ŠKOLA ONLINE
STRAVA

COVID - 19 Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020


Rádi bychom Vás informovali, že ve středu 11. listopadu vydalo MŠMT dokument s názvem Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020. (Velikost: neznámá)

Můžeme Vám tedy konečně sdělit radostnou zprávu, že žáci prvních a druhých tříd se od středy 18. 11. 2020 vrací zpátky do školy! Ostatní žáci školy a gymnázia pokračují v on-line režimu. Mateřská škola je v klasickém prezenčním režimu.

Jsme velmi rádi, že naši nejmladší se opět uvidí se svými spolužáky a učiteli. Samozřejmě návrat budou provázet některá opatření, abychom zachovali zdravé a bezpečné prostředí pro všechny. V tomto dopise si Vás tedy dovolujeme informovat, jak bude vypadat provoz školy a jaká opatření budou platit při návratu Vašich dětí do lavic. Dobrou zprávou je, že mnohá z opatření jsme již aplikovali před uzavřením školy, takže věříme, že nyní bude provázet Vaše děti při návratu do školy radost a těšení, nikoliv stres z neznámých situací. Jedná se například o celodenní povinné nošení roušek pro všechny osoby ve škole, a to jak v učebně tak i mimo ni, které nyní MŠMT zavádí povinně.

I nadále pokračujeme v pečlivé dezinfekci rukou, větrání tříd, ranním filtru při příchodu do školy. Samozřejmostí je pokračující zvýšený úklid, dezinfekce učeben, dezinfekce vzduchu. Navíc máme nově v jídelnách nová zařízení na dezinfekci vzduchu, která fungují po celý den a pomáhají tak maximálně snížit rizika přenosu nemoci.

Dovolujeme si Vám doporučit kontrolu systému STRAVA.CZ, aby Vaše dítě mělo již od středy takové jídlo, jaké si přeje.

Níže naleznete souhrn změn, které jsme byli nuceni přijmout, abychom chod školy dali do souladu s aktuálními pokyny MŠMT:

  1. Ranní družina začíná v 7:50 (nikoliv v 7:30)
  2. Odpolední družina končí v 17:00
  3. Ranní příchod do školy hlavním vchodem zůstává stejný
  4. Odchod ze školy bude probíhat v různých časech podle jednotlivých tříd (podrobnosti Vám pošle třídní učitel nejpozději v pondělí). Všichni žáci, kteří nechodí do odpolední družiny, musí být vyzvednutí nejpozději do 15:40 hodin.

Jsme moc rádi, že se příští týden zase Sunny rozezní smíchem a švitořením našich nejmenších žáčků. Moc se na všechny těšíme a doufáme, že se brzy vrátíme k tomu nyní tak nesamozřejmému, a zdánlivě obyčejnému režimu školních dní. Ujišťujeme Vás, že i nadále děláme maximum pro zajištění bezpečnosti zdraví dětí i všech zaměstnanců školy. Nepolevili jsme ani při již zaběhlé rutině pravidelné dezinfekce a úklidu v důslednosti dodržování všech opatření.

Váš tým Sunny Canadian

Kotva