O sportovní akademii

Vítáme Vás na stránce naší Sportovní Akademie. Jejím založením bychom chtěli ukázat důležitost sportů v životech dětí. Naše děti mají denně velmi nabitý program plný získávání vědomostí, soustředění, učení se druhého jazyka, a proto sport by pro ně měl být velmi důležitou součástí dne, aby jejich aktivity byly vyvážené. Nabízíme řadu sportů, ze kterých si jistě vyberou jak naši nejmenší, tak i naši gymnazisti a dospělí z širokého okolí.

Sunny Canadian děti aktivně sportují nejen při odborně vedených hodinách tělocviku, které se při příznivém počasí konají venku na čerstvém vzduchu, ale také na řadě odpoledních zájmových sportovních kroužcích. Sportovní kroužky nabízející vysokou kvalitu jsou nabízené denně jak pro děti, tak i pro rodiče a jsou vedeny profesionály ve svém daném sportu.  Konkrétní nabídku sportovních kroužků pro tento školní rok najdete pod záložkou Zájmové kroužky.

I v letošním roce se bude konat několik celoškolních sportovních akcí jako například Bořín Run či Sunny Canadian Grand Prix závod na kolech, takže se všichni máme na co těšit

Welcome to our Sports Academy website. The Academy would like to show the importance of sports in the lives of children. Our children have a very busy day, a full program of knowledge aquisition, concentration, learning a second language, and therefore sport for them should be a very important part of the day in order to balance their lives. We offer a variety of sports for our smallest, elementary school students and for adults.

Sunny Canadian children are active in sports not only in professionally-led gym classes,  but also in Extra Courses. High quality Extra Courses led by professionals are offered daily for children and their parents. Extra Courses for this school year you can find in the Extra Courses tab.

This year several school-wide sporting events will be held such as Borin Run and Sunny Canadian Grand Prix Bike Race. We cant wait!