ŠKOLA ONLINE
STRAVA
Nepřehlédněte
Letní kempy Sunny
05.08.2024

5.8. – 9.8. 2024 Anglicko-český jazykováý kemp (1.- 5. třídy)

12.8. – 16.8. 2024 Outdoorový kemp (1.- 5. třídy)

19.-23.8. 2024 Adaptační týden pro budoucí prvňáčky

Události
Ná následujících 7 dní nejsou naplánované žádné akce.
V příštích dnech vaříme

Stipendia


Sunny Canadian International School je plně dvojjazyčná česko-kanadská školka, škola a gymnázium, která vzdělává více než 550 žáků. Byla založena v roce 2002 a je umístěna hned pod jižním okrajem Prahy s dobrým spojením z metra Opatov. Jedná se o ojedinělý projekt, poskytující výchovu a vzdělání rovnocennou měrou v českém a anglickém jazyce. Škola nabízí dětem velmi podnětné a zajímavé bilingvní prostředí pro všestranný intelektuální, emocionální, sociální a fyzický rozvoj jejich osobnosti. V dětech je pěstován pozitivní vztah k vědomostem a vzdělávání díky velmi profesionálnímu pedagogickému týmu českých a anglicky hovořících rodilých mluvčích. Učitelé na všech stupních této školy jsou vynikající odborníci, kteří dovedou děti motivovat a podpořit. Na základě SCIO testování 9. tříd patří škola i v češtině i v matematice mezi 10 procent nejlepších. Gymnázium je ukončeno českou i mezinárodní maturitou a studentům se tak otevírají dveře ke studiu na univerzitách v České republice i v zahraničí.


Ohlasy našich stipendistů

 

Žákyně 8. třídy a stipendistka Sunny Canadian již třetím rokem:

Přešla jsem z páté třídy české státní školy a byla jsem velmi překvapena neuvěřitelně pozitivní náladou školy a povzbudivým přístupem učitelů. Od prvního dne mě motivovali k aktivnějšímu přístupu ke studiu. Líbí se mi, že denně nás učí učitelé z celého světa, kteří nám umožňují nahlédnout i do své kultury a zvyků a poskytují nám informace o studiu v zahraničí.  Každému žákovi se učitelé velmi věnují a přitom nás vedou k samostatnosti. Jsem s rodiči moc ráda a vděčná, že mi byla tato příležitost díky stipendiu poskytnuta.

 

Studentka 3. ročníku gymnázia, je stipendistkou Sunny Canadian již osmým rokem:

Jedna z nejvýraznějších výhod naší školy je individuální a vstřícný přístup učitelů k žákům. Nikdy v životě jsem se nesetkala s tak přátelským vztahem mezi žákem a jeho vyučujícím, který je založen na vzájemném respektu a důvěře. Pokud jde o výuku, rozhodně jsem se velmi posunula v anglickém jazyce. Když jsem přestoupila na tuto školu do páté třídy, troufnu si říct, že i prosté základy mi dělaly potíže. Trvalo dva roky a mnoho hodin extra angličtiny a konečně jsem se připojila do třídy s ostatními. Nyní, po celkem osmi letech, už jsem součástí třídy zabývající se anglickou literaturou, z níž jsem složila tzv. „First Language Exam“, čili zkoušku pro rodilé mluvčí, a připravuji se jako jedna z prvních na mezinárodní maturitu, tzv. „AS Levels“ z angličtiny a matematiky.

 

Názor rodičů žáka-stipendisty z 8. ročníku:

Sunny Canadian International School jsme si vybrali z mnoha podobných škol právě proto, že syn končil první stupeň ZŠ a protože se jevil jako nadaný, hledali jsme pro něho náročnější a kvalitnější školu. Ve SCIS si rychle zvykl a je spokojený s výukou i náročností studia. Jeho nadání se potvrdilo a na škole mu vypracovali individuální vzdělávací plán. Vyučující k němu přistupují individuálně a snaží se podpořit jeho zájmy a maximálně využít jeho potenciál. Za velkou výhodu školy považujeme kvalitní výběr učitelů, ať už českých nebo anglických. Prostředí školy a atmosféra přispívají k bonusům a děti tam chodí rádi. Velké plus vidíme i ve vystupování dětí a jejich sebeprezentaci.  Děti působí sebejistě a sebevědomě, myslím, že je to díky přístupu učitelů.Sunny Canadian International School bychom doporučili všem dětem a rodičům, kteří vyžadují kvalitní vzdělání v krásném prostředí. 

 

Názor rodičů studenta-stipendisty ze 4. ročníku gymnázia:

Na možnost studia na SCIS nás upozornila učitelka německého jazyka mého syna ze základní školy, kterou náš syn v té době navštěvoval. Ta nám školu pro syna doporučila proto, že je na jazyky talentovaný a dvojjazyčná výuka by mu mohla do života hodně dát.Škola Sunny Canadian nám dala pocit, že jsme se svým synem vzdělávání na SCIS vybrali opravdu dobře a doufáme, že mu zkušenost se studiem na této škole usnadní vstup na vysokou školu i celkově do dalšího dospěláckého života.Jednou z věcí, která se mi nejvíce na SCIS líbí, je to, že celkově připraví své žáky na prezentaci sama sebe a svých schopností, a to i v cizích jazycích, což je určitě deviza pro další vzdělávání a třeba i při nástupu do zaměstnání. Dále se mi líbí mezinárodní prostředí školy, učitelé jsou ze všech koutů světa a setkání s nimi je vždy obohacující.Škola Sunny Canadian nás od začátku velice mile překvapila svým naprosto vstřícným a osobním přístupem všech zaměstnanců, včetně vedení školy, se kterými jsme se setkali a také budoucích spolužáků našeho syna. I když jsme i se synem zpočátku měli obavy, jak přestup na takovou to školu zvládne, jestli se stačí doučit látku, kterou na původní základní škole probírali trochu jinou, nakonec jsme se rozhodli, že výzvu přijmeme - a nikdy jsme nelitovali. V našem případě jsme zvažovali ještě i dlouhou dobu dojíždění do školy, která bohužel v našem případě byla 1,5 hodiny. Ale i to jsme nakonec akceptovali a zvládli. Dalším podstatným a v zásadě i rozhodujícím faktorem pro nás bylo přidělení prospěchového stipendia, bez kterého bychom si tuto kvalitní školu a výuku nemohli z finančních důvodů dovolit.Pro všechny rodiče, kteří zvažují přihlásit své dítě na SCIS vzkazujeme: jděte do toho, nebudete litovat!

 

Názor rodičů studentky-stipendistky ze 4. ročníku gymnázia:

SCIS podle mého představuje výbornou alternativu k mezinárodním školám v Praze. Kladně hodnotím moderní prostředí, kvalitní učitele a především dvojjazyčné vzdělání a partnerský přístup k žákům. Škola podporuje v dětech a mladých lidech samostatnost, schopnost se rozhodovat a řešit problémy. Doporučuji rodičům hledat školu, která podporuje silné stránky dětí. Dokáže je motivovat a vytváří jim prostor pro jejich rozvoj. Myslím, že Sunny to z mého pohledu naprosto splňuje!!

 

Rodiče studenta-stipendisty z 1. ročníku gymnázia:

SCIS jsme si vybrali kvůli kvalitní výuce jazyků a příjemné atmosféře školy.Máme radost z rozvoje našeho dítěte - má vyšší sebevědomí a větší rozhled nejen díky znalosti jazyků.Oceňujeme výuku předmětů v angličtině rodilými mluvčími a rozmanitost výuky, malý počet žáků ve třídách a přípravu žáků ke studiu v zahraničí. Ostatním rodičům bych vzkázala, aby nelitovali peněz a dali svým dětem šanci!

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva