ŠKOLA ONLINE
STRAVA
V příštích dnech vaříme

Gymnázium CIS


Výsledky 1. a 2. termínu řádného přijímacího řízení na Gymnázium CIS

Výsledky 1. a 2. termínu řádného přijímacího řízení na Gymnázium CIS
kód B prospěch B soutěže Body ČJ Body M total Č+M AJ total  celkem Přijat/a
20190003 5 5 44 41 85 50 145 ANO
20190006 5 3 46 44 90 45,5 143,5 ANO
20190015 5 2 45 41 86 50 143 ANO
20190018 5 2 43 40 83 50 140 ANO
20190025 5 2 46 34 80 48,5 135,5 ANO
20190008 5 2 40 37 77 50 134 ANO
20190010 3 0 36 41 77 47,5 127,5 ANO
20190009 5 0 36 34 70 50 125 ANO
20190014 3 5 27 40 67 50 125 ANO
20190002 5 0 41 43 84 35 124 ANO
20190017 5 0 32 37 69 50 124 ANO
20190001 5 2 41 23 64 46 117 ANO
20190023 3 0 35 26 61 50 114 ANO
20190022 5 0 31 30 61 46,5 112,5 ANO
20190026 5 2 24 23 47 50 104 ANO
20190013 3 0 32 31 63 37 103 ANO
20190020 0 0 25 29 54 49 103 ANO
20190024 5 0 34 23 57 37,5 99,5 ANO

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 na Gymnázium Sunny Canadian International School

Pro školní rok 2019/2020 přijme ředitelka Gymnázia Sunny Canadian International School ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to maximálně 25 žáků (jedna třída) do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium).

Uvedené přijímací řízení se koná dle § 60, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, a dle vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

 

Přijímací zkoušky v řádném termínu se konají v budově Sunny Canadian International School na adrese Straková 522, 252 42  Jesenice-Osnice ve dnech:

 • 12. dubna 2019 od 8:15 hodin – 1. řádný termín
  • matematika
  • český jazyk
 • 15. dubna 2019 od 8:15 hodin – 2. řádný termín
  • matematika
  • český jazyk
 • 16. dubna 2019 od 8:15 hodin – 1. řádný termín školních přijímacích zkoušek
  • anglický jazyk
  • pohovor s vedením školy a školním psychologem.
 • 17. dubna 2019 od 8:15 hodin – 2. řádný termín školních přijímacích zkoušek
  • anglický jazyk
  • pohovor s vedením školy a školním psychologem.

Přijímací zkoušky se konají písemnou formou z matematiky (test jednotné zkoušky), českého jazyka (test jednotné zkoušky) a anglického jazyka (test školní zkoušky). Přijímací zkouška z anglického jazyka bude vycházet z jazykové úrovně B2.

 

Proces přijímání nových uchazečů bude případně pokračovat formou dodatečných přijímacích zkoušek a bude uzavřen do naplnění kapacity třídy.

První termín dodatečných přijímacích zkoušek se bude konat 7 dní od zveřejnění výsledků řádných termínů. Termín dodatečné přijímací zkoušky na Gymnázium SCIS si lze domluvit i individuálně.

 

Přijímáme studenty do Gymnázia CIS

Kritéria pro dodatečné přijetí do čtyřletého studia 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní:

- studijní prospěch v aktuálním ročníku do 1,85.

 

Součástí přijímacího řízení je:

- zjištění stávající úrovně anglického jazyka testem typu Cambridge International Examinations for English as a First Language 

- pohovor s ředitelkou školy a se školním psychologem, kde na základě posouzení předložených dokumentů a výsledku testu bude posouzeno, zda je žák schopen studovat na této škole podle českého a cambridgeského kurikula

Termín přijímacího řízení bude sjednán po domluvě se zástupkyní pro gymnázium. Proces přijímání nových studentů bude pokračovat do naplnění kapacity 25 studentů v ročníku.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří. 

 

Upozornění pro rodiče uchazečů o studium

Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu CIS průběžně poskytují:

 •        zápis žáků: Mgr. Markéta Zeithammerová

                  o   telefonicky – +420 604 736 342

                  o   e-mailem – admission@sunnycanadian.cz

Individuální návštěvu si můžete sjednat kdykoli.

 

Kotva