Sunny Canadian International School

 Loga

Vize – Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.

Vision - Sunny Canadian International School  inspires each student to become healthy, open-minded and responsible, ethical citizens, who achieve academic and linguistic success while attaining personal fulfillment through engaged and knowledgeable inquiry.

Mise (poslání) – Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

Mission - Sunny Canadian International School integrates Czech and international curricula to prepare multilingual students for a choice of higher education, while becoming responsible citizens who enrich society and contribute to an environmentally friendly, sustainable economy.

 Alice Štunda

Ing. Alice Štunda, majitelka / owner

Sunny Canadian International School je jedinečný projekt v České republice, nabízející česko-anglický vzdělávací program, umožňující vzdělávání od předškolního věku až po maturitu – a to vše pod jednou střechou. Všechny tři stupně, mateřská škola, základní škola a čtyřleté gymnázium, jsou dvojjazyčné instituce – vzdělávání probíhá SOUBĚŽNĚ V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, přičemž zastoupení obou jazyků ve výuce je rovnocenné. Škola je pod záštitou Kanadské obchodní komory, jejímž je členem. Od roku 2008 probíhá aktivní spolupráce mezi Sunny Canadian International School a Kanadskou ambasádou.

Vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol jsou koncipovány tak, aby na sebe navazovaly a absolventům SCIS poskytly ucelené všeobecné gymnaziální vzdělávání. Součástí školních vzdělávacích programů je vzájemná spolupráce se školami z celého světa. Moderní vyučovací strategie a outdoorové aktivity významným způsobem pomáhají vyučujícím objevovat a rozvíjet talent a nadání našich žáků.

Mezi ostatními vzdělávacími institucemi vynikáme širokou nabídkou mimoškolních aktivit a výraznou podporou pozitivního, přátelského klimatu školy.

Historie Sunny Canadian International School

Sunny Canadian School je zapsána do školského rejstříku k 1. 9. 2006. Existenci základní školy předcházel, počínaje rokem 2002, provoz předškolního zařízení, zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí v anglickém jazyce. Původním sídlem Sunny Canadian School je Hlubočinka 816, obec Kamenice. Od roku 2010 sídlí škola v nové budově na adrese Straková 252, Jesenice – Osnice. Od tohoto roku se k provozu mateřské a základní školy přidává také Sportovní akademie a Party agentura. Dlouhodobý strategický plán rozvoje Sunny Canadian School byl završen zřízením čtyřletého gymnázia. V roce 2014 škola změnila svůj název na Sunny Canadian International School a stala se členem mezinárodní sítě Cambridgeských škol CIE, s právem vzdělávat své žáky ve vybraných předmětech podle mezinárodního cambridgeského kurikula  a připravovat je na mezinárodně uznávané zkoušky IGCSE a Level A.
1. září 2015 byl na současné adrese otevřen nový moderní komplex budov určený pro 2. stupeň ZŠ a Gymnázium.
Tímto krokem se naplnila vize zřizovatelky školy Ing. Alice Štundy: „od školky až po maturitu, vše pod jednou střechou“.

Sunny Canadian International School was established in 2002 and is a unique project in the Czech Republic.  Since 2010, we have relocated into a new, custom built facility. We offer a positive, friendly school climate within a bilingual Czech-English education program.  Currently we have preschool to grade eight and are growing year by year towards delivering the four-year Czech high school diploma.  With that we will offer an international graduate programme and are currently in the process of being accredited by Cambridge International Exams.

Of course, being bilingual, we endeavor to parallel the Czech programme of studies with standards and content (as appropriate) set out by Alberta Education, so SCIS will act as a bridge to English speaking universities outside of the Czech Republic.  We are currently in touch with Canadian schools to participate in exchange programmes and invite Canadians to attend our summer camps as special guests, and to experience the magnificent historical culture and architecture that is Prague. 

A part of the short-term strategic development plan for Sunny Canadian International School is the establishment of this secondary school, which has already been pre-approved by the Czech Ministry of Education. Once this step has been completed, we will have realized the vision of the school’s founder, Ms. Alice Stunda, to provide a bilingual education "from kindergarten to graduation, all under one roof." 

Our Kindergarten is English immersion, and then the Preschool, Elementary and High schools are bilingual institutions, with education taking place in Czech and English. The representation of both languages ​​is equal, or as close to 50/50 as possible in the main curriculum, while ensuring the maintenance of educational standards provided by the Czech Ministry of Education, from whom we have our accreditation.

Alongside these strong educational standards, Sunny Canadian School excels in offering a wide range of extracurricular activities, both on and off site. We employ native Czech and English language speakers, who use modern teaching strategies and embrace outdoor activities to discover and develop the talents of our pupils.  Finally, we are proud to be members in good standing with the Canadian Chamber of Commerce in the Czech Republic, and to have active cooperation between Sunny Canadian International School and the Canadian Embassy of the Czech Republic.


 
Zaměstnanci / Staff 2017/2018

SCIS