Czech Republic Speaks English

The CZECH REPUBLIC SPEAKS ENGLISH project is organized by ETS Global in collaboration with authorised language schools and academic institutions, and with the support of AJŠA, ACERT and the Ministry of Education of the Czech Republic. CZECH REPUBLIC SPEAKS ENGLISH is the first survey on English language competences to be conducted in the Czech Republic. The survey is designed to collect information about English language proficiency of pupils, students, public, company employees and anyone who is interested in learning how well he/she knows English.

This nationwide event
 is organized with the use of renowned international language exams: the TOEIC®Listening & Reading test, the TOEIC Bridge™ test and the TOEFL Junior® test, created by Educational Testing Service (ETS) - the biggest independent organization dealing with language assessments and educational research, with more than 60-year tradition and commitment to the highest standards of quality and fairness. Through this initiative, all SCIS students in Grades 5, 6, 7, and 8 will take a TOEFL Junior® practice test free of charge.

TOEFL Junior 
TOEFL Junior is a language test for students aged approximately 11 years or older. TOEFL Junior tests and classifies the level of English language for future study or work. TOEFL Junior offers another exciting tool to learn English. It gives its participants many opportunities to evaluate their English and its progress, and it provides opportunity for a broad spectrum of educational, personal or working challenges. The test objectively indicates English level and progress. It classifies three basic skills focused on fluency of English, reading with understanding, listening with understanding, and basic grammar and word meaning. 
Levels – Between A2 and B2, according to CEFR
Length – 1 hour and 50 minutes

Read more about the test here: 
TOEFL Junior®

Why participate?
 check your level of English – find out how much you already know
• try an internationally recognized language exam for FREE
 receive a certificate of participation in the project, indicating your English proficiency level on the CEFR (e.g. B2)
 receive a voucher providing  DISCOUNT  for the official exam

Nationwide testing
 will take place on 25 - 30th November 2013. Our SCIS testing schedule is:
27.11. 9:00-11:00 Grade 5.A
28.11. 9:00-11:00 Grade 5.B
29.11. 8:00-10:00 Grades 6., 7., 8.

Students do not need to specially prepare for the test. The results will be useful for both students and SCIS staff in determining students’ levels. Students will receive a certificate signifying that they participated in the project (not an official 
TOEFL Junior® certificate). This test will not replace Cambridge English Language Assessments, which will still be offered in May as scheduled.

For more information, see
 www.testyourenglish.cz.


Projekt CZECH REPUBLIC SPEAKS ENGLISH organizuje
 společnost ETS Global ve spolupráci s autorizovanými jazykovými školami a akademickými institucemi. Projekt rovněž podporují organizace AJŠA,  ACERT, Národní centrum Europass ČR a zaštituje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt CZECH REPUBLIC SPEAKS ENGLISH představuje vůbec první pokus otestovat úroveň znalostí anglického jazyka v České republice. Cílem testování je shromáždit informace o stupni zvládnutí angličtiny u žáků, studentů, zaměstnanců firem a v zásadě všech, kdo se chtějí dozvědět, jak umí anglicky.

Tato celorepubliková iniciativa je založena na uznávaných mezinárodních jazykových zkouškách TOEIC®Listening & Reading, TOEIC Bridge™ a TOEFL Junior®, které vytvořila společnost Educational Testing Service (
ETS), největší nezávislá organizace zabývající se hodnocením jazykových znalostí a pedagogickými výzkumy, která se může pochlubit více než šedesátiletou tradicí. Kvalita a spolehlivost uvedených testů odpovídá nejvyšším měřítkům. Díky této iniciativě se SCIS studenti 5., 6., 7. a 8. tříd zúčastní zkušební testování TOEFL Junior zadarmo.

TOEFL Junior®
Test TOEFL Junior®:  Zkouška určená žákům ve věku 11+. Test TOEFL Junior® hodnotí úroveň znalostí anglického jazyka v rámci přípravy na budoucí studium a práci v angličtině. Test TOEFL Junior® představuje vhodné obohacení studia cizího jazyka. Umožňuje zhodnotit dosaženou úroveň angličtiny a získat přístup k širokému spektru vzdělávacích, osobních i pracovních příležitostí. Test poskytuje objektivní informace o dosaženém pokroku v průběhu studia anglického jazyka. Hodnotí tři základní dovednosti se zaměřením na plynulost v anglickém jazyce: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a gramatickou a významovou stránku jazyka.
Úrovně A2 a B2 podle SERR.
Doba trvání – 1 hodina 50 minut.

Více informací o testování TOEFL Junior naleznete
zde.
Proč se zúčastnit?

  •   Můžete si ověřit svou úroveň znalosti angličtiny.
  •   Do testování můžete zapojit také své blízké či přátele.
  •   ZDARMA si můžete vyzkoušet mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku.
  •   Obdržíte certifikát o účasti v projektu s uvedením dosažené úrovně podle SERR (např. B2).
  •   Získáte voucher se slevou na jednu z oficiálních zkoušek

 Testování se bude konat ve dnech 25.–30. listopadu 2013 v prostorách autorizovaných jazykových škol a akademických institucí.
27.11. 9:00-11:00 Grade 5.A
28.11. 9:00-11:00 Grade 5.B
29.11. 8:00-10:00 Grades 6., 7., 8.

Žáci nepotřebují speciální přípravu před testem. Výsledky budou užitečné pro studenty samotné, ale i pro SCIS učitele. Studenti získají po absolvování diplom účastníka testování (nejedná se o certifikát TOEFL Junior). Tento další typ testu nenahradí Cambridge English Language Assessments, které budou nabídnuty v květnu, jak bylo plánováno.

Pro více informací navštivte:
www.testyourenglish.cz.