Nový kontakt pro zájemce o zápis do SCIS / A new contact for enrollment candidates to SCISHalvová


Zápis žáků a PR manager / Admissions & PR Manager

Ing. Michaela Halvová

Tel: 604 736 342
Email: admissions@sunnycanadian.cz

Vize
Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.

Vision
Sunny Canadian International School inspires each student to become healthy, open - minded and responsible, ethical citizens, who achieve academic and linguistic success while attaining personal fulfillment through engaged and knowledgeable inquiry.Mise (poslání)
Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

Mission

Sunny Canadian International School integrates Czech and international curricula to prepare multilingual students for a choice of higher education, while becoming responsible citizens who enrich society and contribute to an environmentally friendly, sustainable economy.zápisVÝSLEDKY ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD 2017 / ENROLLMENT RESULTS IN SCHOOL GRADE 1 2017

Výsledky barevně odlišují děti nad rámec kapacity i ty, kterým by mohl být udělen odklad. Results are showing Waiting List as well as probable Postponemensts.
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY / ADMISSIONS CRITERIA

Škola rozhoduje o přijetí/nepřijetí žáka na základě (1) kapacity otevírané třídy; Ve třídě je 18 žáků a otevírají se 2 třídy a (2) vstupního pohovoru během přijímacího procesu.The school makes its decision whether to admit a potential pupil based on (1) classroom capacity; there are 18 slots per class, and there are two grade-one classes, and (2) assessment of performance on entrance examinations during the enrollment process.TĚŠÍME SE NA VÁS
/ WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU

krteček
koláž