26.10. - 27.10. SCIS: Fall Break (no school) / Podzimní prázdniny
31.10. ES: Entry Deadline for National Literary Award for Young Writers / Konec přihlašování National Literary Award for Young Writers
31.10. ES: Registration Deadline for London Trip / Konec přihlašování na exkurzi do Londýna
1.11. - 2.11. SCIS: Charity Drive / Dobročinný bazárek
1.11. SCIS: November-December SCIS Newsletter Issue / Vydání SCIS Newletteru listopad-prosinec
1.11. KG: Registration Open for Spring trips KG (English Program) + ES / Vydávání přihlášek na jarní ozdravný pobyt MŠ (angl. program) a ZŠ
1.11. - 21.12. KG: School Readiness Testing / Testování školní zralosti
6.11. - 10.11. KG: KG Class Presentations / MŠ - Třídní prezentace
10.11. ES: Sleepover in SCIS (Grade 6-9) / Přespání ve SCIS (6.-9. ročník)
11.11. SCIS: Diagnostic Day / Diagnostický den
11.11. SCIS: Remembrance Day (Canada) and Poppy Appeal / Den válečných veteránů
13.11. - 17.11. SCIS: Anti-bullying Week / Týden proti šikaně
14.11. ES: End of Quarter 1 and Pedagogical Council / Konec 1. čtvrtletí a pedagogická rada
14.11. ES: Discussion with a Writer Ivona Březinová - Gr 4-5 / Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou - 4.-5. roč.
16.11. ES: Discussion with a Writer Zdeněk Mahler / Beseda se spisovatelem Zdeňkem Mahlerem 2.st. a 5. roč.
17.11. SCIS: Struggle for Freedom and Democracy Day (State Holiday - No School) / Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)
20.11. - 24.11. ES: Parent-Teacher-Student Conferences / Konzultace učitel-rodič-žák
23.11. - 25.11. ES: SCHOLA PRAGENSIS School Fair / Veletrh škol SCHOLA PRAGENSIS
27.11. - 30.11. HS: Registration Deadline and Test Date for Best in English Competition / Konec přihlašování a test “Best in English”
30.11. ES: Payment Deadline for London Deposit / Konec plateb zálohy na exkurzi do Londýna
30.11. SCIS: Registration and Payment Deadline for Winter Trips / Konec přihlašování a plateb zimních ozdravných pobytů
2.12. ES: Cambridge Language Exams (FCE) / Cambridgeské jazykové testy (FCE)
4.12. - 8.12. SCIS: Winter Heart Days / Zimní srdíčkové dny
5.12. KG+ES: St. Nicholas at School / Mikulášská nadílka ve škole
6.12. SCIS: Open House (09:00-15:30) / Den otevřených dveří (09:00-15:30)
7.12. SCIS: Open House (09:00-15:00) for Future Parents of 1st Graders / Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků (09:00-15:00)
9.12. ES: TOEFL Primary/Junior Test / Testování TOEFL Primary/Junior
10.12. ES: Human Rights Day / Den lidských práv
11.12. - 15.12. ES: “Connect Five” Competition for Gr 5-12 (Class Round + School Round) / Piškvorky - soutěž pro 5.-12. ročník (třídní a školní kolo)
11.12. KG: Winter Trip Information Meeting for KG Parents / Zimní ozdravný pobyt - Informativní schůzka pro rodiče MŠ
13.12. - 14.12. SCIS: Christmas Markets / Vánoční trhy
14.12. ES: SCIS Student Assembly / Shromáždění studentů SCIS
18.12. - 21.12. SCIS: Class Christmas Parties / Třídní vánoční besídky
22.12. SCIS: Principal Day (No School) / Ředitelské volno /Přerušení provozu v MŠ
23.12. - 2.1. SCIS: Christmas Break (No School) / Vánoční prázdniny
31.12. SCIS: Tuition Payment Deadline for the 2nd Semester 2017/2018 / Termín splatnosti školného na 2. pololetí 2017/2018