Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Sunny Canadian International School


Sunny Canadian International School   Cambridge english Cambridge International Examinations Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky   ETS


Vize

Sunny Canadian International School integruje české a mezinárodní kurikulum tak, aby dobře připravila a optimálně nasměřovala své multilingvní studenty pro další výběr terciárního vzdělávání, které jim dale umožní realizovat se jako zodpovědní občané, kteří přispívají k obohacování společnosti, jsou šetrní k životnímu prostředí a starají se o udržitelný ekonomický rozvoj. 

Mise (poslání)

Sunny Canadian International School je školou, která vede své žáky ke zdravému životnímu stylu, k otevřenému smýšlení a zodpovědnosti, etnické toleranci, inspiruje je k dosahování vynikajících akademických výsledků, jazykové vybavenosti při dosažení seberealizace jednotlivce, který je aktivní ve společnosti. 

 

 Mgr. Ron Stiles

Generální ředitel

 

 

 Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium

 

Další partneři