ŠKOLA ONLINE
STRAVA

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ ČESKÝ PROGRAM 2023/2024


VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ ČESKÝ PROGRAM 2023/2024 (Velikost: 276.96 kB)

POKUD SE ROZHODNETE UMÍSTIT DÍTĚ DO JINÉ MŠ, PROSÍME NEPRODLENĚ NÁS O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMUJTE - JE TŘEBA VYPLNIT A DORUČIT ŽÁDOST O ZPĚTVZETÍ (Velikost: 153 kB). DĚKUJETE, UVOLNÍTE TÍM MÍSTO DALŠÍMU UCHAZEČI.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
 v Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s. r. o.

"ČESKÝ PROGRAM s docházkou pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. rozhodla v souladu s § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., Český program:

Přiřazené
číslo

Registrační
 číslo

Rozhodnutí

1

R41CH

Přijat/a

2

GGF4P

Přijat/a

3

364W4

Přijat/a

5

0AUW1

Přijat/a

7

Y8K4L

Přijat/a

8

MTFCJ

Přijat/a

9

3KBSC

Přijat/a

10

EYMNI

Přijat/a

12

PW0B1

Přijat/a

13

XROQT

Přijat/a

18

6ZX92

Přijat/a

19

2BR00

Přijat/a

20

W3Q3H

Přijat/a

21

ZSGC4

Přijat/a

22

CMX5W

Přijat/a

24

PX0QO

Přijat/a

25

OHAQF

Přijat/a

26

Q70NR

Přijat/a

27

LRZ64

Přijat/a

28

KHV4Q

Přijat/a

29

FFNLN

Přijat/a

 

Zveřejněno, v Jesenici, Osnici, dne 24. 5. 2023                       

 


Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Česko-anglický program 

Termín zápisu do MŠ na školní rok 2023/2024 Sunny Canadian International School, mateřská škola – Česko–anglický program byl stanoven na 2. května 2023.

Mateřská škola Sunny Canadian si vyhrazuje právo přijímat děti i mimo uvedený datum zápisu, do naplnění kapacity jednotlivých tříd pro uvedený školní rok.

Mateřská škola Sunny Canadian International School přijímá děti do Česko - anglického programu celoročně, dle volné kapacity školy. V případě zájmu o zaslání ceníku a dalších informací napište prosím e-mail paní Mgr. Markétě Zeithammerové z oddělení Zápisu žáků na adresu admissions@sunnycanadian.cz  nebo ředitece MŠ, Mgr. Aleně Kosové na adresu: ms@sunnycanadian.cz. Budeme rádi, když domluvíte individuální prohlídku mateřské školy na tel. čísle 734 503 885. Registrační formulář je ke stažení zde (Velikost: 1.05 MB). Po obdržení vyplněného registračního formuláře bude zahájen administrativní proces přijetí dítěte do mateřské školy. 

Registrační formulář (Velikost: 1.05 MB)

Informace k zápisu do česko-anglického programu (Velikost: 265.42 kB)

 

Zápis do MŠ Český program

se uskuteční 3. května 2023 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý, 11.4. v 8:30 / 9:30 / 10:30

Info DOD (Velikost: 337.03 kB)

Kritéria zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024 

Přihláška k zápisu

Ve dnech 12. 4. – 1. 5. 2023 bude probíhat elektronický zápis do mateřské školy - viz Přihláška k zápisu. Po jejím vyplnění Vám na uvedenou emailovou adresu budou zaslány podrobné instrukce k zápisu spolu s registračním číslem přihlášky (tedy potvrzením o jejím přijetí).

 

Žádost o přijetí

Po vyplnění přihlášky si stáhnete „Žádost o přijetí“. Doplněnou žádost spolu s níže uvedenými dokumenty doručte na adresu mateřské školy. Žádosti spolu s přílohami k žádosti o přijetí jsou přijímány:

  • Osobně v sídle MŠ, dne 3. května 2023 v čase od 8:30 do 11:30
  • Poštou na adresu mateřské školy
  • Zasláním do datové schránky mateřské školy: rbh7fw9
  • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, než je výše uvedeno, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Předané „Žádosti o přijetí“ po uvedeném termínu zápisu do MŠ nebudou akceptovány.

Zápis k předškolnímu vzdělávání do českého programu (Velikost: 274.12 kB)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (Velikost: 255.28 kB)

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva