Mgr. Tereza Slunečková

Pozice / Position: Školní psycholožka / School psychologist
E-mail: psychologist@sunnycanadian.cz
Místnost-Třída / Room-Classroom: Kancelář v přízemí za recepcí MŠ
Telefon / Phone: +420 734 847 768

Studium / Education:
Psychologie, speciální pedagogika, Katedra psychologie, PedF UK

Další vzdělání, kurzy / Additional Courses/Qualifications:

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, Mgr. Pavla Bubeníčková, Praha
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík, Mgr. Pavla Bubeníčková, Praha
Celostní program vývoje MUDr. Kleplové: Dítě jako celek I., paže, ruka grafomotorika, Pohybové studio MUDr. Kleplová, Unhošť
Desatero pro rozvoj dětí v MŠ (řešení problému ADHD pohybem), Pohybové studio MUDr. Kleplová, Praha
KUPREV, KUPROG CZ s.r.o, Praha
KUPOZ, KUPROG CZ s.r.o., Praha
Systemická supervize a koučování, PhDr. František Matuška, Praha 
Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství, NIDV, Praha
Písmo Comenia Script, NIDV, Praha
Kurz Integrované psychoterapie, Český Krumlov
Certifikovaný instruktor jógy smíchu, Petr Fridrich, Praha
Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I., Doc. PhDr. Věra Pokorná, Praha
Certifikát lektora všeobecné primární prevence, o.s. Prev-Centrum, Praha
Iniciální výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících, Sdružení Linka bezpečí, Praha
Kouzelná pastelka, PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Praha
Laterální vývoj dítěte, Mgr. Pavla Bubeníčková, Praha

O mně: