Kotva
Sunny Canadian International School
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Aktuality
Předávání maturitních vysvědčení
24.6.2020

24.6. 2020 17:00 hod. – Předávání maturitních vysvědčení – Rytířský sál, Průhonický zámek

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SCIS ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
11.5.2020

Hodnocení (Velikost: 636.24 kB)

 
 
V příštích dnech vaříme
06.08.2020
Nezadáno
07.08.2020
Nezadáno
10.08.2020
Nezadáno
 
 

Kritéria přijímacího řízení na rok 2020/21


Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 na Gymnázium Sunny Canadian International School pro školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 přijme ředitel Gymnázia Sunny Canadian International School ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to maximálně 25 žáků (jedna třída) do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium).

Přijímací zkoušky a přijímací řízení ve školní roce 2019/2020 se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. a prováděcím předpisem ze dne 6. května 2020 – Vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.

Právní předpisy řídící přijímací zkoušky a přijímací řízení v běžném režimu – Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 15.2.2019 a Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 1.11.2018.

Přijímací zkoušky v řádném termínu se konají v budově Sunny Canadian International School na adrese Straková 522, 252 42  Jesenice-Osnice ve dnech:

 •          8. června 2020 od 8:15 hodin – jediný řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se přihlásili tuto školu v 1. termínu
 •          matematika
 •          český jazyk
 •          28. května 2020 od 8:15 hodin – 1. řádný termín školních přijímacích zkoušek
 •          pohovor s vedením školy a členem školního poradenského pracoviště
 •          4. června 2020 od 8:15 hodin – 1. řádný termín školních přijímacích zkoušek
 •          test z anglického jazyka
 •          29. května 2020 od 8:15 hodin – 1. řádný termín školních přijímacích zkoušek
 •          pohovor s vedením školy a členem školního poradenského pracoviště
 •          5. června 2020 od 8:15 hodin – 1. řádný termín školních přijímacích zkoušek
 •          test z anglického jazyka

Přijímací zkoušky se konají písemnou formou z matematiky (test jednotné zkoušky), českého jazyka (test jednotné zkoušky) a anglického jazyka (test školní zkoušky). Přijímací zkouška z anglického jazyka bude vycházet z jazykové úrovně B2.

 

Proces přijímání nových uchazečů bude případně pokračovat formou dodatečných přijímacích zkoušek a bude uzavřen do naplnění kapacity třídy.

První termín dodatečných přijímacích zkoušek se může konat 19. června 2020. Termín dodatečné přijímací zkoušky na Gymnázium SCIS si lze domluvit i individuálně.

 • ___________________________________________________________________________

  Jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia:

  79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní

  Uchazeči budou přijímáni podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení, jehož součástí je přijímací zkouška, takto:

  A) Prospěch na základní škole a další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu v tomto členění:

  1) prospěch na základní škole na pololetním vysvědčení z 9. ročníku:

      • prospěl s vyznamenáním – 5 bodů
      • prospěl s průměrem do 1,80 – 3 body
      • prospěl s průměrem přes 1,80 – 0 bodů

  Celkem nejvýše 5 bodů.

  2) další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu:

      • ověřené kopie diplomů osvědčujících umístění do 3. místa v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží, získaných během studia na 2. stupni ZŠ – maximálně 3 body
      • další skutečnosti osvědčující předpoklady k úspěšnému studiu (např. ověřené kopie certifikátů osvědčujících nadprůměrné výsledky ve srovnávacích testováních, v mezinárodních testováních atd., získaných během studia na 2. stupni ZŠ) – maximálně 2 body

  Celkem nejvýše 5 bodů.

  Celkový maximální počet bodů za část A) je 10 bodů.

   

  B) Výsledky přijímací zkoušky (kompletní zkoušku konají všichni uchazeči kromě uchazečů splňujících kritéria odstavce D, kteří konají pouze zkoušku z matematiky a českého jazyka):

      • 50 bodů lze dosáhnout za písemnou zkoušku z českého jazyka;
      • 50 bodů lze dosáhnout za písemnou zkoušku z matematiky;
      • 50 bodů lze dosáhnout za zkoušku z anglického jazyka v úrovni B2, která se bude skládat ze tří částí (poslech, čtení (porozumění textu) a gramatika). Uchazeči mohou tuto část zkoušky nahradit předložením ověřené kopie výsledků jazykových zkoušek z anglického jazyka, viz kapitola D.

  Celkový maximální počet bodů za část B) je 150 bodů.

   

  C) Celkem může uchazeč za části A a B získat maximálně 160 bodů.

  Zkoušku z části B složil úspěšně každý uchazeč, který dosáhl 80 bodů včetně, přičemž musí uchazeč dosáhnout minimálně 45 bodů součtem ze zkoušky z českého jazyka a z matematiky a 35 bodů ze zkoušky z anglického jazyka. 

   

  D) Uchazeči mohou část zkoušky z anglického jazyka nahradit předložením ověřené kopie certifikátu jazykových zkoušek z anglického jazyka, uznaný typ certifikátu viz tabulka. Certifikát je ohodnocen 50 body.

   

  B2

  B2 Státní jazyková zkouška základní

  C1

  C1 Státní jazyková zkouška všeobecná

  C2

  C2 Státní jazyková zkouška speciální

  B2

  B2 Cambridge English: First for Schools, také známý jako First Certificate in English for Schools (FCE for Schools)

  B2

  B2 Cambridge English: First, také známý jako First Certificate in English (FCE)

  B2

  Cambridge English: Business Vantage, také známý jako Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

  B2

  Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179

  C1

  Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English (CAE)

  C1

  Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate Higher (BEC Higher)

  C1

  Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199

  C2

  Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency in English (CPE)

  C2

  Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 200 až 210

  C2

  IELTS Academic stupeň 8,5+

  C1

  IELTS Academic stupeň 7–8

  B2

  IELTS Academic stupeň 5,5–6,5

  C2

  IELTS General Training stupeň 8,5+

  C1

  IELTS General Training stupeň 7–8

  B2

  IELTS General Training stupeň 5,5–6,5

  B2, C1, C2

  ELSA – English Language Skills Assessment

  B2, C1, C2

  JETSET ESOL International Qualifications

  B2

  EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)

  C1, C2

  EFB – English for Business (Level 4)

  B2–C1

  telc English B2–C1 University (duální zkouška)

  B2–C1

  telc English B2–C1 Business (duální zkouška)

  B2

  telc English B2

  B2

  telc English B2 Business

  B2

  telc English B2 Technical

  C1

  telc English C1

  C2

  telc English C2

  B2

  TOEIC® Listening and Reading Test: 785–940 (B2)

  TOEIC® Speaking and Writing Test: 310–350 (B2)

  (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

  B2

  TOEFL iBT®: 72–94 (B2)

  B2

  TOEFL iTP® Level 1: 543–626 (B2)

  B2

  TOEFL Junior® Standard: 850–900 (B2)

  B2

  TOEFL Junior® Comprehensive: 341–352 (B2)

  Listening Comprehension: 157–160 (B2)

  Reading Comprehension: 157–160 (B2)

  Speaking: 14–16 (B2)

  Writing: 13–16 (B2)

  C1

  TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1)

  TOEIC® Speaking and Writing Test: 360–400 (C1)

  (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

  C1

  TOEFL iBT®: 95–120 (C1 a vyšší)

  C1

  TOEFL iTP® Level 1: 627–677 (C1)

  B2

  Pearson Tests of English General (Level 3)

  C1

  Pearson Tests of English General (Level 4)

  C2

  Pearson Tests of English General (Level 5)

  B2-C2

  City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty) (zkoušky složené v České republice)

  B2

  LanguageCert IESOL – Communicator B2

  LanguageCert ISESOL – Communicator B2

  (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

  C1

  LanguageCert IESOL – Expert C1

  LanguageCert ISESOL – Expert C1

  (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikáty)

  C2

  LanguageCert IESOL – Mastery C2

  LanguageCert ISESOL – Mastery C2

  (pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit oba certifikát)

  C1

  Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3

   

  E) Všichni uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů. V případě shody počtu bodů rozhoduje následující:

      • lepší bodové výsledky ze zkoušky z anglického jazyka;
      • v případě i této shody bodů: lepší prospěch vyjádřený průměrem známek za 9. ročník;
      • v případě i této shody bodů: lepší prospěch vyjádřený průměrem známek v závěru 8. ročníku.

   

  F) Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP):

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) budou upraveny podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení, na základě originálu nebo jeho ověřené kopie, které musí být přiloženo k přihlášce. Ředitel školy uzpůsobí podmínky pro konání jednotné zkoušky uchazeči se SVP podle doporučení ŠPZ v souladu s § 13 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. a s Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. Při uzpůsobení zkušební dokumentace jednotné zkoušky střední škola spolupracuje s Centrem podle § 13 Vyhlášky č. 353/2016 Sb.

   

  G) Úprava podmínek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

  Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákonapřijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky.

  Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

  Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

  U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

  Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

   

  F) Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

  U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Důležité upozornění pro rodiče a uchazeče o studium

  Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří Gymnázia“ dne 12. února 2020 od 9:00 do 16:30 hodin. Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu SCIS průběžně poskytují:

      • admissions manažerka SCIS: Mgr. Markéta Zeithammerová

  o    telefonicky – 604 736 342

  o    e-mailem – admissions@sunnycanadian.cz

      • zástupkyně Gymnázia SCIS: PaedDr. Jana Zbirovská

  o    telefonicky – 734 570 671

  o    e-mailem – gymnazium@sunnycanadian.cz

  Individuální návštěvu si můžete sjednat kdykoli.

  Další dny otevřených dveří:

  ·         26. března 2020

  ·         14. dubna 2020

  ·         29. dubna 2020

   

Další partneři