Kotva
Sunny Canadian International School
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Aktuality
SCIS je od letošního roku testovacím centrem SCIO
7.10.2019

Přijímačky nanečisto:

14.12.2019

25.1.2020

21.3.2020

SCIO výsledky národního testování 7. a 9. tříd
11.12.2018

SCIO výsledky z národního testování 7. tříd naleznete zde (Velikost: 121.7 kB) a 9. tříd naleznete zde (Velikost: 209.15 kB). Naše sedmé a deváté třídy patří mezi 10 procent nejúspěšnějších škol jak v matematice, tak v českém jazyce. Děkujeme všem učitelům a jsme pyšní jak na ně, tak i na naše žáky.

 

 
 
V příštích dnech vaříme
Úterý 15.10.2019
Dop. svačina : 
Svačinový bufet
Polévka: 
Květáková
Hl. jídlo1: 
Candát,opeč.brambory, brokolice
Hl. jídlo 2: 
Květákové placky,bylinkový dip,trhaný salát
Hl. jídlo 3: 
Trhaný salát,grilovaný uzený oštěpek,cherry rajče,okurka,dresink,brusinkový dresink,bageta
Odp. svačina: 
Svačinový bufet
Odp. svačina: 
Houska s lososovou pomazánka,rukola,džus
Středa 16.10.2019
Dop. svačina : 
Svačinový bufet
Polévka: 
Zeleninový vývar
Hl. jídlo1: 
Vepřové v mrkvi,vař.brambor
Hl. jídlo 2: 
Zeleninové lasagne,trhaný salát
Hl. jídlo 3: 
Fazolový salát,fazole,tvrdý sýr,jogurt,jarní cibulka,trhaný salát,bageta
Odp. svačina: 
Svačinový bufet
Odp. svačina: 
Rohlík s drobenkou,banán
Čtvrtek 17.10.2019
Dop. svačina : 
Svačinový bufet
Polévka: 
Hovězí vývar,játrové knedlíčky
Hl. jídlo1: 
Krupicová kaše,kakao,cukr,máslo,mléko
Hl. jídlo 2: 
Penne s kuřecím masem,tomatová omáčka,bazalka,parmazán
Hl. jídlo 3: 
Kuskusový salát,sušená rajčata,oliva,trhaný salát,přírodní dresink,bagetka
Odp. svačina: 
Svačinový bufet
Odp. svačina: 
Croissant ,mozzarella,rajče,bazalka
 
 

Obecné informace o přijímacím řízení na rok 2019/20


Informace o přijímacím řízení na školní rok 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Viz web www.cermat.cz

https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html#_Term%C3%ADn_a_m%C3%ADsto

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

 

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo v rámci jedné střední školy na dva maturitní obory. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Jednotné testy lze tedy konat maximálně dvakrát.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po řádné omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňují školy i další kritéria, která naleznete na webu škol nejpozději do 31. ledna 2019.

Viz Kritéria přijímacího řízení na rok 2019/20 na webu Gymnázia CIS.

 

Podání přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2019.

Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává přihlášku na gymnázium SCIS na recepci školy, kde mu bude vydáno potvrzení.

Formuláře přihlášek ke stažení a bližší informace k jejich řádnému vyplnění naleznete na www.cermat.cz.

Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou!

Na přihlášce pro Gymnázium CIS v Jesenici není třeba mít potvrzení od lékaře. Všechny kopie dokumentů přiložených k přihlášce na Gymnázium CIS musí být ověřeny.

 

Obsah a podoba jednotných testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace. Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou ke stažení na www.cermat.cz.

Povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky a použití mobilů nebo chytrých hodinek jsou u zkoušek zakázané.

Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů, pokud k přihlášce přiloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradnys navrhovanými opatřeními.

K procvičení testů je možné využít zadání z minulých let, které naleznete na www.cermat.cz v kapitole testová zadání k procvičování

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procvicovani-1404035545.html

 

Termín a místo konání jednotných testů

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání jsou stanoveny:

Řádný termín:

1. termín – 12. dubna 2019

2. termín – 15. dubna 2019

 

Náhradní termín pro řádně omluvené žáky:

1. termín – 13. května 2019

2. termín – 14. května 2019

Samotný čas konání jednotných testů je stanoven Jednotným zkušebním schématem, které naleznete na: www.cermat.cz

https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html#_Term%C3%ADn_a_m%C3%ADsto

Zkušební schéma pro školní přijímací zkoušky obdrží uchazeči v pozvánce ke zkoušce.

Uchazeči konají přijímací zkoušky přímo na školách, na které podali přihlášky ke studiu.

 

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně postižení nebo znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách.

Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí.

Bližší informace k této problematice naleznete pod záložkou Úpravy podmínek PŘ na www.cermat.cz

https://www.cermat.cz/zakladni-informace-1404035544.html#_Term%C3%ADn_a_m%C3%ADsto

 

Hodnověrné informace naleznete na:

  webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 
  webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
  facebookový profil Jednotné přijímačky 
  informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

 

Důležité informace pro rodiče a uchazeče o studium

 

Simulace přijímacích zkoušek

  • Stoprocentně věrná simulace kompletního procesu státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky pro čtyřletá gymnázia a SŠ
  • Nácvik taktik řešení a psychologická průprava
  • Opravené záznamové archy zaslané až domů

Co mít s sebou: modrá/černá propisovací tužka (fix, pero, obyčejná tužka nejsou povoleny), přezůvky, rýsovací potřeby, pití a občerstvení.

Termíny:

2019 – 19. 10., 9. 11., 7. 12. – od 8:15 do 12:20 hod.

2020  11. 1., 8. 2., 14. 3., 28. 3. – od 8:15 do 12:20 hod.

Pro zájemce o studium na Gymnáziu CIS navíc organizujeme simulaci našich školních testů z angličtiny:

2020 – 8. 2. test z AJ od 13:00 hod. 

Místo: Sunny Canadian International School – vchod ZŠ a Gymnázia, Straková 522, Jesenice

Kdy: sraz v 8:00 před vchodem ZŠ a G

Cena: 600,- Kč za jednotlivou simulaci 

Způsob platby: převodem na bankovní účet 99829379/0800, SS 423 + VS symbol Vašeho dítěte (platí pro žáky SCIS) nebo Jméno dítěte do poznámky pro příjemce (žáci mimo SCIS). Vyplněnou přihlášku odevzdejte na odd. Admissions SCIS nebo zašlete scan emailem na admissions@sunnycanadian.cz

Přihlášky na simulace si můžete stáhnout zde (Velikost: 494.78 kB)

 

 

Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu CIS průběžně poskytují:

  • admissions manažerka SCIS: Mgr. Markéta Zeithammerová

o    telefonicky – 604 736 342

o    e-mailem – admissions@sunnycanadian.cz

  • zástupkyně Gymnázia CIS: PaedDr. Jana Zbirovská

o    telefonicky – 734 570 671

o    e-mailem – gymnazium@sunnycanadian.cz

 

 

Další partneři