Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Přihláška k zápisu


Zákonní zástupci žáka

Zákonný zástupce 1
* Titul, jméno, přijmení:
* E-mail:
* Telefon:
* Trvalá adresa:
Zákonný zástupce 2
Titul, jméno, přijmení:
E-mail:
Telefon:
Trvalá adresa:

přihlašuji k zápisu do první třídy základní školy Sunny Canadian pro školní rok 2019/2020

žáka/žákyni

* Jméno, přijmení:
* Datum narození:
* Státní příslušnost:
* Trvalá adresa dítěte vč. PSČ:
* Kontaktní adresa dítěte vč. PSČ:
* Jméno a adresa MŠ, kterou dítě navštěvuje:
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Více informací najdete na GDPR
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Další partneři