Škola Sunny Canadian opět slaví Den díkůvzdání / Sunny Canadian School is celebrating Thanksgiving (11.10.2017)

Druhé říjnové pondělí patří v Kanadě oslavám severoamerického svátku Dne díkůvzdání, který tradičně slaví i naše škola.  Historie oslav Díkůvzdání sahá do dob, kdy americké prérie křižovali indiáni na koních. Je to den, kdy se vzdává dík za hojnou úrodu, o kterou se dělili první severoameričtí osadníci – Pilgrim Fathers s původními obyvateli Ameriky. V současné době v tento den tradičně projevujeme vděčnost za dary, kterých se nám během roku dostalo. Pan ředitel Ron Stiles se s dětmi podělil o význam tohoto svátku a všichni si společně užili báječný tradiční krocaní oběd s dýňovou polévkou. Děkujeme týmu kuchyně za přípravu.

The second Monday in October belongs in Canada to the North American holiday,Thanksgiving. This holiday is highly celebrated in Canada. Every year our school participates in Thanksgiving celebrations, and this year was no exception.  The history of Thanksgiving celebrations dates back to the days when American Indians crossed the prairies on horseback. It is a day to give thanks for an abundant harvest, which was shared between the first North American settlers - Pilgrim Fathers and the Native Americans. Present day, we give thanks and gratitude for all the gifts we have receieved during the year. Mr. Stiles shared with children the main idea of this feast and all of them enjoyed a great turkey lunch with a pumpkin soup. Special thanks to the kitchen team for preparing this great lunch.