ŠKOLA ONLINE
STRAVA
V příštích dnech vaříme

CENÍK GYMNÁZIA – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


ZÁPISNÉ GYMNÁZIUM (placeno jednorázově)

5.000 Kč – u nově příchozích žáků

3.000 Kč – žáci 9. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na Gymnázium                

  • Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení žáka se nevrací.

 

ŠKOLNÉ GYMNÁZIA 

18.400 Kč měsíčně – 4leté Gymnázium

  • Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31. 5. (1. pololetí) a do 15. 1. (2. pololetí), sleva na druhého a další sourozence v SCIS MŠ, ZŠ či na Gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného.

 

ŠKOLNÍ AUTOBUS

2.200 Kč / měsíc

  • Hradí pouze ti, kteří využívají autobus na svoz a/nebo odvoz.

 

CENY ŠKOLNÉHO A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2018/2019 s tím, že mohou být upraveny v souladu se smlouvou o docházce.

 

ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY

Za vystavení duplikátů dokumentů a osvědčení jsou stanoveny poplatky ve výši 100–500,- Kč / kus.

 

STIPENDIA/SLEVY

V odůvodněných případech lze žákovi udělit stipendium či slevu z ceny školného.

 

ŠKOLNÍ KLUB GYMNÁZIA

Rodiče mají možnost přihlásit žáka do programu školního klubu. Provoz školního klubu Gymnázia začíná 15 minut po skončení vyučování a končí v 17:00 hodin.

  • školní klub Gymnázia je pro všechny registrované žáky zdarma.

 

KROUŽKY

Ceny kroužků jsou stanoveny individuálně na začátku pololetí a jejich ceník je oznámen rodičům

e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY)

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního roku podle vyhlášky 107/2005 Sb.

 
  Skupina Oběd 1. a 2. svačina (1ks) 3. svačina
IV. 15 let a více 68 Kč 46 Kč 32 Kč

 Stravné se platí zálohově na účet č. 99829379/0800 na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka vyúčtována:

11.900 Kč záloha/pololetí za oběd a 2 svačiny

 2.000 Kč záloha/pololetí za 3. svačinu

Nesrovnalosti ve výdeji stravy v průběhu aktuálního měsíce lze nahlásit na kuchyn@sunnycanadian.cz do 10. dne následujícího měsíce.

Kotva