Zápis na 2. pololetí kroužků - školka/Registration for Extra Courses held in semester 2, Kindergarten


Vážení rodiče, milé děti ze školky Sunny Canadian,

 

první pololetí je téměř za námi a brzy začneme pololetí nové.  V příloze Vám zasíláme seznam nabízených kroužků.  

 

Zápis do kroužků na druhé pololetí bude probíhat následujícím způsobem:

 

  • Pokračování v kroužku z 1. pololetí: Vzhledem k tomu, že většina dětí bude ve svých zájmových kroužcích pokračovat, není nutné znovu vyplňovat přihlášku. Prosíme o úhradu vybraného kroužku dle instrukcí v tabulce. U úhrady více kroužků prosíme o dodržení čísla účtu, specifického symbolu a variabilního symbolu Vašeho dítěte. Úhradu prosím proveďte do 27.1.2018.
  • Přihlášení na nový kroužek: prosíme informujte nás e-mailem, který kroužek by Vaše dítě nově od druhého pololetí rádo navštěvovalo. Pokud bude v kroužku místo, obratem Vám zašleme potvrzení o zapsání do kroužku,  včetně instrukcí pro platbu.
  • Nepokračování v kroužku z 1. pololetí: prosíme informujte nás e-mailem, pokud Vaše dítě nebude v kroužku z 1. pololetí pokračovat, abychom mohli místo nabídnout  dalším zájemcům. Pokud neobdržíme informaci o nepokračování dítěte v kroužku, bude dítě v účetním systému automaticky vedeno jako pokračující.  Děkujeme za pochopení.

 

V týdnu 22. -26.1. probíhají poslední hodiny prvního pololetí a jste srdečně zváni  přijít se na děti a jejich lektory kroužků podívat. Není nutné se hlásit dopředu. V týdnu od 29.1. - 2.2. probíhají pouze náhrady za neproběhlé kroužky. Jsou jimi Tanečky s paní Lynch a Tvořivé dílničky. Od  5.2. pak startuje nové pololetí  se všemi nabízenými kroužky. Poslední týden v červnu pak bude opět věnován náhradám.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Připomínáme, že v týdnu od 15. – 19. 1. 2018 se nekonají kroužky z důvodu zimních ozdravných pobytů.

Děkujeme a všem přihlášeným přejeme spoustu krásných zážitků na vybraných kroužcích.

 Nabídka kroužků pro MŠ 2. pololetí 

Dear Parents and students of Sunny Canadian KG,

The first semester is almost over and therefore please see attached a list of extra courses for the next semester.

Registration into the Extra Courses for the second semester will take place as follows:

• If you are continuing the same Extra Course as in the first half of the year, you are kindly asked for payment of selected  Extra Course according to the instructions in the table below. There is no need to fill in the registration form, since most of the children will continue with their extra courses also in the second semester.  For Extra Courses payments please use the given  bank account number, the specific symbol and a variable symbol of your child. Please proceed your  payments by January 27th, 2018.

•  Registration for the new Extra Course: please inform us by e-mail if you wish to register. We will send you a confirmation of registration including instructions for payment. 

•  If you don´t want to continue in the same Extra Course, please inform us by email about it.  If we don´t receive information  that your child will not continue with his/her Extra Course , your child will be automatically registered for the second semester of the same Extra Course.  Thank you for your understanding. 

The last Extra Courses in this semester are running in the week of  January  22. -26., 2018.  You are invited to visit the classes and see how children work with their teachers and lecturers. There is no need to inform us about your arrival in advance. The last week of January starting from  January 29 is devoted to substitutes of Extra Courses classes that were cancelled during the first semester.  In case of kindergarten it is : Dancing with Mrs. Lynch and Creative arts. New semester starts on Monday, February 5, 2018.  The last week of June will again offer substitutions of cancelled classes.   

 

If you have any questions, do not hesitate to contact us.

Please be informed that there are no Extra Courses in the week from  January  15, 2018 due to winter trips.   

Thank you very much. 

Registration for Extra Courses held in semester 2, Kindergarten