Summer Vacation / Letní prázdniny

4.9. SCIS:First day of school ( Opening ceremony) / První školní den ( Slavnostní shromáždění všech dětí a žáků školy)
5.9. ES: Start of School Bus ( also for KG), Morning and After School Clubs"Clubs / Zahájení provozu školního autobusu ( i pro MŠ), šk.družiny a šk.klubu
6.9. SCIS: September - October SCIS Newsletter Issue / Vydání SCIS Newsletteru září-říjen
6.9. KG: KG Czech Programme Class Meetings ( U Broucku, U Drácku) / Třídní schůzky Českého programu MŠ 15:30 (třídy U Broučků, U Dráčků)
6.9. - 8.9. ES: Teambuilding Grade 6 and Grade 4G1 HS / Adaptační výjezd pro VI.ročník ZŠ a 1.ročník G
7.9. G:RE,OT,BrB,WF Class Meetings ( 15:30 - 16:30)/ Třídní schůzky tříd RE, OT, BrB, WF ( 15:30 - 16:30)
7.9. ES: Swimming lessons Gr 2-3 Start / Zahájení výuky plavání 2.-3.roč.
11.9. - 15.9. HS: SCIO Test Vector 1 / Testování SCIO - Vektor 1
11.9. SCIS: Extra Courses Start / Zahájení zájmových kroužků
13.9. S: Class Meetings First Stage ( 16:00 - 17:00)"00) / Třídní schůzky 1. - 5. ročníků ( 16:00 - 17:00)
13.9. ES: Registration Open for Grade 5 Trip to London / Vydávání přihlášek na jazykový pobyt v Londýně
13.9. KG: BB, YD, GF, PD Class Meetings ( 15:30 - 16:30 ) / Třídní schůzky tříd BB, YD, GF, PD ( 15:30 - 16:30 )
14.9. ES: Class Meetings Second Stage and HS ( 16:00 - 17:00) / Třídní schůzky 6. - 9. ročníků a Gymnázia SCIS ( 16:00 - 17:00)
14.9. ES: Registration Open for Grade 9 Trip to Canada / Vydávání přihlášek na jazykový pobyt v Kanadě
14.9. - 16.9. HS: Teambuilding G1 / Adaptační výjezd pro 1. ročník gymnázia
15.9. SCIS: Lunches Deadline for the 1st Semester 2017 / 2018 / Termín splatnosti stravného na 1. pololetí 2017 / 2018
15.9. SCIS: Registration Open for Winter Trips / Vydávání přihlášek na zimní ozdravný pobyt
18.9. ES: Zahájení doučování jazyků / Extra Languages Tutoring Start / Zahájení doučování jazyků
18.9. - 20.9. ES: Traffic education Gr 4 / Dopravní výchova 4.roč
18.9. - 22.9. KG: Dental Prevention / Dentální prevence
18.9. - 29.9. SCIS: Heart Days / Srdíčkové dny (o.s. Život dětem)
25.9. S: Registration Deadline for Canada trip/ Termín pro odevzdání přihlášek na jazykový pobyt v Kanadě" Kanadě
26.9. KG: PD, YD, GF Pumpkin Farm Field Trip / PD, YD, GF Výlet na Dýňovou farmu
27.9. KG: RE, OT, BrB, WF Pumpkin Farm / RE, OT, BrB, WF Výlet na Dýňovou farmu
27.9. ES: Gr 5 Parents Info Meeting about 2nd Stage and HS Curricula / Informační schůzka s rodiči žáků 5. tříd o kurikulu 2. st a gymnázia
27.9. ES: Book and illustration - Discussion with the Writer Ivana Peroutková Gr 3-5 / Kniha a ilustrace - Beseda se spisovatelkou Ivanou Peroutkovou 3. - 5. roč.
28.9. SCIS: Czech Statehood Day - State Holiday ( No School) / Den české státnosti - Státní svátek ČR
29.9. SCIS : Principal Day ( No School) / Ředitelské volno / Přerušení provozu MŠ
29.9. ES: Election to SCIS Student Council / Volby do studentského výboru SCIS