Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Gymnázium CIS


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na Gymnázium CIS

 

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 na Gymnázium Sunny Canadian International School pro školní rok 2020/2021 naleznete zde

Obecné informace o přijímacím řízení naleznete zde 

 

Přijímáme studenty do Gymnázia CIS i v průběhu školního roku

 

Kritéria pro dodatečné přijetí do čtyřletého studia 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní:

 

Součástí přijímacího řízení je:

- studijní prospěch v aktuálním ročníku do 1,85 

- zjištění stávající úrovně anglického jazyka testem typu Cambridge International Examinations for English as a First Language 

- pohovor s ředitelem školy a s pracovníkem školního poreadenského pracoviště, kde na základě posouzení předložených dokumentů a výsledku testu bude posouzeno, zda je žák schopen studovat na této škole podle českého a cambridgeského kurikula

Termín přijímacího řízení bude sjednán po domluvě se zástupkyní pro gymnázium. Proces přijímání nových studentů bude pokračovat do naplnění kapacity 25 studentů v ročníku.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří. 

 

Upozornění pro rodiče uchazečů o studium

Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu CIS průběžně poskytují:

  •        zápis žáků: Mgr. Markéta Zeithammerová

                  o   telefonicky – +420 604 736 342

                  o   e-mailem – admissions@sunnycanadian.cz

  •         zástupkyně Gymnázia CIS: PaedDr. Jana Zbirovská

                  o   telefonicky – +420 734 570 671

                  o   e-mailem – gymnazium@sunnycanadian.cz

 

Individuální návštěvu si můžete sjednat kdykoli.

 

 
 

 

Další partneři