Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Základní škola

Recepce

Bc. Pavlína Kratochvílová

Asistentka pro ZŠ a gymnázium, Recepční pro základní školu a gymnázium

+420 734 827 106
kratochvilova@@sunnycanadian.cz
receptionES@sunnycanadian.cz

Nadežda Šimková

Asistentka pro ZŠ a gymnázium, Recepční pro základní školu a gymnázium

+420 734 827 106
simkova@@sunnycanadian.cz
receptionES@sunnycanadian.cz

Vedení

Ing. Alice Štunda

Zřizovatelka a majitelka

asistent@sunnycanadian.cz

Mgr. Ron Stiles

Generální ředitel

+420 731 470 134
director@sunnycanadian.cz

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium

+420 731 470 134
reditel@sunnycanadian.cz

Mgr. Zina Pacak

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

+420 739 013 629
zs1@sunnycanadian.cz
pacak@sunnycanadian.cz

Mgr. Helena Švandová

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň

+420 604 370 458
zs2@sunnycanadian.cz

Učitelé

Bc. Christina Bek

Učitelka ZŠ

bek@sunnycanadian.cz

Lukáš Boho

Učitel ZŠ

boho@sunnycanadian.cz

Mgr. Kateřina Bursová

Speciální pedagog / Učitelka ZŠ

bursova@sunnycanadian.cz

Bc. Caitlin Carden

Učitelka ZŠ

carden@sunnycanadian.cz

Bc. Amy Darling

Učitelka ZŠ

darling@sunnycanadian.cz

Bc. Jenna DeCostole

Učitelka ZŠ

decostole@sunnycanadian.cz

Bc. Alicia Darychuk

Učitelka ZŠ

darychuk@sunnycanadian.cz

Laura Giunipero-Rollier

Učitelka střední školy a ZŠ

giunipero@sunnycanadian.cz

Bc. Hope Hayes

Učitelka ZŠ

hayes@sunnycanadian.cz

Bc. Ivonne Hawinkels

Učitelka střední školy a ZŠ

hawinkels@sunnycanadian.cz

Mgr. Lenka Chotětická

Speciální pedagog / Učitelka

choteticka@sunnycanadian.cz

Bc. Elyse N. Jackson

Učitelka ZŠ

jackson@sunnycanadian.cz

PhDr. Magdalena Jiříková

Výchovný poradce a metodik prevence / Učitelka ZŠ

jirikova@sunnycanadian.cz

Bc. Hossein Jond

Učitel střední školy a ZŠ

jond@sunnycanadian.cz

Mgr. Monika Kapičková

Učitelka ZŠ

kapickova@sunnycanadian.cz

Mgr. Michaela Kašparová

Učitelka střední školy a ZŠ

kasparova@sunnycanadian.cz

Mgr. Dagmar Klečková

Učitelka střední školy a ZŠ

kleckova@sunnycanadian.cz

Lenka Kopecká

Vychovatelka školní družiny

kopecka@sunnycanadian.cz

Alina Kost

Vychovatelka školní družiny

kost@sunnycanadian.cz

Mgr. Michaela Kuliková

Učitelka ZŠ

kulikova@sunnycanadian.cz

Mgr. Barbora Kusá

Učitelka střední školy a ZŠ

kusa@sunnycanadian.cz

Mgr. Robert Kuzmann

Učitel střední školy a ZŠ

kuzmann@sunnycanadian.cz

Bc. Timothy Law

Učitel matematiky

law@sunnycanadian.cz

Bc. Amanda McGrath

Učitelka ZŠ

mcgrath@sunnycanadian.cz

Bc. Nicholas “Nicky” Millar

Učitel ZŠ

millar@sunnycanadian.cz

RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D.

Učitelka ZŠ

mokrejsova@sunnycanadian.cz

Mgr. Pavel Oškrkaný

Učitel ZŠ

oskrkany@sunnycanadian.cz

Mgr. Yvona Procházková

Učitelka ZŠ

prochazkova@sunnycanadian.cz

Mgr. David Reichmann

Učitel střední školy a ZŠ

reichmann@sunnycanadian.cz

Eva Rýpalová

Vychovatelka školní družiny

rypalova@sunnycanadian.cz

Mgr. Ivana Skálová

Učitelka střední školy a ZŠ

skalova@sunnycanadian.cz

Mgr. Aneta Slačíková

Učitelka ZŠ

slacikova@sunnycanadian.cz

Michal Sváček

Učitel ZŠ

svacek@sunnycanadian.cz

Mgr. Milena Urbanová

Učitelka ZŠ

urbanova@sunnycanadian.cz

Mgr. Miroslava Veselá

Učitelka ZŠ

vesela@sunnycanadian.cz

Iva Vincourová

Učitelka střední školy a ZŠ

vincourova@sunnycanadian.cz

Mgr. Blanka Volfová

Učitelka ZŠ

volfova@sunnycanadian.cz

Ing. Jitka Wachtlová

Učitelka střední školy a ZŠ

wachtlova@sunnycanadian.cz

Viera Zvoníčková

Knihovnice a vychovatelka školní družiny

zvonickova@sunnycanadian.cz

Mateřská škola

Recepce

Michaela Dubská

Asistentka zástupce ředitele pro MŠ

+420 734 503 885
receptionKG@sunnycanadian.cz
dubska@sunnycanadian.cz

Andrea Vyskočilová

Asistentka pro MŠ, Recepční pro MŠ

receptionkg@sunnycanadian

Vedení

Ing. Alice Štunda

Zřizovatelka a majitelka

asistent@sunnycanadian.cz

Mgr. Ron Stiles

Generální ředitel

+420 731 470 134
director@sunnycanadian.cz

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium

+420 731 470 134
reditel@sunnycanadian.cz

Bc. Tereza Novotná, MA

Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu

+420 734 466 583
ms@sunnycanadian.cz

Bc. Hannah Armstrong

Vedoucí anglického oddělení / Učitelka MŠ

+420 734 570 281
armstrong@sunnycanadian.cz

Učitelé

BSc. Katie Aaron

Učitelka MŠ

Aaron@sunnycanadian.cz

Bc. Hannah Armstrong

Vedoucí anglického oddělení / Učitelka MŠ

+420 734 570 281
armstrong@sunnycanadian.cz

Bc. Veronika Birnbaumová

Učitelka MŠ

birnbaumova@sunnycanadian.cz

Andrea Čihulová

Učitelka MŠ

cihulova@sunnycanadian.cz

Vendula Fidrychová

Učitelka MŠ

fidrychova@sunnycanadian.cz

Bc. Dani Hadaway

Učitelka MŠ

hadaway@sunnycanadian.cz

Bc. Adéla Kadaníková

Učitelka MŠ

kadanikova@sunnycanadian.cz

Kateřina Kroutilová

Učitelka MŠ

kroutilova@sunnycanadian.cz

Kateřina Majerová

Učitelka MŠ

majerova@sunnycanadian.cz

Ak. mal Anna Matoušková

Učitelka MŠ

matouskova@sunnycanadian.cz

M.S., Bc. Dearbhaile McQuaid

Učitelka MŠ

mcquaid@sunnycanadian.cz

Kateřina Stejskalová

Učitelka MŠ

stejskalova@sunnycanadian.cz

Chantelle Switzer

Učitelka MŠ

switzer@sunnycanadian.cz

Romana Vernerová

Učitelka MŠ

vernerova@sunnycanadian.cz

Zuzana Zábrodská, DiS.

Učitelka MŠ

zabrodska@sunnycanadian.cz

Gymnázium

Recepce

Bc. Pavlína Kratochvílová

Asistentka pro ZŠ a gymnázium, Recepční pro základní školu a gymnázium

+420 734 827 106
kratochvilova@@sunnycanadian.cz
receptionES@sunnycanadian.cz

Nadežda Šimková

Asistentka pro ZŠ a gymnázium, Recepční pro základní školu a gymnázium

+420 734 827 106
simkova@@sunnycanadian.cz
receptionES@sunnycanadian.cz

Vedení

Ing. Alice Štunda

Zřizovatelka a majitelka

asistent@sunnycanadian.cz

Mgr. Ron Stiles

Generální ředitel

+420 731 470 134
director@sunnycanadian.cz

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium

+420 731 470 134
reditel@sunnycanadian.cz

PaedDr. Jana Zbirovská

Zástupkyně ředitele pro Gymnázium

+420 734 570 671
zbirovska@sunnycanadian.cz

Učitelé

Mgr. Petr Barannikov

výchovný poradce pro II. stupeň ZŠ , konzultant pro dopravní výchovu / Učitel střední školy

barannikov@sunnycanadian.cz

Mgr. Lauren Barta

Učitelka střední školy

barta@sunnycanadian.cz

Ing. Radka Horáková

Učitelka střední školy

horakova@sunnycanadian.cz

Mgr. Petra Kucharčuková

Kariérový poradce / Učitelka střední školy

kucharcukova@sunnycanadian.cz

Mgr. Robert Kuzmann

Učitel střední školy a ZŠ

kuzmann@sunnycanadian.cz

Mgr. Martina Nesvadbová

Učitelka střední školy

nesvadbova@sunnycanadian.cz

Ing. Ana Maria Russová

Učitelka střední školy

russova@sunnycanadian.cz

Bc. Anthony Tucker

Učitel střední školy

tucker@sunnycanadian.cz

Ing. Hana Urbanová

Učitelka střední školy

urbanovah@sunnycanadian.cz

Iva Vincourová

Učitelka střední školy a ZŠ

vincourova@sunnycanadian.cz

PhDr. Mgr. Zuzana Vránová

Učitelka střední školy

vranova@sunnycanadian.cz

Mgr. Cindy Walker

Učitelka střední školy

walker@sunnycanadian.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Petr Barannikov

výchovný poradce pro II. stupeň ZŠ , konzultant pro dopravní výchovu / Učitel střední školy

barannikov@sunnycanadian.cz

Mgr. Kateřina Bursová

Speciální pedagog / Učitelka ZŠ

bursova@sunnycanadian.cz

Mgr. Lenka Chotětická

Speciální pedagog / Učitelka

choteticka@sunnycanadian.cz

Mgr. Petra Kucharčuková

Kariérový poradce / Učitelka střední školy

kucharcukova@sunnycanadian.cz

PhDr. Magdalena Jiříková

Výchovný poradce a metodik prevence / Učitelka ZŠ

jirikova@sunnycanadian.cz

Mgr. Tereza Novotná

Práce s talentovanými žáky

ms@sunnycanadian.cz

Mgr. Zina Pacák

Výchovný poradce pro I. stupeň ZŠ

pacak@sunnycanadian.cz

Mgr. Jan Szutkowski

Školní psycholog

+420 734 847 768
psychologist@sunnycanadian.cz

PaedDr. Jana Zbirovská

Zástupkyně ředitele pro Gymnázium

+420 734 570 671
zbirovska@sunnycanadian.cz
Další partneři