Sunny Canadian International School
Kotva
ŠKOLA ONLINE
YOUTUBE
NEWSLETTER
STRAVA

Parent login

 Registrace zde

Student login

Anglický a český program - Zápis


Český program
 

Aktuální informace k zápisu do Českého programu budou zveřejněny nejpozději 2. 4. 2018.

  

Anglický program
 

Mateřská škola Sunny Canadian International School přijímá děti do Anglického programu celoročně, dle volné kapacity školy. V případě zájmu o zaslání ceníku a dalších informací napište prosím email paní zástupkyni ředitele pro MŠ, Bc. Tereze Novotné, MA na adresu: ms@sunnycanadian.cz. Také si můžete domluvit individuální prohlídku školy na tel. čísle 734 503 885. Registrační formuláře jsou ke stažení zde. Po zaslání registračního formuláře Vám zašleme smlouvu o docházce a pozveme Vás k samotnému zápisu – podpisu smlouvy. K podpisu smlouvy o předškolní docházce je nutné přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, a vyplněné formuláře – přílohy ke smlouvě o docházce. Rodiče dětí, které jsou svěřeny do péče jednoho z rodičů, přinesou k zápisu originál soudního rozhodnutí o svěření do péče. 

Podle novely školského zákona je nově povinné přihlásit k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Každý rodič / zákonný zástupce bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Prohlédněte si prostory naší česko-kanadské školky. Můžete se virtuálně projít školkou a nahlédnout nejen do tříd, ale navštívit i tělocvičnu, jídelnu a další prostory, kde děti tráví čas. Užijte si virtuální procházku školkou.

 

 

Zápis žáků a PR manager

Ing. Michaela Halvová

 
Tel: +420 604 736 342
 
 
 
Vize


Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat znich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.


Mise (poslání)


Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

 
 
Další partneři