ŠKOLA ONLINE
STRAVA

Česko - anglický program a Český program - Zápis


 

Česko-anglický program

 

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. – Česko - anglický program, s docházkou od školního roku 2020/2021

 

Termíny zápisů do MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 15. května 2020. Sunny Canadian International School, mateřská škola – Česko–anglický program, stanovila termín zápisu na 6. května 2020.

 

Podrobná „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2020/20221 – Česko-anglický program“ do předškolního vzdělávání v SCIS Mateřské škole, najdete v níže uvedených dokumentech. Stejně tak „Informace k zápisu – Česko-anglický program“ a jeho organizaci. „Application for admissions /Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je ke stažení na webových stránkách školy

 

Mateřská škola Sunny Canadian přijímá děti i mimo uvedený datum zápisu, do naplnění kapacity jednotlivých tříd.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2020/2021 – Česko-anglický program (Velikost: neznámá)

Informace k zápisu – Česko-anglický program (Velikost: neznámá)

Application for admissions / Žádost o přijetí Česko-anglický program (Velikost: neznámá)

Prohlášení o očkování  (Velikost: neznámá)

Registrační formulář (Velikost: 79.74 kB)

 

Mateřská škola Sunny Canadian International School přijímá děti do Česko - anglického programu celoročně, dle volné kapacity školy. V případě zájmu o zaslání ceníku a dalších informací napište prosím e-mail paní Mgr. Markétě Zeithammerové z oddělení Zápisu žáků a PR na adresu admissions@sunnycanadian.cz  nebo paní zástupkyni ředitele pro MŠ, Bc. Tereze Novotné, MA na adresu: ms@sunnycanadian.cz. Také si můžete domluvit individuální prohlídku školy na tel. čísle 604 736 342. Registrační formulář je ke stažení zde (Velikost: neznámá). Po obdržení vyplněného registračního formuláře bude zahájen administrativní proces přijetí dítěte do mateřské školy. K podpisu smlouvy o předškolní docházce je nutné přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte a vyplněné formuláře – přílohy ke smlouvě o docházce. Rodiče dětí, které jsou svěřeny do péče jednoho z rodičů, přinesou k zápisu originál soudního rozhodnutí o svěření do péče.

 

Prohlédněte si prostory naší česko-kanadské školky. Můžete se virtuálně projít školkou a nahlédnout nejen do tříd, ale navštívit i tělocvičnu, jídelnu a další prostory, kde děti tráví čas. Užijte si virtuální procházku školkou.

virtuální procházku školkou.

  

Český program
 
 

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. – Český program, s docházkou od školního roku 2020/2021

 

Termíny zápisů do MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 15. května 2020. Sunny Canadian International School, mateřská škola - český program, stanovila termín zápisu na 4. května - 13. května 2020. V tomto termínu zákonní zástupci dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti dané obecně závaznou vyhláškou města Jesenice č. 1/2017 ze dne 23. března 2017 (školským obvodem Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., okres Praha – západ, je město Jesenice vymezené všemi katastrálními územími města) se musí osobně zúčastnit zápisu do MŠ českého programu a přinést požadované dokumenty.

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR

 

1. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je možno podat pouze následujícími způsoby

1.1.  do datové schránky mateřské školy - rbh7fw9

1.2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!)

1.3.  poštou

1.4.  osobním podáním po osobní domluvě (nejméně doporučený způsob) se zástupkyní ředitele pro MŠ Bc. Terezou Novotnou, MA (ms@sunnycanadian.cz; tel: 734 466 583)

 

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Předané „Žádosti“ po uvedeném termínu zápisu do MŠ nebudou akceptovány.

 

2. Kopii rodného listu dítěte přiložte k „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

 

3. Splnění povinnosti podrobení se stanovenému pravidelnému očkování zákonný zástupce doloží

3.1.  prohlášením, že dítě je řádně očkované (viz vzor prohlášení)

3.2.  doložením kopie celého očkovacího průkazu

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

4. Po přijetí „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a potřebných výše uvedených dokumentů předepsaným způsobem, zákonný zástupce obdrží registrační číslo prostřednictvím e-mailové adresy. Registrační číslo bude vydáno pouze po přijetí všech předepsaných dokumentů. Registrační číslo následně slouží ke zveřejnění seznamu přijatých dětí do MŠ.

 

Podrobná „Kritéria pro přijímání dětí“ do předškolního vzdělávání v SCIS Mateřské škole, Český program, najdete v níže uvedených dokumentech. Stejně tak „Informace k zápisu“ a jeho organizaci. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je ke stažení na webových stránkách školy. 

 

SCIS Zápis k předškol. vzdělávání v Českém programu mimořádná opatření 2020_2021 (Velikost: neznámá)

SCIS Kritéria pro přijímání dětí k předškol. vzdělávání v Českém programu 2020_2021 (Velikost: neznámá)

SCIS Žádost - přihláška o přijetí dítěte do MŠ 2020_2021 (Velikost: neznámá)

Prohlášení o očkování (Velikost: neznámá) 

Kotva