Sunny Canadian International School šíří charitativní podporu těm, co ji potřebují; SCIS nabízí testování TOEFL Junior i pro veřejnost / Sunny Canadian International School spreads charitable support to those who need it; SCIS offers TOEFL Junior test for public

Jesenický kurýr leden 2017


Jesenický kurýr 2.část_01_2017-p2.jpg