ŠKOLA ONLINE
STRAVA

SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL ŠKOLNÉ NA ROK 2020/2021


ZÁPISNÉ MŠ (placeno každoročně)

2.000 Kč / školní rok – nově příchozí děti

1.000 Kč / školní rok – stávající děti MŠ Sunny Canadian

 

ŠKOLNÉ MŠ

7:30 – 12:00                        3 dny v týdnu     13.700 Kč                            5 dní v týdnu      13.800 Kč

7:30 – 15:00                        3 dny v týdnu     15.900 Kč                             5 dní v týdnu      16.900 Kč

7:30 – 17:30                        3 dny v týdnu     18.000 Kč                            5 dní v týdnu      19.000 Kč

  • Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31.5. (1. pololetí) a do 15.1. (2. pololetí); sleva na druhého a další sourozence v SCIS MŠ, ZŠ či na Gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného;
  • Pro poslední ročníky (děti, kterým je v září 5 a více let) není povolena docházka na dobu kratší než 5 dní v týdnu do 15:00 hodin či do 17:30 hodin;
  • Docházka 5 dní v týdnu do 17:30 hodin zahrnuje neomezené množství kroužků z nabídky A.

 

ZÁPISNÉ ZŠ a GYMNÁZIUM (placeno jednorázově)

5.000 Kč – 1. stupeň; 2. stupeň; Gymnázium u nově příchozích žáků

3.000 Kč – žáci 5. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na 2. stupeň

3.000 Kč – žáci 9. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na Gymnázium                

 

ŠKOLNÉ ZŠ A GYMNÁZIA  

19.800 Kč měsíčně – 1. a 2. stupeň ZŠ

18.400 Kč měsíčně – 4leté Gymnázium

  • Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31. 5. (1. pololetí) a do 15. 1. (2. pololetí), sleva na druhého a další sourozence v SCIS MŠ, ZŠ či na Gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného.

 

Bližší informace najdete v Ceníku SCIS, který je zveřejněn na webu pod každým stupněm vzdělání.

Kotva