadšen. Bohužel jsme ho museli brzo odvézt na oční cvičení a nestihl tak všechny aktivity, z čehož byl smutný. U mě s přehledem vyhráli netopýři. Bylo to skvělé a těšíme se na další Halloween. “
Maminka žáků z Yellow Ducks a 3.A, říjen 2013
„ Rádi bychom touto cestou oficiálně poděkovali slečně Emily a panu Kentovi za krásný letní program. První týden prázdnin se slečnou Emily probíhal ve výborné náladě a velmi nás potěšilo, že si i naše malá dcerka zapamatovala části písniček a jejich melodie, které nám pak broukala celé léto. Péče o děti byla profesionální. Pan Kent si děti okamžitě získal a vážíme si jeho péče a snahy. Děti si jeho společnosti velmi užívaly, a dokonce nás žádaly, zda by bylo možné kemp prodloužit do soboty. Věříme, že pana Kenta v budoucnu potkáme na nějaké školní oslavě či při jiné příležitosti. “
Rodiče žákyně MŠ, srpen 2013
„ Ještě jednou bych Vám ráda za celou naši rodinu poděkovala. Velice si vážíme příležitosti, kterou náš syn v Sunny Canadian School dostal. Díky Vaší škole se z něj stal pilný a svědomitý student, jehož škola nesmírně baví. Syn si velmi cení přitažlivého způsobu výuky, při které se musí přemýšlet a hledat souvislosti. Během roku stráveného na Vaší škole se neuvěřitelně zlepšil v anglickém jazyce (ještě před rokem náš syn zvládl pouhé základy, dnes se anglicky velice dobře domluví, a to také díky pravidelné podpoře, které se mu ve vyučování i mimo něj dostalo), získal větší jistotu při vystupování, v prezentačních dovednostech, o rozvoji jeho rétorických schopností ani nemluvě. Kromě zajímavé výuky si syn na Sunny Canadian pochvaluje také velký výběr mimoškolních aktivit a skvělou stravu ve školní jídelně. Bez čeho by ale žádná, byť sebelepší škola nebyla pro žáky místem, které by navštěvovali rádi? Bez stmeleného a přátelského třídního kolektivu a výborných a nápomocných učitelů, které syn ve Vaší škole našel. “
Maminka a tatínek žáka 7.A, srpen 2013
„ Blíží se konec školního roku a já bych celému vedení školy a v neposlední řadě paní učitelce Skálové ráda poděkovala. Je to zásluha vás všech, že pro našeho syna byl jeho druhý rok ve škole klidný, příjemný a přínosný. Mám čtyři děti a povoláním jsem učitelka. Vzdělání mých dětí je pro mě jednou z priorit. Dítě tráví ve škole velkou část dne, dokonce větší než doma s rodiči, a proto je nesmírně důležitá nejen kvalita samotné výuky, ale především atmosféra a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Jsem moc ráda, že jsme pro našeho syna našli školu, ve které se cítí dobře a ve které se toho hodně naučí. Ne v každé škole je tomu tak, proto vám všem za vstřícný a milý přístup k dětem i k nám rodičům děkuji. Jsem šťastná, že se syn do školy těší. Velkou zásluhu na tom má paní učitelka Skálová, které také patří velký dík. “
Maminka žáka 3.B, červen 2013
„ Dovolte mi ještě dodatečně k příležitosti ukončení školního roku 2012/2013 vyjádřit velké poděkování za vaši práci a rozvoj Sunny Canadian International School. Díky vám a vašim zaměstnancům/učitelům jsou obě naše děti šťastné a fantasticky se rozvíjejí. A protože slavíte 10. výročí, přejeme hodně štěstí, energie a především pevných nervů do dalších let. To, co jste vytvořili s celým kolektivem lidí kolem vás, je naprosto úžasné a jsme přesvědčeni, že vaše škola má skvělou budoucnost. “
Maminka žáků z Blue Bunnies a Yellow Ducks, červen 2013
„ Opět mi to nedá a musím Vám zaslat velké poděkování. A to za dnešní akci pro děti - závod na kolech. Kluci byli NADŠENÍ a povídali si s kamarády, že by akci rádi opakovali. Přeji hodně dalších úspěchů! “
Maminka žáka ZŠ, červen 2013
„ Protože se přiblížil další konec školního roku a budou to tedy tři roky, co moje děti navštěvuji SCIS, chtěla bych Vám všem, kdo se staráte o naše děti, poděkovat. Poděkovat za vysoce profesionální přístup jejich učitelů a učitelek, díky kterému se děti ve školce i škole cítí šťastné a spokojené. S radostí si prohlížím fotografie a videa z různých akcí  a poslouchám u toho nadšené komentáře svých dětí. Za ty tři roky zažili tolik hezkého, zábavného a zajímavého, naučili se znát spoustu nových věcí a v neposlední řadě si osvojili angličtinu jako svůj druhý jazyk, kterým jsou schopni komunikovat stejně jako svým mateřským. Jsem ráda, že moje děti navštěvují SCIS. “
Maminka žáka z Yellow Ducks a 3.A, červen 2013
„ Všem učitelům a dalším pracovníkům v mateřské škole bych chtěla poděkovat za krásné dva roky, které můj syn strávil ve školce. Důkazem jeho spokojenosti jsou i dotazy, proč nemůže ve školce být až do půl šesté a proč vlastně školka nefunguje i o víkendu. Vážím si toho, že kolektiv pracovníků školky je vždy připraven řešit i situace, které se netýkají pouze pobytu ve školce, a je ochoten poradit, podělit se o své zkušenosti a podpořit jak dítě, tak i rodiče ve věcech mimoškolních. Ani jsem neuvažovala, že by syn odešel z MŠ do jiné ZŠ a nepokračoval ve studiu na základní škole Sunny Canadian! Jesm ráda, že splnil kritéria pro přijetí  a nadále tak můžeme být součástí Sunny Canadian. Těším se na další roky spolupráce se skvělým týmem. “
Maminka žáka z Orange Tigres, červen 2013
„ Syn navštěvuje školku půl roku a za tuto dobu mohu objektivně posoudit následující body, kde si Váš celý tým vedl naprosto profesionálně:
1. Vstup nového žáčka do zaběhlého kolektivu třídy - Yellow Ducks
2. Vstup nejmladšího člena z celé školky do kolektivu - Blue Bunnies
3. Výměna učitele/nástup nového učitele během pololetí - i v takto choulostivé situaci hodnotím změnu velmi pozitivně a byla provedena vhodným způsobem.
4. Zpětná vazba k učitelům - jednoznačně týmovost u Yellow Ducks. Blue Bunnies - pečlivost, paní učitelky dělají mnohem více práce navíc. Je tam souznění a obrovská důvěra.
5. Speciální strava pro dítě s potravinovou alergií + komunikace při přípravě pokrmů s vedoucím kuchyně panem Branýšem + jeho týmem.
6. Ceníme si velmi otevřené spolupráce s rodiči, kteří jsou zapojeny do aktivit školky.
7. Různé reakce dítěte, jak vnímá školku.
Například: Nerad odchází ze školky. Reaguje na logo školky, když ho vidí v novinách, a chce znát znění článku. Sám se snaží seznamovat své rodiče s učiteli na "hobbies". A asi to nejdůležitější - miluje příběh o holčičce, která žila v Kanadě, a když se odstěhovala do ČR, neměla kam chodit do kanadské školky. Tak jí maminka otevřela právě tuto školku a následně i školu. Závěr je takový, že se syn chodí dívat na schody na fotku této mladé slečny a její maminky. A čas od času se nás rodičů zeptá, jestli už konečně tuto holčičku také někdy potká:-). Vtipné je také to, jak si děti předávají informace. Například si povídají o panu Divišovi, který řídí autobus. “
Maminka žáků z Blue Bunnies a Yellow Ducks, červen 2013
„ Ráda bych Vám tímto opravdu upřímě poděkovala za Váš přístup a za naprosto dokonalé paní učitelky. Podařilo se Vám nemožné a naše dcera, která vždy bojkotovala vše nové, se do Green Frogs těší, a dokonce si na ně doma hraje. Těžko můžu vyjádřit, jak moc pro mě znamená, že se takto rychle zapojila. Vyřiďte prosím moje velké poděkování oběma paním učitelkám za naprosto úžasnou práci. To, co dokázaly během jednoho týdne s mojí dcerou, je neuvěřitelné. Obrovské díky patří samozřejmě i paní učitelkám v Purple Dinos. A vaší škole gratuluji k tak dokonalému výběru personálu. “
Maminka žákyň z Green Frogs a Purple Dinos, červen 2013
„ Velmi pečlivě jsme zvažovali a vybírali školku, kam naše dcera ve čtyřech letech nastoupí. Podmínkou byl menší kolektiv s individuálním přístupem, hezké, čisté prostředí se zahradou, anglický jazyk a pozitivní hodnocení stávajících rodičů. Dcera potřebuje pomoci se zařazením do kolektivu a delší čas na adaptaci. Nejdříve nás přijala příjemná Joanna se silným hlasem, přátelským přístupem a maminkovská Katka. Obě laskavé, usměvavé, na dětech vidí především pozitiva, umí je pohladit, postarat se o ně a naučit je nové věci, nové písničky, ukázat jim, jak se mají chovat k ostatním i k sobě. S příchodem do kolektivu přišly bohužel i nemoci. Paní učitelky nám napsaly, co máme doma tvořit, co se máme naučit, abychom nepřišli o výuku. Vše doložily potřebnými materiály. Každý týden dostáváme zpětnou vazbu, hodnocení a doporučení, co je možné zlepšit. Stalo se nám, že jednoho dne dcerka nechtěla do školky - bála se. Doma mi sdělila, že s ní spolužák třese a bouchá ji. Byla vystrašená, jen viděla jeho bundu na věšáku. Probrala jsem situaci s Katkou a Joannou, které velmi zodpovědně, lidsky a profesionálně zareagovaly a problém vyřešily. Zjistily, že vše je vyjadřováním náklonosti a upozorňování na sebe. Dětem vysvětlily, že sympatie se předávají pohlazením, objímáním, úsměvem. Obě děti posadily proti sobě, navzájem namalovaly obrázek tváře spolužáka se svými pocity. Nakonec mi dcera řekla, že chlapeček je její nejlepší kamarád. Další pokrok u dcery vidím v sebeobslužných procesech. Naučila se zapínat zip, obouvat se, oblékat, sama se obstará na toaletě. Paní učitelky děti motivují soutěží a dcerce se už podařilo uspět. Dcera se setkala s intenzivnější angličtinou až ve školce. Po roce umí abecedu, číslice, barvy, zvířátka, planety, základní povely, základní slovní spojení, umí pozdravit, poděkovat, zná několik anglických písniček. Pracujeme na vyjadřování potřeb. Vzhledem k její nepřítomnosti pro nemoc si myslím, že toto je velký posun vpřed. Malování, psaní písmen a stříhání bylo dalším oříškem. Neuvěřitelná trpělivost a pochvala přináší vyplněné archy písmeny, a dokonce místo čmáranic na papíře postavy, sluníčko, domeček, kytičky. Ve školce je každý týden zaměřený na určité téma. Některá témata jsou spojována s výletem. Dceři se nejvíc líbilo v planetáriu a botanické zahradě v Troji. Když přišel návrh na školku v přírodě do Kořenova, neuměli jsme si představit, že by se dcera zúčastnila. Nespala dosud ani jednu noc mimo domov. Postupně rostl seznam dětí na dveřích do třídy. Dcerka byla ještě zvyklá na mléko, nočník a noční vstávání. Po rozmluvě s Katkou a Joannou, které nás a většinu rodičů naladily, jsme se rozhodli ji pustit. Napomohl také dopis, který rozeslal Tim Day. Loučení nebylo jednoduché pro děti ani rodiče. Nervozita, jestli dětičky neplakaly, je o ně dobře postaráno, jestli dobře jí a klidně spinkají, nás mnohé provázela. Uklidnila nás zpráva, fotografie a telefonní hovor. Dcerka se vrátila nadšená, samostatnější, zbavila se mléka, spala klidně v pokoji s Joannou a kamarády. Na památku jsme obdrželi DVD, po jehož zhlédnutí jsem si o to více uvědomila, jak skvělé učitele děti mají, jak měly pestrý program, výborné jídlo. Dcera si nenechala odnést ani talíř se zbytkem polévky, vše dojídala. Děti zářily štěstím, užily si karneval a našly nové přátele. Všem nám je jasné, jak velká zodpovědnost a úsilí bylo na bedrech učitelů. Velmi je obdivuji. Každé ráno,  když vcházíme do školky, čeká nás úsměv spojený s "Good morning", stejný jako sluníčko v názvu SCIS. Koncem školního roku jsem se těšívala na prázdniny a teď jsem smutná, že končí krásný rok. Máme velké štěstí, že máme výborné učitelky a skvělé lidi, náhradní maminky, které odvedly velký kus práce, vytvořily kolektiv, ve kterém se všichni vzájemně mají rádi a mnohému se naučili. Z nepřeberného množství příkladů jsem uvedla jen základní. Ráda bych tímto Katce a Joanně poděkovala nejen za svoji rodinu, ale také za ostatní děti a rodiče. Je to dobře vidět na jejich předešlé třídě, která je obsype při každém setkání. Přeji oběma mnoho štěstí v osobním i profesním životě a jsem šťastná, že jsem potkala tak báječné ženy. “
Maminka žákyně z Green Frogs, červen 2013
„ Chtěla bych vyjádřit obrovské poděkování všem učitelkám českého programu, a to jak těm, které u Vás již nepracují, tak i současným, především pak Katce Stejskalové a Anně Matouškové. Je naprosto neuvěřitelné, co s 26 dětmi ve třídě dokáží – jak jsem měla včera možnost vidět, všechny jsou v rámci jejich věku disciplinované, paní učitelky jim vštěpují toleranci a přátelství k ostatním dětem a za téměř 4 roky, co dcerka školku navštěvuje, udělala velký pokrok ve znalostech. Program, který paní učitelky dětem během celého školního roku připravují, se dá jen ztěžka najít v jakékoliv jiné mateřské škole! Včerejší besídka byla už jen završením dlouholeté práce paní učitelek s dětmi (každopádně vřele doporučuji zhlédnutí toho, co si děti připravily). Velice Vám blahopřeji k tomu, že i přesto, že pravděpodobně na český program není Vaše školka primárně zaměřena, si udržujete takto vysoký standard! Opravdu si toho moc cením a pevně doufám, že pokud má mladší dcera začne SCIS v budoucnu také navštěvovat, úroveň předškolního vzdělávání bude stále vysoká. “
Maminka žákyně ze třídy U Dráčků, prosinec 2012
„ Moc děkuju za vřelost a milý přístup, za úsměv na chodbách školy a za neskutečnou a obětavou práci pro naše děti. “
Maminka žákyň 4.B a 6.A, prosinec 2012
„ Děkujeme paní ředitelce Jitce Stiles za nedavné setkání, které bylo velmi profesionalní a vstřícné. Paní zástupkyně Švachová na nás udělala výborný dojem. Celý koncept školy a školky nás velmi zaujal. Odcházeli jsem s manželem oba nadšeni. “
Maminka potenciálního žáka, červen 2012
„ Vážená paní ředitelko Stiles, co se týče školy a vyučování, jsem velmi spokojena. Myslím, že  kromě základního vyučování děti dostavají velké množství extra aktivit, dalších zajímavých informací, různé exkurze a jiné doprovodné akce... Obdivuji Vás a vedení školy, jak to vše zvládáte a stíháte! Jakmile jsem dostala první číslo SCIS Newsletteru, chtěla jsem Vám poděkovat také za to, kolik jste toho v průběhu roku udělali a kolik ještě plánujete. Jen tak dál! Mam s čím srovnávat. Takže velmi oceňuji všechno, co pro nás děláte! Ještě jednou děkuji. “
Maminka žáka 1.B, duben 2012
„ Když dnes syn dorazil ze školy, už ve dveřích hrdě hlásil, jaké se mu dnes dostalo od Vás (pozn. ředitelka Jitka Stiles ) a pana generálního ředitele Rona Stilese pocty! Ještě než si zul boty, už držel v ruce knížečku s věnováním a mával s ní jako o život. Chtěla bych Vám poděkovat, opravdu a moc. Vím velmi dobře, že taková gesta pro něj mnoho znamenají (kdo netouží po tom být pochválen?). A když jsem v tom děkování – můj další speciální dík patří Vám (pozn. Jitce Stiles) za vedení kroužku Science. Syn je z něj přímo nadšený. A jestli mohu ještě pokračovat – děkuji Vám a panu řediteli za vedení školy. S mým manželem jsme opravdu velice spokojeni s celkovým konceptem a obdivujeme Vaše nasazení. A co se týká paní učitelky Hanky Mankové – jsme šťastní, že našeho syna učí takové paní učitelky, jakými paní Hana Manková a Christina McKellar jsou. Máte opravdu naší 100% podporu. Držíme Vám palce! “
Maminka žáka 1.A, březen 2012
„ Do školky začala dcera chodit pár měsíců po svých druhých narozeninách. Hned od prvního dne se do školky těšila, odpoledne se jí ani nechtělo domů, ráda by si s kamarády hrála do večera. Milovala všechny své české i anglicky mluvící učitele, mnoho z nich je s námi v kontaktu i po jejich odchodu z ČR za novými zkušenostmi. Mladší syn se mnou velmi rád sestřičku ve školce vyzvedával, často utíkal za dětmi do třídy a nechtěl odejít, tak začal školku navštěvovat ještě před svými druhými narozeninami. Obě děti dělají neskutečné pokroky jak v anglickém jazyce, tak v ostatních dovednostech jako malování, zpívání, počítání, znalost písmen a mají velký rozhled v tématech, se kterými se školkové děti potkávají jen v menší míře (např. třídění odpadu, životní prostředí, mezilidské vztahy, země světa apod.). Jsem nadšená přístupem všech zaměstnanců, nejen báječných učitelů a lektorů, ale také kuchařek, recepčních a všech, kteří se o naše děti starají. Jsou to nejlépe investované peníze v mém životě, protože o to, co se děti naučí, nikdy nepřijdou. “
Maminka žáků z MŠ, 2012
„ Do školky začala dcera chodit pár měsíců po svých druhých narozeninách. Hned od prvního dne se do školky těšila, odpoledne se jí ani nechtělo domů, ráda by si s kamarády hrála do večera. Milovala všechny své české i anglicky mluvící učitele, mnoho z nich je s námi v kontaktu i po jejich odchodu z ČR za novými zkušenostmi. Mladší syn se mnou velmi rád sestřičku ve školce vyzvedával, často utíkal za dětmi do třídy a nechtěl odejít, tak začal školku navštěvovat ještě před svými druhými narozeninami. Obě děti dělají neskutečné pokroky jak v anglickém jazyce, tak v ostatních dovednostech jako malování, zpívání, počítání, znalost písmen a mají velký rozhled v tématech, se kterými se školkové děti potkávají jen v menší míře (např. třídění odpadu, životní prostředí, mezilidské vztahy, země světa apod.). Jsem nadšená přístupem všech zaměstnanců, nejen báječných učitelů a lektorů, ale také kuchařek, recepčních a všech, kteří se o naše děti starají. Jsou to nejlépe investované peníze v mém životě, protože o to, co se děti naučí, nikdy nepřijdou. “
Rodiče z MŠ - český program, 2012
„ Tato školka překonala i ta nejvyšší očekávání o mnoho procent. Děti sem chodí rády a úplně odpadlo ranní fňukání, že se jim do školky nechce. Učitelé zde dělají více než maximum a naše holky si je dokonce zvou i na oslavy narozenin. Mám možnost porovnat i s jinou školkou a jsem opravdu hrdá na to, že naše děti chodí sem. Je sice docela drahá, ale nikde jinde nezažijete tu úžasnou atmosféru a hlavně báječné lidi ze Sunny Canadian. “
Maminka žákyň MŠ a ZŠ, 2012
„ Děkuji Vám i všem učitelům za velmi milý a vstřícný přístup a přijetí. Klukům i mně se ve vaší škole moc líbí. Děkuji. “
Maminka žáka ZŠ, březen 2012
„ Chtěl bych ocenit práci paní učitelky naší dcery ve třídě U Dráčků. I když u Vás ve školce působí krátce, dovedla si děti získat, a když dcerka ví, že tam paní učitelka bude, tak se do školky těší. Oceňuji její trpělivost a pozitivní přístup, což v této náročné profesi není samozřejmé u každého pedagoga. Věřím, že tato zpětná vazba Vám bude k užitku, nebo alespoň naladí na hezký víkend. “
Tatínek žákyně ze třídy U Dráčků, březen 2012
„ Ráda bych Vám (pozn. paní učitelce Janette Vargaeštok) touto cestou poděkovala za vynikající a nadstandartní péči o děti v 1. polovině tohoto roku. Syn i my rodiče jsme ve škole moc spokojeni.  “
Maminka žáka 1.B, leden 2012
„ Jménem rodičů dětí z 1. B vám chci touto cestou poděkovat za vaši dosavadní obětavou péči o naše děti i za ochotnou pomoc nám, rodičům, především v situacích, kdy jsou děti nemocné a nemohou přijít do školy. Vážíme si toho, že se na vás můžeme s důvěrou kdykoliv obrátit. Oceňujeme výborné zvládnutí příprav na předvánoční akce, kdy jste s dětmi během krátké doby nastudovaly hned tři vystoupení (Louskáček, otevření předvánočních trhů, třídní besídka) - děkujeme za váš čas a elán, který jste do přípravy těchto akcí vložily. Moc si vážíme vašeho osobního zaujetí a přístupu k našim dětem – vůbec není obvyklé, aby paní učitelka na vlastní náklady pořídila dětem kostýmy a kroje či zakoupila jim všem dárky pod stromeček. Vaše obětavost, se kterou vše děláte, je obdivuhodná. Jako rodiče našich dětí víme, že někdy se z andílků dokáží změnit v pěkně lumpačivé čertíky – proto vám děkujeme za váš úsměv, který vás – i přes všechno náročné - každodenně provází. Díky vašemu milému úsměvu mám - aspoň já určitě - svět každý den malinko hezčí. Do nového roku vám proto přejeme pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti a v neposlední řadě také spoustu trpělivosti s našimi dětmi. “
Maminka žáka 1.B, leden 2012

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva