ŠKOLA ONLINE
STRAVA

Sunny Canadian International School


Sunny Canadian International School   Cambridge english Cambridge International Examinations Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky   ETS

Vize

Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.

Great spirit and academic excellence.

Mise - poslání

Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

Ing. Alice Štunda, majitelka

Sunny Canadian International School je jedinečný projekt v České republice, nabízející česko-anglický vzdělávací program, umožňující vzdělávání od předškolního věku až po maturitu – a to vše pod jednou střechou. Všechny tři stupně, mateřská škola, základní škola a čtyřleté gymnázium, jsou dvojjazyčné instituce – vzdělávání probíhá SOUBĚŽNĚ V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, přičemž zastoupení obou jazyků ve výuce je rovnocenné. Škola je pod záštitou Kanadské obchodní komory, jejímž je členem. Od roku 2008 probíhá aktivní spolupráce mezi Sunny Canadian International School a kanadskou ambasádou.

Vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol jsou koncipovány tak, aby na sebe navazovaly a absolventům SCIS poskytly ucelené všeobecné gymnaziální vzdělávání. Součástí školních vzdělávacích programů je vzájemná spolupráce se školami z celého světa. Moderní vyučovací strategie a outdoorové aktivity významným způsobem pomáhají vyučujícím objevovat a rozvíjet nadání našich žáků.

Mezi ostatními vzdělávacími institucemi vynikáme širokou nabídkou mimoškolních aktivit a výraznou podporou pozitivního a přátelského klimatu školy.

Historie Sunny Canadian International School

Sunny Canadian  založila Ing. Alice Štunda.  Sunny Canadian School je zapsána do školského rejstříku k 1. 9. 2006. Existenci základní školy však předcházel, počínaje rokem 2002, provoz předškolního zařízení zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí v anglickém jazyce. Původním sídlem Sunny Canadian School je Hlubočinka 816, obec Kamenice. Od roku 2010 sídlí škola v nové moderní budově na adrese Straková 252, Jesenice – Osnice.   Dlouhodobý strategický plán rozvoje Sunny Canadian School byl završen zřízením čtyřletého gymnázia. V roce 2014 škola změnila svůj název na Sunny Canadian International School a stala se členem mezinárodní sítě Cambridgeských škol CIE, s právem vzdělávat své žáky ve vybraných předmětech podle mezinárodního cambridgeského kurikula. Od školního roku 2021/22 jsou studenti  gymnázia kromě české maturity připravováni na mezinárodní oborové AP zkoušky a mohou tak získat podle své volby AP  International Diploma či AP Capstone.

 

Tímto krokem se naplnila vize zřizovatelky školy Ing. Alice Štundy: „od školky až po maturitu, vše pod jednou střechou“.

 

Sunny Canadian tým 2022/23

 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva