Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Sunny Canadian International School


Sunny Canadian International School   Cambridge english Cambridge International Examinations Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky   ETS


Vize

Sunny Canadian International School integruje české a mezinárodní kurikulum tak, aby dobře připravila a optimálně nasměřovala své multilingvní studenty pro další výběr terciárního vzdělávání. Současně se tak stávají zodpovědnými občany, kteří přispívají k obohacování společnosti a v rámci udržitelného ekonomického rozvoje se chovají ohleduplně k životnímu prostředí. 

Mise - poslání

Sunny Canadian International School je školou, která vede své žáky k otevřenému smýšlení a zodpovědnosti, etnické toleranci a zdravému životnímu stylu. Inspiruje je k dosahování vynikajících akademických výsledků v českém i anglickém jazyce  a zároveň k seberealizaci a aktivnímu zapojování do dění ve společnosti.  

 

 Mgr. Ron Stiles

Generální ředitel

 

 

 Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

Ředitelka pro ZŠ, MŠ a Gymnázium

 

Další partneři