Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 2018


 
Přihlášky k ZÁPISU 2018 (recepce ZŠ nebo Přihláška k zápisu )
 

ZÁPIS 2018 se koná na naší škole dne 30. dubna 2018. Se souhlasem školy může být povolen náhradní termín. Pro náhradní termín kontaktujte admissions@sunnycanadian.cz

 

PRŮBĚH ZÁPISU 2018


Zaregistrovaný/á žák/yně bude během prosince písemně pozván k zápisu.

S sebou prosíme vzít:

  • obrázek (namalovaný Vaším dítětem na jakékoliv téma)
  • rodný list (dítěte)
  • průkaz totožnosti (zákonní zástupci)
  • povolení k pobytu (jiná než česká národnost)

 

 

Během zápisu bude zjišťována školní zralost a jazyková úroveň angličtiny Vašeho dítěte.

Pedagogická rada rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.

Zákonní zástupci budou o přijetí/nepřijetí do 1. třídy na naši školu písemně informováni.

Zákonní zástupci přijátých žáků 1. třídy budou pozváni do Sunny Canadian International School k podpisu smlouvy.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY

 

Škola rozhoduje o přijetí/nepřijetí žáka na základě (1) kapacity otevírané třídy; ve třídě je 20 žáků a otevírají se 2 třídy a (2) vstupního pohovoru během přijímacího procesu.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS
 

Zápis žáků a PR manager

 

 

Email: admissions@sunnycanadian.cz

 

Vize
 

Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.


Mise (poslání)
 


Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

 

Další partneři