Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Sunny Canadian Talent Awards


Sunny Canadian International School je plně dvojjazyčná česko-kanadská školka, škola a gymnázium, která vzdělává více než 550 žáků. Byla založena v roce 2002 a je umístěna hned pod jižním okrajem Prahy s dobrým spojením z metra Opatov. Jedná se o ojedinělý projekt, poskytující výchovu a vzdělání rovnocennou měrou v českém a anglickém jazyce. Škola nabízí dětem velmi podnětné a zajímavé bilingvní prostředí pro všestranný intelektuální, emocionální, sociální a fyzický rozvoj jejich osobnosti. V dětech je pěstován pozitivní vztah k vědomostem a vzdělávání díky velmi profesionálnímu pedagogickému týmu českých a anglicky hovořících rodilých mluvčích. Učitelé na všech stupních této školy jsou vynikající odborníci, kteří dovedou děti motivovat a podpořit. Na základě SCIO testování 9. tříd patří škola i v češtině i v matematice mezi 10 procent nejlepších. Gymnázium je ukončeno českou i mezinárodní maturitou a studentům se tak otevírají dveře ke studiu na univerzitách v České republice i v zahraničí.

V letošním školním roce pořádá SCIS poprvé pro zájemce o studium Stipendijní den – Sunny Sunny Canadian Talent Awards, který se koná v soboru 26. 1. 2019.

Uchazeči, kteří mají zájem o studium na 2. stupni Základní školy a na Gymnáziu, se mohou na Stipendijní den přihlásit a v sobotu 26. 1. 2019 napsat test obecných studijních předpokladů, test z anglického jazyka a zahrát si únikovou hru.

Po vyhodnocení testů budou nejúspěšnější uchazeči pozváni do školy k dalšímu jednání. Podmínkami pro získání stipendia jsou: výsledky testů, studijní průměr v posledních dvou pololetích do 1,2, jazykové  a jiné certifikáty, umístění v olympiádách, mimoškolní aktivity a roční příjem rodiny do 800 000,- Kč.

Zájemci se mohou přihlašovat do 24. 1. 2019 na admissions@sunnycanadian.cz.

Další partneři