Důležité kontakty / Important contacts

Tísňové voláníEmergency Call System 112

Policie České republiky Police 158

Záchranná služba Emergency Medical Service 155

Hasiči The Fire Rescue Service 150

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny:

Pedagogicko-psychologická poradna Benešov benesov@pppsk.cz
(spádová poradna pro SCIS)
Telefon: 317 722 904
Adresa: Černoleská 1997, 256 01  Benešov

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, spol. s.r.o. www.pppp.cz
(soukromá poradna)
Telefon: 241 480 250, 241 480 253, E-mail: pppp@pppp.cz
Adresa: Ohradní 20, 140 00 Praha 4 - Michle

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 www.ppppraha.cz
E-mail: poradna@ppppraha.cz
Adresa: Francouzská 56, 101 00 Praha 10


Logopedie:

Od ledna 2015 jsme navázali spolupráci s paní logopedkou Mgr. Petrou Novotnou www.logopedienovotna.wz.cz
(soukromý školní logoped)

Mgr. Hana Boučková, Dukelská 977, Benešov, Tel.: 317721536 (při doporučení lékaře úhrada zdravotní pojišťovnou)

Krizové linky / Help lines:

Krizové centrum pro dospělé Riaps
Linka důvěry non stop 222 580 697
Chelčického 39, Praha 3
www.chat-pomoc.cz (krizová pomoc prostředníctvím chatu)

Linka bezpečí / Safety Line for Children www.linkabezpeci.cz 116 111
pomoc@linkabezpeci.cz chat.linkabezpeci.cz
Linka vzkaz domů / Message Home Line 800 111 113
Internet help line 116 111 www.pomoconline.cz
Rodičovská linka / Parent line 840 111 234 pomoc@rodicovskalinka.cz

 Linka AIDS pomoci / AIDS help line www.aids-pomoc.cz 800 800 980

Drogová poradna a drogový portál / Drug services:

SANANIM www.sananim.cz 283 872 186
Středisko prevence a léčby závislostí DROP IN: Poradenská linka / Help line 222 221 431
Centrum poradenství pro mládež a rodiče Prev-Centrum www.prevcentrum.cz

Pomoc osobám postiženým nebo ohroženým poruchami příjmu potravy / Help for people with eating disorders:

ANABELL www.anabell.cz