Podpora rozvoje správné výslovnosti a řečového projevu dítěte

Od prvního dne na dítě správně mluvit.

Odměňovat komunikaci úsměvem.

Udržovat s dítětem oční kontakt.

Dbát na správný vývoj chrupu dítěte.

Při správné výslovnosti být dítěti vzorem.

Mluvit pomalu, jasně, slovy přirozeně doprovázet vše, co děláme.

Podpora komunikace dítěte přirozenou formou.

Respektovat individualitu dítěte – potřeba komunikovat je velice individuální.

Přirozenou formou komunikaci podporovat.

Poskytovat dítěti prostor pro činnost, kterou rádo vykonává, pak si o ní v klidu popovídat.

Dopřát dítěti tvůrčí činnosti, které mu umožní vyjádřit jeho cítění.

Vyprávět příběhy, pohádky.

Omezit dobu, kterou dítě tráví u televize, počítače.

Přirozenou formou podporovat a rozvíjet motoriku dítěte (pohyb, rytmizace...).

Od ledna 2015 jsme navázali spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou Novotnou www.logopedienovotna.wz.cz