ŠKOLA ONLINE
STRAVA

COVID-19 15.9.2020


Děkujeme Vám za Vaši podporu a pochopení v průběhu prvních dvou týdnů nového školního roku. Věříme, že se nám opět velmi rychle podařilo přizpůsobit stále se měnící situaci s Covid-19. Nyní bychom rádi informovali všechny o našich současných plánech, které navazují na měnící se pokyny a dále na výzvy, jež přináší rostoucí míra rozšíření Covid-19 v České republice.K dnešnímu dni (úterý, 15. září) je v Sunny Canadian jedno dítě s pozitivním testem a nikdo jiný z ostatních dětí, žáků a studentů či zaměstnanců (školky, školy a gymnázia) včetně kuchyně nebyl shledán Covid pozitivním. Pevně věříme, že kroky, které podnikáme, abychom ochránili zdraví Vašich dětí, jsou správné a snižují riziko infekce.

Online výuka:

 • Pokud má rodič zájem o ponechání svého dítěte doma a přechod na on-line výuku, je třeba kontaktovat třídního učitele. On-line výuka pak může začít o školní den později, aby si učitelé mohli vše připravit na jiný styl výuky. Přechod na on-line schvaluje zástupce daného stupně. 
 • Rodiče mohou o on-line výuku požádat za následujících předpokladů:
 1. Vaše dítě má pozitivní test na Covid-19
 2. Vaše dítě má potvrzení od lékaře, že je dlouhodobě (více než 3 dny) nemocné a nemůže chodit do školy
 3. Máte člena rodiny, který má pozitivní Covid-19 test a ostatní musí zůstat v karanténě
 • Vládní pokyny opakovaně navrhují, abychom co nejčastěji učili venku. Využíváme venkovní učebny, kdykoliv to je možné. Vyučovací hodiny probíhající venku nelze vždy poskytovat online.
  On-line hodiny budou klást důraz na akademické předměty.
 • Na druhém stupni a na gymnáziu se všechny předměty kromě tělesné výchovy, výtvarné výchovy a hudební výchovy budou vyučovat online (učitelé vás dopředu informují, pokud naplánují vyučování venku s cílem snížení rizika infekce).
 • Informace o probrané látce a domácích úkolech budou k dispozici prostřednictvím Školy Online. Pokud bude využita např. aplikace Google Classroom, do Školy online bude tato informace také zapsána, aby žáci věděli, kde mají svou práci najít.

Online výuka Google Meet bude aktivní pouze po předchozí domluvě (min. 1 pracovní den předem). Pokud od nás neobdržíte na základě Vaší žádosti rozhodnutí o on-line výuce, kontaktujte nás prosím ještě jednou.

Povinnosti pro žáky a studenty na on-line výuce:

 • Požadujeme po žácích a studentech aktivní účast při výuce, odpovědi na učitelem kladené otázky, spolupráci s ostatními apod.
 • Žáci a studenti vypracují všechny úkoly, které jsou zadávány v průběhu hodiny, a to včetně úkolů na doma. Očekáváme od žáků stejné studijní nasazení jako ve třídě. 
 • Všechny úkoly a zadání budou se žáky prodiskutovány  a známkovány podle uvážení učitele.

Co se týče dalších změn v souvislosti s Covid 19, pak Vás chceme informovat, že nedávno několik z Vás vyjádřilo obavy ohledně potkávání/mísení studentů v našich vnitřních společných prostorách. V reakci na tyto skutečnosti a na rostoucí počet případů Covid-19 v Praze a okolí, měníme opatření pro přestávky Canadian Int. School.

Od středy 16. září 2020 bude relaxační zóna rozdělena do jednotlivých minizón pro každý ročník 2. stupně základní školy. Každému ročníku bude povoleno využívat pouze svoji oblast relaxační zóny. Každá minizóna bude udržována 2 m od ostatních. Žáci se nebudou během přestávek míchat. Všechna okna ve společných prostorách budou otevřená.

Studenti gymnázia  již nebudou využívat relaxační zónu. Budou ale moci využívat Studentský klub, knihovnu a novou malou relaxační zónu před Studentským klubem. Ročníky 4G4 a 4G3 budou sdílet Studentský klub, 4G2 bude využívat během všech přestávek knihovnu a 4G1 pak bude moci využívat novou malou relaxační zónu před Studentským klubem.

Rovněž rozdělíme oblast s fotbálkem a stolním tenisem na zóny určené pro konkrétní ročníky a požádáme studenty gymnázia, aby v průběhu obědové pauzy sportovali výhradně v tělocvičně nebo venku.

Doufáme, že prostřednictvím těchto malých změn nejen snížíme riziko infekce Covid-19, ale také zajistíme, aby se žáci i studenti během obědové pauzy řádně odreagovali. Všichni žáci i studenti budou i nadále pod dohledem, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. O těchto změnách budeme všechny žáky druhého stupně i studenty informovat ve středu ráno 16. září, 2020 před začátkem vyučování. Podělte se, prosím, o tyto informace se svými dětmi, ať vše slyší raději dvakrát a pochopí, že plánované změny jsou pro jejich dobro.

Těšíme se, že budeme i nadále poskytovat všem studentům, ve škole nebo doma, nejlepší podmínky ke studiu. Ještě jednou vám děkujeme  za spolupráci, pomáháte nám dosáhnout toho, aby byl tento školní rok úspěšný.

Informace pro první stupeň budou poslány 16.9.2020 ráno.

Kotva