Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Dodatečné přijímací řízení na Gymnázium CIS


Ředitelka Gymnázia Sunny Canadian International School vyhlašuje dodatečné termíny přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého všeobecného gymnázia

pro školní rok 2019/2020

 

Jednotná kritéria pro dodatečné termíny přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku čtyřletého studia:

79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné studium denní

 

Podmínky pro účast v dalších termínech přijímacího řízení

  •          studijní prospěch prokazující předpoklady pro studium na SCIS, do 1,80

 

Součástí přijímacího řízení je:

  •          zjištění stávající úrovně anglického jazyka testem Cambridge Secondary 1 Progression Test (tento test dělá žák na SCIS povinně pouze jednou, pokud již test napsal a splnil aspoň na minimální počet 35 bodů, nemusí ho psát podruhé);
  •          pohovor s ředitelkou školy/zástupkyní ředitele pro gymnázium, případně s psychologerm školy, kde na základě předložených dokumentů a výsledku testu bude posouzeno, zda je žák schopen studovat na této škole podle českého a cambridgeského kurikula.

 

Termín přijímacího řízení bude sjednán po domluvě se zástupkyní pro gymnázium. Proces přijímání nových studentů bude pokračovat do naplnění kapacity 25 studentů v ročníku.

Kontaktní osoba: PaedDr. Jana Zbirovská, zástupce ředitele pro Gymnázium SCIS,

                                mail: gymnazium@sunnycanadian.cz,  tel.: 734570671 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Stiles, Ph.D.

ředitelka Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

 

 

Další partneři