Kotva
Sunny Canadian International School
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Gymnázium
Aktuality
Simulace přijímacích zkoušek na SŠ
24.9.2018

Simulace testů z českého jazyka a matematiky:

20.10., 10.11., 8.12. 2018, 12. 1., 9. 2., 16. 3. a 30. 3. 2019

Simulace školních testů z anglického jazyka: 1.12. 2018 

Informace (Velikost: 413.9 kB) Přihláška (Velikost: 506.18 kB)

Kalendář pro školní rok 2018/2019
6.9.2018

Kalendář pro školní rok 2018/2019 (Velikost: 973.76 kB)

Newsletter Listopad - Prosinec 2018
23.9.2018

Nové vydání Newsletteru je ke stažení v sekci Newsletter. (Velikost: 49 MB)

Zákaz vjezdu
25.9.2018

Vážení rodiče, prosíme dodržujte dopravní předpisy a nevjíždějte na přední parkoviště. Prosíme také, abyste nezajížděli ke vjezdu a ani u něj nezastavovali. Mnohokrát děkujeme za spolupráci s ohledem na bezpečnost dětí.

SCIS Newsletter
15.11.2017

Vážení rodiče žáků Sunny Canadian International School,

právě vychází další vydání SCIS Newsletteru (Velikost: 9.39 MB) – dvouměsíčníku, který vám přináší novinky z dění v Mateřské, Základní škole i Gymnáziu, ze sekce Activities atd.

Dort k narozeninám
1.9.2017

Dort  k narozeninám pouze od výrobce, který má živnost na výrobu potravinářských výrobků (restaurace, cukrárna, catering...)

s kopii dokladu o koupi z cukrářské výroby (ne doma upečený)​

 
 
V příštích dnech vaříme
Pondělí 21.01.2019
Dop. svačina : 
Vepřový guláš, Těstoviny,
Polévka: 
Hrstkova
Hl. jídlo1: 
Vepřový guláš, Těstoviny
Hl. jídlo 2: 
Fettuciny s kousky lososa,smetanová omáčka,brokolice
Hl. jídlo 3: 
Ovocný nápoj ,voda
Odp. svačina: 
Svačinový bufet
Odp. svačina: 
Houska s gouda sýrem,zelenina
Úterý 22.01.2019
Dop. svačina : 
Kynuté knedlíky s jahodovým přelivem a tvarohem
Polévka: 
Kuřecí vývar,těstovina
Hl. jídlo1: 
těstoviny s tuňákem,zeleninou a sypané sýrem
Hl. jídlo 2: 
Zeleninové lasagne,trhaný salát
Hl. jídlo 3: 
ovocný nápoj,mléko,voda
Odp. svačina: 
Svačinový bufet
Odp. svačina: 
Slunečnicový chléb,kuřecí šunka,polníček,paprika
Středa 23.01.2019
Dop. svačina : 
Pečené kuře, Rýže, Zelný salát
Polévka: 
Bramboračka
Hl. jídlo1: 
Těstovinový salát se sýrem a zeleninou,pečivo
Hl. jídlo 2: 
Francouzské brambory,trhaný salát
Hl. jídlo 3: 
ovocný nápoj,mléko,voda
Odp. svačina: 
Svačinový bufet
Odp. svačina: 
Ovocná přesnídávka,pečivo,mandarinka
 
 

Koordinátor podpory nadaných dětí


Mgr. Tereza Novotná 

Koordinátor podpory nadaných dětí

ms@sunnycanadian.cz

Vážení rodiče,

v tomto školním roce zintenzivňujeme a zkvalitňujeme naši práci s dětmi nadanými a mimořádně nadanými. Za tímto účelem byla zřízena nová pozice „Koordinátor podpory nadaných dětí“. Koordináror poskytuje poradenství učitelům a rodičům v péči o nadané, vzdělává se a dále shromažďuje informace o trendech a metodách tohoto vzdělávání. Ve spolupráci se školním psychologem a s vedením školy se podílí na sestavování konceptu péče o nadané děti a žáky.

 

Naše škola úspěšně vytváří podnětné prostředí mimo jiné nabídkou bilingvní výuky a každodenním působením zahraničních učitelů ve výuce. Děti jsou podporovány a podněcovány k účasti v různých tematicky zaměřených olympiádách a soutěžích. Součástí péče o nadané je i spolupráce s Centrem nadání a organizování diagnostických dnů. Hlavním záměrem celého pedagogického sboru je včasné podchycení zájmu a dovedností nadaného žáka, které mnohdy jdou za hranice běžného učiva. Učitelé v Sunny Canadian povzbuzují nadané žáky v rozvíjení jejich zájmů a specifických schopností, respektují jejich jedinečné vzdělávací potřeby a vytvářejí motivující výzvy. Škola neopomíjí ani důležitost dalšího vzdělávání učitelů a poskytování profesního růstu v péči o nadané děti.

 

Mezi základní formy vzdělávání nadaných žáků patří diferenciace, obohacování (rozšiřování) a urychlování výuky. Dle individuálního zájmu a potřeb žáka učivo může být obohacováno předkládáním nových témat ve vyučování nebo hlubším rozvedením probíraného tématu. Akcelerace výuky v jednom nebo více předmětech může žákům přinést příležitost setkat se s vrstevníky, kteří sdílejí stejné zájmy a mají stejné schopnosti. Důležitou součástí je aktivní zapojení dítěte do hodnocení a sebehodnocení dosažených cílů a do stanovování cílů budoucích. Pedagogové a poradenští pracovníci školy v součinnosti se zákonnými zástupci vytvářejí plán pedagogické podpory, který slouží k organizování, úpravám obsahu a hodnocení vzdělávání.

 

Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově, která rozpoznává nadané děti a popisuje jejich specifika. Ve spolupráci s psychologem, rodiči a dítětem se po úspěšném diagnostikování mimořádného nadání stanoví individuální vzdělávací cíle a prostředky pro jejich naplnění. Škola ve spolupráci se všemi zúčastněnými (žákem, rodiči, učiteli a školním psychologem) zpracuje individuální vzdělávací plán reflektující doporučení psychologa.

 

Our school intensively cooperates with Pedagogicko-psychologická poradna (Psychological center) in Benešov, which identifies gifted students and describes their specifics. Once a child is diagnosed as a highly gifted student the psychologist, parents and student in collaboration set up individual educational goals and means for their fulfilling. The school in collaboration with all involved (parents, student, teachers and our school psychologist) create the individual educational program that reflects the psychologist recommendations.

 

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu v Benešově:

Pedagogicko-psychologická poradna Benešov

PhDr. Radmila Pikorová (pikorova@pppsk.cz)

Telefon: +420 317 722 904, benesov@pppsk.cz

Adresa: Černoleská 1997, 256 01  Benešov

 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. Těším se na spolupráci. 

Bc. Tereza Novotná, MA

Další partneři