• Informace o logopedickém programu v SCIS / Information about Speech Therapy in SCIS

    Logo
    vloženo / inserted 14.06.2017    Více / More
  • Logopedický program v SCIS od října 2016 / Speech Therapy in SCIS October 2016


    vloženo / inserted 15.09.2016    Více / More
  • SCIS spolupracuje s paní logopedkou Mgr. Petrou Novotnou / SCIS cooperate with speech therapist Mrs. Mgr. Petra Novotná


    vloženo / inserted 15.09.2016    Více / More