Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Gymnázium CIS pro školní rok 2019/2020


Přijímáme studenty do současného 1. a 2. ročníku Gymnázia CIS pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro dodatečné přijetí do stávajícího 1. a 2. ročníku čtyřletého studia 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní:

- studijní prospěch v aktuálním ročníku do 1,85.

 

Součástí přijímacího řízení je:

- zjištění stávající úrovně anglického jazyka testem typu Cambridge International Examinations for English as a Second Language 

- pohovor s ředitelkou školy a se školním psychologem, kde na základě posouzení předložených dokumentů a výsledku testu bude posouzeno, zda je žák schopen studovat na této škole podle českého a cambridgeského kurikula

Termín přijímacího řízení bude sjednán po domluvě se zástupkyní pro gymnázium. Proces přijímání nových studentů bude pokračovat do naplnění kapacity 25 studentů v ročníku.

Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří gymnázia“ 14. února 2019 od 9:00 do 16:30 hodin

 

Individuální návštěvu, prohlídku školy a zkušební den si můžete sjednat i kdykoli mimo Dny otevřených dveří.

 

Další dny otevřených dveří:

14. března 2019

3. dubna 2019

30. května 2019

20. června 2019

 

Upozornění pro rodiče uchazečů o studium

Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu CIS průběžně poskytují:

  •        zápis žáků: Mgr. Markéta Zeithammerová

                  o   telefonicky – +420 604 736 342

                  o   e-mailem – admission@sunnycanadian.cz

  •         zástupkyně Gymnázia CIS: PaedDr. Jana Zbirovská

                  o   telefonicky – +420 734 570 671

                  o   e-mailem – gymnazium@sunnycanadian.cz

 

Individuální návštěvu si můžete sjednat kdykoli.

 

 
 

 

Další partneři