Kotva
Sunny Canadian International School
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Gymnázium
Plánované akce
Ná následujících 7 dní nejsou naplánované žádné akce
Aktuality
 
 
V příštích dnech vaříme
14.07.2020
Nezadáno
15.07.2020
Nezadáno
16.07.2020
Nezadáno
 
 

Informace o logopedickém programu v SCIS


Logopedický program je zahájen depistáží hned na začátku školního roku. O datu a možnosti přihlášení jsou rodiče dětí z předškolních tříd informovány elektronicky na konci srpna.  Následná pravidelná cvičení jsou většinou zahájena v říjnu daného školního roku a ukončena na konci května roku následujícího. 

Do programu se průměrně zapojuje okolo 20 dětí a většina z nich odchází se správnou výslovností jednotlivých hlásek. Děti, u kterých je zapotřebí pokračovat v logopedické péči, jsou do programu přednostně přijímány i v následujícím školním roce. Paní logopedka zdůrazňuje nutnost spolupráce s rodiči a děkuje všem rodičům za pravidelné procvičování správné výslovnosti i v domácím prostředí a pravidelné dojíždění na konzultace. Taktéž děkuje pedagogům za vstřícný přístup a pochopení při organizaci terapií.

Mgr. Petra Novotná

Řeč je zrcadlem duše: Jak člověk mluví, takový je. Publius Syrus ~ 100 př.n.l.

 

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, Praha, obor speciální pedagogika, aprobace – učitelství ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči – 1. a 2. stupeň, učitelství v ZŠ – 1. stupeň

 • Státní závěrečná zkouška: logopedie, etopedie, psychopedie
 • Praxe: vychovatelka ve zvláštní škole, učitelka ve škole při FTN Praha – odd. dětské psychiatrie, učitelka ve spec. třídě při ZŠ Poláčkova, učitelka na ZŠ Krhanice. V průběhu celé praxe provozování logopedické terapie. Celkem 18 let praxe ve školství.
 • Spolupráce s MŠ pro vadně mluvící se sídlem Milánská, Praha 10
 • Členka Asociace školských logopedů

 

Sídlo: Lovecká 246, Kamenice - Ládví, 25168

Telefon: +420 723 837 885

e-mail: artepnovo@seznam.cz

 • Logopedická a speciálně pedagogická diagnostika
 • Individuální logopedická terapie
 • Poradenství
 • Předškolní příprava/rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotorika, rozvoj koncentrace pozornosti, zdokonalování jemné motoriky, předčtenářské dovednosti atd.
 • Prevence poruch učení
 • Náprava poruch učení
 • Orientační posouzení školní zralosti
 • Logopedické vyšetření a potvrzení pro uchazeče o studium na SŠ, VŠ
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Vedení kroužku v MŠ
 • Poskytuji supervizi logopedickým asistentům
 
Další partneři