ŠKOLA ONLINE
STRAVA

Sunny Canadian International School


Sunny Canadian International School   Cambridge english Cambridge International Examinations Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky   ETS

Vize školy

Vize školy je majákem života školy. Určuje, kam směřujeme, je zdrojem našich priorit a zastřešuje cíle, které si stanovujeme. Pro současnou podobu vize, která vznikala u příležitosti 20. výročí založení školy, jsme všichni zvedli ruku bez ohledu na to, zda jsme studenti, učitelé, rodiče, nebo jiní zaměstnanci školy. Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.

Naše vize je vyjádřením DNA školy. Jsme plně bilingvní školou, od první třídy až po čtvrtý ročník gymnázia studujeme odborné předměty v anglickém jazyce. Jsme orientováni na výkon, ať již v oblasti vědomostí nebo moderních akademických dovedností. Akademická excellence je proto samozřejmým cílem napříč předměty a stupni školy.

Tím nejdůležitějším je pro nás však ikonická atmosféra školy, která je alchymií otevřenosti, dobré nálady a vzájemného respektu.

 

GREAT SPIRIT AND ACADEMIC EXCELLANCE

 

Mise školy

Pokud je vize vyjádřením ideálu budoucnosti školy, mise školy je souborem kroků nebo nástrojů, které nás k této budoucnosti dovedou. Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo znalostí také schopnosti a dovednosti, díky kterým se s lehkostí a radostí začlení do života společnosti, zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

  • Vytváříme kulturu otevřené zpětné vazby a inspirativního sdílení. Celý tým školy jsme provedli tréninkem formativní zpětné vazby a responzivní výuky a na tento zážitek v naší práci navazujeme. Zpětnou vazbu si poskytujeme popisnou, užitečnou a věcnou. Učíme se ji přijímat, správně na ni reagovat a především ji použít ke zlepšování své práce. Rádi sdílíme příklady dobré praxe a navzájem se od sebe inspirujeme.
  • Navzájem se respektujeme, důvěřujeme si a proaktivně se staráme o svoje well-being. Jednáme spolu kultivovaně, s respektem, jsme si partnery a ostatním proaktivně poskytujeme podporu. Péči o svoje duševní zdraví a well-being systémově vytváříme prostor.
  • Pracujeme s nasazením a radostí, rádi se zlepšujeme, stanovujeme si měřitelné cíle a výsledky práce pravidelně reflektujeme. Pro měření výsledků práce spolupracujeme s renomovanými institucemi. Své výsledky porovnáváme v čase a veřejně je prezentujeme.
  • Systémově podporujeme nadání a talenty. Vytváříme pro ně prostředí v hodinách i mimo ně, máme program studentských stáží, organizujeme podpůrné skupiny nadaných a vedeme žáky k excelenci v oblasti akademických dovedností napříč předměty.
  • Rádi se učíme venku, sportujeme, bádáme a prozkoumáváme svět kolem sebe, jelikož jeho rozmanitost chceme chránit a zachovat pro budoucí generace.

 

 

Ing. Alice Štunda, majitelka

Sunny Canadian International School je jedinečný projekt v České republice, nabízející česko-anglický vzdělávací program, umožňující vzdělávání od předškolního věku až po maturitu – a to vše pod jednou střechou. Všechny tři stupně, mateřská škola, základní škola a čtyřleté gymnázium, jsou dvojjazyčné instituce – vzdělávání probíhá SOUBĚŽNĚ V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, přičemž zastoupení obou jazyků ve výuce je rovnocenné. Škola je pod záštitou Kanadské obchodní komory, jejímž je členem. Od roku 2008 probíhá aktivní spolupráce mezi Sunny Canadian International School a kanadskou ambasádou.

Vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol jsou koncipovány tak, aby na sebe navazovaly a absolventům SCIS poskytly ucelené všeobecné gymnaziální vzdělávání. Součástí školních vzdělávacích programů je vzájemná spolupráce se školami z celého světa. Moderní vyučovací strategie a outdoorové aktivity významným způsobem pomáhají vyučujícím objevovat a rozvíjet nadání našich žáků.

Mezi ostatními vzdělávacími institucemi vynikáme širokou nabídkou mimoškolních aktivit a výraznou podporou pozitivního a přátelského klimatu školy.

Historie Sunny Canadian International School

Sunny Canadian  založila Ing. Alice Štunda.  Sunny Canadian School je zapsána do školského rejstříku k 1. 9. 2006. Existenci základní školy však předcházel, počínaje rokem 2002, provoz předškolního zařízení zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí v anglickém jazyce. Původním sídlem Sunny Canadian School je Hlubočinka 816, obec Kamenice. Od roku 2010 sídlí škola v nové moderní budově na adrese Straková 252, Jesenice – Osnice.   Dlouhodobý strategický plán rozvoje Sunny Canadian School byl završen zřízením čtyřletého gymnázia. V roce 2014 škola změnila svůj název na Sunny Canadian International School a stala se členem mezinárodní sítě Cambridgeských škol CIE, s právem vzdělávat své žáky ve vybraných předmětech podle mezinárodního cambridgeského kurikula. Od školního roku 2021/22 jsou studenti  gymnázia kromě české maturity připravováni na mezinárodní oborové AP zkoušky a mohou tak získat podle své volby AP  International Diploma či AP Capstone.

 

Tímto krokem se naplnila vize zřizovatelky školy Ing. Alice Štundy: „od školky až po maturitu, vše pod jednou střechou“.

 

Sunny Canadian tým 2023/24

 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva