Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – MŠ Český program


Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. Český program, s docházkou od školního roku 2019/2020

 

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, od roku 2017 došlo k podstatným změnám.

 

 Od 1. září 2017 je pro děti, které již dosáhly 5 let, docházka do MŠ povinná. Každý rodič / zákonný zástupce bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

 

Termíny zápisů do MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2019. Sunny Canadian International School, mateřská škola - český program, stanovila termín zápisu na 6. května 2019 od 9.00 do 16.00. V tomto termínu zákonní zástupci dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti dané obecně závaznou vyhláškou města Jesenice č. 1/2017 ze dne 23. března 2017 (školským obvodem Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o., okres Praha – západ, je město Jesenice vymezené všemi katastrálními územími města) se musí osobně zúčastnit zápisu do MŠ českého programu a přinést požadované dokumenty.

 

Podrobná „Kritéria pro přijímání dětí“ do předškolního vzdělávání v SCIS Mateřské škole, český program, najdete v níže uvedených dokumentech. Stejně tak „Informace k zápisu“ a jeho organizaci a „Souhlas k ověření osobních údajů z informačního systému evidence obyvatel“. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je ke stažení na webových stránkách školy a/nebo k vyzvednutí na recepci MŠ v pracovní době od 8.00 do 16.30 hodin. 

 

SCIS Zápis k předškol. vzdělávání v Českém programu 2019_2020

SCIS Kritéria pro přijímání dětí k předškol. vzdělávání v Českém programu 2019_2020

SCIS Žádost - přihláška o přijetí dítěte do MŠ 2019_2020

Souhlas k ověřování údajů

Další partneři