Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login


 

CENÍK MŠ (AJ program), ZŠ A GYMNÁZIA –

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

ZÁPISNÉ MŠ (placeno každoročně)

 

2.000 Kč / školní rok – nově příchozí děti

1.000 Kč / školní rok – stávající děti MŠ Sunny Canadian

Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení dítěte se nevrací

 

ŠKOLNÉ MŠ

 

 7:30 – 12:00

3 dny v týdnu …

13.700 Kč 

 5 dní v týdnu 

13.800 Kč

 7:30 – 15:00

3 dny v týdnu …

15.900 Kč

 5 dní v týdnu 

16.900 Kč

 7:30 – 17:30

3 dny v týdnu …

18.000 Kč

 5 dní v týdnu 

19.000 Kč

 

 

  • Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31. 5. (1. pololetí) a do 31. 12. (2. pololetí); sleva na druhého a další sourozence v MŠ, ZŠ či na gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného;

  • Pro poslední ročníky (děti, kterým je v září 5 a více let) je povolena docházka ne méně než 5 dní v týdnu do 15:00  či do 17:30;

  • Docházka 5 dní v týdnu do 17:30 zahrnuje neomezené množství kroužků z nabídky A.

 

ZÁPISNÉ ZŠ A GYMNÁZIUM (placeno jednorázově)

 

5.000 Kč – 1. stupeň; 2. stupeň; gymnázium u nově příchozích žáků

3.000 Kč – žáci 5. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na 2. stupeň

3.000 Kč – žáci 9. ročníku ZŠ Sunny Canadian pokračující na gymnázium

Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení dítěte se nevrací

  

ŠKOLNÉ ZŠ A GYMNÁZIA

 

17.400 Kč měsíčně – 1. a 2. stupeň ZŠ

17.400 Kč měsíčně – 4leté gymnázium  

Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost školného je do 31. 5. (1. pololetí) a do 31. 12. (2. pololetí), sleva na druhého a další sourozence v MŠ, ZŠ či na gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky školného.

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

1.000 Kč – zápis s odkladem školní docházky

V případě přijetí žáka příští školní rok k povinné školní docházce je částka odečtena ze zápisného.

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY)

 

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního roku podle vyhlášky 107/2005 Sb.


Stravné se platí zálohově na začátku každého pololetí, po jeho skončení je částka vyúčtována:

 8.900 Kč záloha / pololetí

ZŠ 1. stupeň

9.900 Kč záloha / pololetí  

ZŠ 2. stupeň a Gymnázium

10.900 Kč záloha / pololetí

1.000 Kč záloha / pololetí 3. svačina

Ceník stravného bude vydán samostatně vždy před začátkem nového pololetí.

 

ŠKOLNÍ AUTOBUS

 

 2.200 Kč / měsíc 

Hradí pouze ti, kteří využívají autobus na svoz a odvoz

Číslo účtu je  99829379/0800, variabilní symbol platby je číslo přidělené ve smlouvě.

 

 

PRAVIDLA NÁHRAD V MŠ

 

Za nepřítomnost dítěte z důvodů nemoci či dovolené lze vybrat náhrady. Tyto se vybírají výhradně v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém na náhrady vznikl nárok, a to nejpozději do konce daného měsíce. Za měsíc červen nelze náhrady vybírat. Provozovatel vynaloží maximální úsilí k tomu, aby bylo možné náhrady vybrat. Pokud mu to však provozní důvody nedovolí, není povinen náhradu zajistit. Na hodiny, kdy si rodič vyzvedne dítě dříve či jej předá do školky později, se náhrady nevztahují.

Klienti, jejichž děti mají celotýdenní docházku do 15:00, respektive do 17:30, nemají možnost výběru náhrad.

 

CENY ŠKOLNÉHO A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2016/2017 s tím, že mohou být upraveny v souladu se smlouvou o docházce.

 

STIPENDIA/SLEVY

 

V odůvodněných případech lze žákovi udělit stipendium či slevu z ceny školného.

 

PŘESČASOVÉ HODINY MŠ A ZŠ

 

Rodiče mají po skončení zvolené docházky do MŠ, resp. vyučování v ZŠ 15 minut na vyzvednutí dítěte/žáka (toto neplatí pro MŠ docházku do 17:30). V 17:00 se uzavírá budova ZŠ, v 17:30 se uzavírá MŠ. Po tomto limitu jsou účtovány přesčasové hodiny, a to tak, že se počítá každá započatá hodina pobytu dítěte/žáka ve školce/škole. Cena jedné započaté přesčasové hodiny je 150,- Kč. Přesčasové hodiny jsou vyúčtovány na konci každého pololetí.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ A ŠKOLNÍ KLUB ZŠ A GYMNÁZIA

 

Rodiče mají možnost přihlásit žáka do programu ranní i odpolední školní družiny a školního klubu. Provoz ranní družiny je od 7:30. Provoz odpolední družiny a školního klubu ZŠ a gymnázia začíná 15 minut po skončení vyučování a končí v 17:00. Ranní i odpolední družina a školní klub ZŠ a gymnázia jsou pro všechny registrované žáky zdarma.

 

KROUŽKY

 

Ceny kroužků jsou stanoveny individuálně na začátku pololetí a jejich ceník je oznámen rodičům e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

 

ŠKOLNE SE PLATÍ ZÁLOHOVĚ V JEDNÉ SPOLEČNÉ PLATBĚ POUZE PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET ČÍSLO

 

mateřská škola 4866952/0800

základní škola a gymnázium 99829379/0800

 Variabilní symbol platby je číslo přidělené ve smlouvě. 

 

STRAVNÉ SE PLATÍ ZÁLOHOVĚ NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO POLOLETÍ V JEDNÉ SPOLEČNÉ PLATBĚ POUZE PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET ČÍSLO


 99829379/0800

Variabilní symbol platby je číslo přidělené ve smlouvě. 

 
platba za stravování v MŠ

Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina)

8.900,- Kč za semestr

 

 
 
platba za stravování I. stupeň ZŠ

Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina)

9.900,- Kč za semestr

 

 
 
platba za stravování II. stupeň ZŠ a Gymnázium

Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina)

10.900,- Kč za semestr

 
     

 CENÍK MŠ (AJ program), ZŠ A GYMNÁZIA – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PDF ke stažení (Velikost: 193.15 kB)

 

Další partneři